►Υποβολή αιτήσεων: Μέχρι 30 Απριλίου 2024

►Έναρξη φοίτησης: Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2024

 

►Υποβολή αιτήσεων: Μέχρι 30 Απριλίου 2024

►Έναρξη φοίτησης: Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2024

 

Προγράμματα που προσφέρονται με φυσική παρουσία/υβριδική μάθηση στην Ελληνική Γλώσσα

MSc Γεωπονική Βιοτεχνολογία

MSc Γεωπονική Βιοτεχνολογία

ΜSc στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

ΜSc στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

MSc στην Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

MSc στην Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

MSc στα Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά

MSc στα Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά

MSc στα Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά

MSc στα Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά

MSc στα Ναυτιλιακά

MSc στα Ναυτιλιακά

MSc στην Πολιτική Μηχανική και Αειφόρο Σχεδιασμό

MSc στην Πολιτική Μηχανική και Αειφόρο Σχεδιασμό

MSc στην Επιστήμη και Μηχανική Δεδομένων

MSc στην Επιστήμη και Μηχανική Δεδομένων

MSc στα Ενεργειακά Συστήματα

MSc στα Ενεργειακά Συστήματα

MSc στη Μηχανολογική Μηχανική

MSc στη Μηχανολογική Μηχανική

MSc στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων

MSc στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων

MSc Επιστήμες Αναπτυξιακών Διαταραχών Επικοινωνίας

MSc Επιστήμες Αναπτυξιακών Διαταραχών Επικοινωνίας

MSc στη Γεωπληροφορική και Παρατήρηση Γης

MSc στη Γεωπληροφορική και Παρατήρηση Γης

ΜΑ στην Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης

ΜΑ στην Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης

Προγράμματα που προσφέρονται με φυσική παρουσία/υβριδική μάθηση στην Αγγλική Γλώσσα

MSc Experiential Digital Marketing Communications

MSc Experiential Digital Marketing Communications

Master in Public Health MPH

Master in Public Health MPH

Προγράμματα που προσφέρονται Εξ αποστάσεως (online) στην Αγγλική Γλώσσα

MSc στο Σχεδιασμό Διάδρασης (εξ αποστάσεως)

MSc στο Σχεδιασμό Διάδρασης (εξ αποστάσεως)

ΜΑ in Technology Enhanced Language Learning (TELL)

ΜΑ in Technology Enhanced Language Learning (TELL)