Αθλητισμός

Στο Πανεπιστήμιο οι φοιτητές αλλά και κάθε μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας έχει ποικίλες ευκαιρίες άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας. Ένα πλούσιο πρόγραμμα που ανανεώνεται κάθε χρόνο απευθύνεται όχι μόνο σε άτομα που συνηθίζουν να αθλούνται, αλλά και σε όσους αναζητούν ερεθίσματα για να αρχίσουν να αθλούνται και να γνωρίσουν δραστηριότητες. Φιλοσοφία του προγράμματος είναι η γνωριμία της κοινότητας με αθλήματα και δραστηριότητες λιγότερο δημοφιλείς, που έχουν σχέση με τη θάλασσα και την παραλία και που προάγουν την υγεία και την ευεξία.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα άθλησης και ευεξίας έχουν:

 • Ενεργοί προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές (που έχουν προτεραιότητα αν οι θέσεις είναι περιορισμένες και η ζήτηση αυξημένη)
 • Ακαδημαϊκό προσωπικό (περιλαμβάνονται Ειδικοί Επιστήμονες και Ερευνητικοί Συνεργάτες) και Διοικητικό Προσωπικό καθώς και συγγενείς πρώτου βαθμού
 • Μέλη συνεργαζόμενων αθλητικών σωματείων και φίλοι του Πανεπιστημίου (εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων).

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε μια δραστηριότητα είναι η υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος συμμετοχής.

 

Χρεώσεις

 • Για τους φοιτητές δεν υπάρχει χρέωση (εξαιρούνται ορισμένες εκδρομές)*
 • Για όλους τους άλλους συμμετέχοντες πέραν των φοιτητών, υπάρχει συμβολική χρέωση ύψους €10-20 για κάθε άθλημα/δραστηριότητα. Για το Γυμναστήριο & Αεροβική η χρέωση είναι ενιαία και καλύπτει όλο το ακαδημαϊκό έτος. Για τις εκδρομές το ποσό μπορεί να διαφοροποιείται αναλόγως.

*Κάθε φοιτητής που υποβάλλει δήλωση συμμετοχής τιμολογείται αυτόματα με €10-20 (για κάθε χωριστή δήλωση). Το ποσό αυτό καταβάλλεται στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν προσέλθει στη δραστηριότητα. Εφόσον έχει προσέλθει ή εφόσον έχει στείλει γραπτό email ακύρωσης τουλάχιστον 3 μέρες πριν, η τιμολόγηση/οφειλή θα ακυρώνεται.

    ects ( πιστωτικές μονάδες ) και Αθλητισμός

 • Το Αθλητικό Τμήμα καλεί φοιτητές και φοιτήτριες οι οποίοι ήταν ή είναι εν ενεργεία Αθλητές να το δηλώσουν το συντομότερο στη φόρμα που ακολουθεί. ( Υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες  / Η δήλωση θα ενεργοποιείται αρχές κάθε Ακαδημαικού έτους )
 • Το Αθλητικό μας πρόγραμμα περιλαμβάνει διαπανεπιστημιακά πρωταθλήματα τόσο στο εξωτερικό όσο στο εσωτερικό σε ομαδικά και ατομικά αθλήματα.
 • Η αξιολόγηση του επιπέδου της συνέπειας του ενδιαφέροντος όπως και της κατοχύρωσης  του ενός (1) ects θα γίνει από το Αθλητικό τμήμα.

Κανόνας για το 1 ects :

Αθλητισμός

Στο Πανεπιστήμιο οι φοιτητές αλλά και κάθε μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας έχει ποικίλες ευκαιρίες άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας. Ένα πλούσιο πρόγραμμα που ανανεώνεται κάθε χρόνο απευθύνεται όχι μόνο σε άτομα που συνηθίζουν να αθλούνται, αλλά και σε όσους αναζητούν ερεθίσματα για να αρχίσουν να αθλούνται και να γνωρίσουν δραστηριότητες. Φιλοσοφία του προγράμματος είναι η γνωριμία της κοινότητας με αθλήματα και δραστηριότητες λιγότερο δημοφιλείς, που έχουν σχέση με τη θάλασσα και την παραλία και που προάγουν την υγεία και την ευεξία.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα άθλησης και ευεξίας έχουν:

 • Ενεργοί προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές (που έχουν προτεραιότητα αν οι θέσεις είναι περιορισμένες και η ζήτηση αυξημένη)
 • Ακαδημαϊκό προσωπικό (περιλαμβάνονται Ειδικοί Επιστήμονες και Ερευνητικοί Συνεργάτες) και Διοικητικό Προσωπικό καθώς και συγγενείς πρώτου βαθμού
 • Μέλη συνεργαζόμενων αθλητικών σωματείων και φίλοι του Πανεπιστημίου (εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων).

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε μια δραστηριότητα είναι η υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος συμμετοχής.

 

Χρεώσεις

 • Για τους φοιτητές δεν υπάρχει χρέωση (εξαιρούνται ορισμένες εκδρομές)*
 • Για όλους τους άλλους συμμετέχοντες πέραν των φοιτητών, υπάρχει συμβολική χρέωση ύψους €10-20 για κάθε άθλημα/δραστηριότητα. Για το Γυμναστήριο & Αεροβική η χρέωση είναι ενιαία και καλύπτει όλο το ακαδημαϊκό έτος. Για τις εκδρομές το ποσό μπορεί να διαφοροποιείται αναλόγως.

*Κάθε φοιτητής που υποβάλλει δήλωση συμμετοχής τιμολογείται αυτόματα με €10-20 (για κάθε χωριστή δήλωση). Το ποσό αυτό καταβάλλεται στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν προσέλθει στη δραστηριότητα. Εφόσον έχει προσέλθει ή εφόσον έχει στείλει γραπτό email ακύρωσης τουλάχιστον 3 μέρες πριν, η τιμολόγηση/οφειλή θα ακυρώνεται.

    ects ( πιστωτικές μονάδες ) και Αθλητισμός

 • Το Αθλητικό Τμήμα καλεί φοιτητές και φοιτήτριες οι οποίοι ήταν ή είναι εν ενεργεία Αθλητές να το δηλώσουν το συντομότερο στη φόρμα που ακολουθεί. ( Υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες  / Η δήλωση θα ενεργοποιείται αρχές κάθε Ακαδημαικού έτους )
 • Το Αθλητικό μας πρόγραμμα περιλαμβάνει διαπανεπιστημιακά πρωταθλήματα τόσο στο εξωτερικό όσο στο εσωτερικό σε ομαδικά και ατομικά αθλήματα.
 • Η αξιολόγηση του επιπέδου της συνέπειας του ενδιαφέροντος όπως και της κατοχύρωσης  του ενός (1) ects θα γίνει από το Αθλητικό τμήμα.

Κανόνας για το 1 ects :