Γυναίκες στην Επιστήμη - Δρ. Ιόλη Νικολαΐδου


Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για τις γυναίκες στην επιστήμη, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με γνώμονα την ενθάρρυνση των γυναικών και κοριτσιών να ασχοληθούν με τις επιστήμες, παρουσιάζει γυναίκες επιστήμονες που εγργοδοτούνται στο Πανεπιστήμιο και την ερευνητική τους δραστηριότητα.

«Οι νεαρές γυναίκες και τα κορίτσια χρειάζονται ενθάρρυνση και πρότυπα για να ασχοληθούν με την επιστήμη. Ο «Άγιος Βασίλης» έφερε ως δώρο στην κόρη μου ένα επαγγελματικό μικροσκόπιο πριν δύο χρόνια. Τώρα θέλει να γίνει επιστήμονας! Είναι επτά χρονών!»

H Δρ. Ιόλη Νικολαΐδου είναι μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου στο ΤΕΠΑΚ. Κατέχει διδακτορικό τίτλο στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία από το Concordia University (2009), στο Μοντρεάλ του Καναδά, μεταπτυχιακό τίτλο στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία από το Boston University (2002) στη Βοστώνη των Η.Π.Α., όπου ήταν υπότροφος του Fulbright, και Πτυχίο στην Εκπαίδευση, με ειδίκευση στις Φυσικές Επιστήμες, από το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κύπρου (2000). Ασχολείται ερευνητικά με το επιστημονικό πεδίο της  εκπαιδευτικής τεχνολογίας κατά τα τελευταία 15 χρόνια.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της Δρ. Νικολαΐδου κατά τα τελευταία 15 χρόνια εστιάζουν στο σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση νέων τεχνολογιών μάθησης και επικοινωνίας και στην εξέταση της αποτελεσματικότητας, της δυνητικής συνεισφοράς και των περιορισμών τους σε διάφορα επίπεδα εκπαίδευσης, από δημοτική μέχρι τριτοβάθμια. Συγκεκριμένα, το ενδιαφέρον της επικεντρώνεται στην ενσωμάτωση αναδυόμενων μέσων ως γνωστικών εργαλείων σε τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα. Πιο πρόσφατα ασχολείται με την αξιολόγηση των δεξιοτήτων των παιδιών σε τομείς της ψηφιακής εγγραμματοσύνης όπως είναι η ασφάλεια στο διαδίκτυο και με το σχεδιασμό αλληλεπιδραστικών περιβαλλόντων μάθησης για την ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων σε μικρά παιδιά. Ασχολείται επίσης με το σχεδιασμό και αξιολόγηση εκπαιδευτικών εφαρμογών  για κινητές συσκευές. Το ερευνητικό της έργο περιλαμβάνει περισσότερα από 60 άρθρα σε διεθνή περιοδικά και σε πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων.

Tο επιστημονικό πεδίο με το οποίο ασχολείται η Δρ. Νικολαΐδου είναι η εκπαιδευτική τεχνολογία. Συγκεκριμένα, ασχολείται με την εξέταση των τρόπων με τους οποίους αναδυόμενα μέσα μπορούν να σχεδιαστούν ώστε να υποστηρίξουν τη διαδικασία της μάθησης και να αυξήσουν τα κίνητρα και την ενεργητική εμπλοκή των μανθανόντων στη μαθησιακή διαδικασία. Παραδείγματα αναδυόμενων μέσων είναι οι εκπαιδευτικές εφαρμογές για κινητές συσκευές (όπως είναι τα έξυπνα τηλέφωνα και οι φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές με οθόνες αφής (tablets),  τα ψηφιακά παιχνίδια που σχεδιάζονται γύρω από κάποιο μαθησιακό στόχο, τα διαδικτυακά αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα μάθησης που σχεδιάζονται με βάση σύγχρονες θεωρίες μάθησης.

Η ενσωμάτωση νέων μέσων σε πραγματικές συνθήκες τάξης στην τυπική εκπαίδευση, σε όλες τις βαθμίδες, από το νηπιαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο, μας βοηθά να εντοπίσουμε τους τρόπους με τους οποίους η μάθηση μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματική και αποδοτική. Απώτερος στόχος είναι η χρήση της τεχνολογίας, ακόμη και σε συνθήκες άτυπης μάθησης, για την ανάπτυξη δεξιοτήτων 21ου αιώνα στους μαθητές, σε τομείς της ψηφιακής εγγραμματοσύνης, όπως είναι η ασφάλεια στο διαδίκτυο, η υπολογιστική σκέψη, η πληροφοριακή παιδεία, η παιδεία στα μέσα, η μάθηση μέσω διερώτησης.

