►Έχει ξεκινήσει ο Β' κύκλος υποβολής αιτήσεων*

►Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τον Β' κύκλο: Μέχρι 30 Ιουνίου 2024

►Έναρξη φοίτησης: Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2024

*Υποβολή αιτήσεων κατά τον Β' κύκλο από υποψήφιους/ες από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να γίνει μόνο για τα εξ αποστάσεως προγράμματα, λόγω μη ύπαρξης επαρκούς χρονικού διαστήματος διευθέτησης απόκτησης βίζας και άφιξης στην Κύπρο. 

Πατήστε εδώ για να δείτε την προκήρυξη θέσεων για σπουδές επιπέδου Μάστερ

►Έχει ξεκινήσει ο Β' κύκλος υποβολής αιτήσεων*

►Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τον Β' κύκλο: Μέχρι 30 Ιουνίου 2024

►Έναρξη φοίτησης: Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2024

*Υποβολή αιτήσεων κατά τον Β' κύκλο από υποψήφιους/ες από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να γίνει μόνο για τα εξ αποστάσεως προγράμματα, λόγω μη ύπαρξης επαρκούς χρονικού διαστήματος διευθέτησης απόκτησης βίζας και άφιξης στην Κύπρο. 

Πατήστε εδώ για να δείτε την προκήρυξη θέσεων για σπουδές επιπέδου Μάστερ

Προγράμματα που προσφέρονται Εξ αποστάσεως (online) στην Αγγλική Γλώσσα