Γραφείο Κινητικότητας Erasmus

Το πρόγραμμα Erasmus+ προσφέρει τη δυνατότητα σε νέους, φοιτητές και απόφοιτους, ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό, να διευρύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους. 

Στην ιστοσελίδα Erasmus (http://erasmus.cut.ac.cy) θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και ενημερώσεις σχετικά με το πρόγραμμα, τις διαδικασίες και τα σχετικά έντυπα για να δηλώσετε συμμετοχή και να πραγματοποιήσετε την κινητικότητα σας στο εξωτερικό.

Σας ευχόμαστε μια δημιουργική Erasmus+ εμπειρία!

Γραφείο Κινητικότητας Erasmus

Το πρόγραμμα Erasmus+ προσφέρει τη δυνατότητα σε νέους, φοιτητές και απόφοιτους, ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό, να διευρύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους. 

Στην ιστοσελίδα Erasmus (http://erasmus.cut.ac.cy) θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και ενημερώσεις σχετικά με το πρόγραμμα, τις διαδικασίες και τα σχετικά έντυπα για να δηλώσετε συμμετοχή και να πραγματοποιήσετε την κινητικότητα σας στο εξωτερικό.

Σας ευχόμαστε μια δημιουργική Erasmus+ εμπειρία!