Το RISE έχει ανακοινώσει είκοσι (20) ερευνητικές θέσεις


Νέα-Ανακοινώσεις Ερευνητικά Νέα

Το Ερευνητικό Κέντρο στα Διαδραστικά Μέσα, Ευφυή συστήματα, και Αναδυόμενες Τεχνολογίες (RISE, www.rise.org.cy) είναι ένα νεοσύστατο ερευνητικό κέντρο στην Κύπρο, που βρίσκεται στη Λευκωσία. Το έργο αυτό έχει χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης H2020-WIDESPREAD-01-2016-2017 (φάση ΙΙ) βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης με αριθμό 739578, καθώς και από την Κυπριακή Κυβέρνηση, τοπικούς και διεθνείς εταίρους και άλλους χορηγούς. Το RISE είναι μια κοινοπραξία μεταξύ του Δήμου Λευκωσίας (συντονιστής), του Ινστιτούτου Πληροφορικής Max Planck (Γερμανία), του Πανεπιστημίου College London (UK), του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.
 
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.rise.org.cy/en-gb/vacancies/

Πρόσφατα άρθρα

BalkanMed INNOVA Balkan-Mediterranean Centre for Entrepreneurship and Innovation

BalkanMed INNOVA Balkan-Mediterranean Centre for Entrepreneurship and Innovation

Το ΤΕΠΑΚ ανακοινώνει με θλίψη τον θάνατο του πρώην Καθηγητή Ιωάννη Παπαδόπουλου

Το ΤΕΠΑΚ ανακοινώνει με θλίψη τον θάνατο του πρώην Καθηγητή Ιωάννη Παπαδόπουλου

Διάλεξη με τίτλο «Κυκλική Οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές»

Διάλεξη με τίτλο «Κυκλική Οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές»

Διάλεξη με τίτλο «Κυκλική Οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές»

Το Ερευνητικό Κέντρο στα Διαδραστικά Μέσα, Ευφυή συστήματα, και Αναδυόμενες Τεχνολογίες (RISE, www.rise.org.cy) είναι ένα νεοσύστατο ερευνητικό κέντρο στην Κύπρο, που βρίσκεται στη Λευκωσία. Το έργο αυτό έχει χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης H2020-WIDESPREAD-01-2016-2017 (φάση ΙΙ) βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης με αριθμό 739578, καθώς και από την Κυπριακή Κυβέρνηση, τοπικούς και διεθνείς εταίρους και άλλους χορηγούς. Το RISE είναι μια κοινοπραξία μεταξύ του Δήμου Λευκωσίας (συντονιστής), του Ινστιτούτου Πληροφορικής Max Planck (Γερμανία), του Πανεπιστημίου College London (UK), του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.
 
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.rise.org.cy/en-gb/vacancies/