Πρόσφατα άρθρα

BalkanMed INNOVA Balkan-Mediterranean Centre for Entrepreneurship and Innovation

BalkanMed INNOVA Balkan-Mediterranean Centre for Entrepreneurship and Innovation

Το ΤΕΠΑΚ ανακοινώνει με θλίψη τον θάνατο του πρώην Καθηγητή Ιωάννη Παπαδόπουλου

Το ΤΕΠΑΚ ανακοινώνει με θλίψη τον θάνατο του πρώην Καθηγητή Ιωάννη Παπαδόπουλου

Διάλεξη με τίτλο «Κυκλική Οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές»

Διάλεξη με τίτλο «Κυκλική Οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές»

Διάλεξη με τίτλο «Κυκλική Οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές»

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για τις γυναίκες στην επιστήμη, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με γνώμονα την ενθάρρυνση των γυναικών και κοριτσιών να ασχοληθούν με τις επιστήμες, παρουσιάζει γυναίκες επιστήμονες που εγργοδοτούνται στο Πανεπιστήμιο και την ερευνητική τους δραστηριότητα.

«Οι νεαρές γυναίκες και τα κορίτσια χρειάζονται ενθάρρυνση και πρότυπα για να ασχοληθούν με την επιστήμη. Ο «Άγιος Βασίλης» έφερε ως δώρο στην κόρη μου ένα επαγγελματικό μικροσκόπιο πριν δύο χρόνια. Τώρα θέλει να γίνει επιστήμονας! Είναι επτά χρονών!»

H Δρ. Ιόλη Νικολαΐδου είναι μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου στο ΤΕΠΑΚ. Κατέχει διδακτορικό τίτλο στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία από το Concordia University (2009), στο Μοντρεάλ του Καναδά, μεταπτυχιακό τίτλο στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία από το Boston University (2002) στη Βοστώνη των Η.Π.Α., όπου ήταν υπότροφος του Fulbright, και Πτυχίο στην Εκπαίδευση, με ειδίκευση στις Φυσικές Επιστήμες, από το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κύπρου (2000). Ασχολείται ερευνητικά με το επιστημονικό πεδίο της  εκπαιδευτικής τεχνολογίας κατά τα τελευταία 15 χρόνια.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της Δρ. Νικολαΐδου κατά τα τελευταία 15 χρόνια εστιάζουν στο σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση νέων τεχνολογιών μάθησης και επικοινωνίας και στην εξέταση της αποτελεσματικότητας, της δυνητικής συνεισφοράς και των περιορισμών τους σε διάφορα επίπεδα εκπαίδευσης, από δημοτική μέχρι τριτοβάθμια. Συγκεκριμένα, το ενδιαφέρον της επικεντρώνεται στην ενσωμάτωση αναδυόμενων μέσων ως γνωστικών εργαλείων σε τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα. Πιο πρόσφατα ασχολείται με την αξιολόγηση των δεξιοτήτων των παιδιών σε τομείς της ψηφιακής εγγραμματοσύνης όπως είναι η ασφάλεια στο διαδίκτυο και με το σχεδιασμό αλληλεπιδραστικών περιβαλλόντων μάθησης για την ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων σε μικρά παιδιά. Ασχολείται επίσης με το σχεδιασμό και αξιολόγηση εκπαιδευτικών εφαρμογών  για κινητές συσκευές. Το ερευνητικό της έργο περιλαμβάνει περισσότερα από 60 άρθρα σε διεθνή περιοδικά και σε πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων.

Tο επιστημονικό πεδίο με το οποίο ασχολείται η Δρ. Νικολαΐδου είναι η εκπαιδευτική τεχνολογία. Συγκεκριμένα, ασχολείται με την εξέταση των τρόπων με τους οποίους αναδυόμενα μέσα μπορούν να σχεδιαστούν ώστε να υποστηρίξουν τη διαδικασία της μάθησης και να αυξήσουν τα κίνητρα και την ενεργητική εμπλοκή των μανθανόντων στη μαθησιακή διαδικασία. Παραδείγματα αναδυόμενων μέσων είναι οι εκπαιδευτικές εφαρμογές για κινητές συσκευές (όπως είναι τα έξυπνα τηλέφωνα και οι φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές με οθόνες αφής (tablets),  τα ψηφιακά παιχνίδια που σχεδιάζονται γύρω από κάποιο μαθησιακό στόχο, τα διαδικτυακά αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα μάθησης που σχεδιάζονται με βάση σύγχρονες θεωρίες μάθησης.

Η ενσωμάτωση νέων μέσων σε πραγματικές συνθήκες τάξης στην τυπική εκπαίδευση, σε όλες τις βαθμίδες, από το νηπιαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο, μας βοηθά να εντοπίσουμε τους τρόπους με τους οποίους η μάθηση μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματική και αποδοτική. Απώτερος στόχος είναι η χρήση της τεχνολογίας, ακόμη και σε συνθήκες άτυπης μάθησης, για την ανάπτυξη δεξιοτήτων 21ου αιώνα στους μαθητές, σε τομείς της ψηφιακής εγγραμματοσύνης, όπως είναι η ασφάλεια στο διαδίκτυο, η υπολογιστική σκέψη, η πληροφοριακή παιδεία, η παιδεία στα μέσα, η μάθηση μέσω διερώτησης.