Εκδήλωση με θέμα Επαυξητική και Εναλλακτική Επικοινωνία


Συνέδρια

Διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ημέρας Λογοθεραπείας, στις 7 Μαρτίου 2018, από το Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου εσπερίδα με θέμα «Επαυξητική και Εναλλακτική Επικοινωνία». Υποστηρικτής της εκδήλωσης ήταν ο Σύλλογος Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων Κύπρου. Την εσπερίδα παρακολούθησαν πέραν των 100 συμμετεχόντων, και σε αυτούς συμπεριλαμβάνονταν λογοθεραπευτές, ειδικοί παιδαγωγοί, φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, γονείς, φοιτητές και άλλοι επαγγελματίες.

Στην εσπερίδα αναπτύχθηκαν θέματα που αφορούν την Επαυξητική και Εναλλακτική Επικοινωνία από τους Δρ Ιωάννη Βογινδρούκα Λογοθεραπευτή και Δρ Ηλιάδα Πάμπουλου Λογοθεραπεύτρια ειδικό σε θέματα Υποστηρικτικής Τεχνολογίας Συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν οι διαλέξεις «Επικοινωνία: Επαυξητικές και εναλλακτικές μορφές » και  « Η τεχνολογία στην υπηρεσία της Επαυξητικής και Εναλλακτικής Επικοινωνίας».

Ο όρος Επαυξητική και Εναλλακτική Επικοινωνία χρησιμοποιείται για να περιγράψει τεχνικές και στρατηγικές, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ενισχυθεί, προσωρινά ή μόνιμα, η επικοινωνιακή ικανότητα  ατόμων με σημαντικά περιορισμένη ή καθόλου λεκτική επικοινωνία.  Αναπτυξιακές διαταραχές, όπως οι Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, γενετικά σύνδρομα, όπως το Σύνδρομο Down, νευρολογικές διαταραχές, όπως η Εγκεφαλική Παράλυση, επίκτητες νευρολογικές διαταραχές όπως  η Αφασία, είναι μόνο μερικές από τις αιτίες που μπορεί να στερήσουν σε κάποιο άτομο την ικανότητα για να εκφράσει τις ανάγκες, τα συναισθήματα και τις απόψεις του, τις ικανότητες να θέτει ερωτήματα και να συμμετάσχει σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής.

Η περιεκτική αξιολόγηση του ατόμου με περιορισμένη ή καθόλου λεκτική επικοινωνία, καθώς επίσης και η τεκμηριωμένη αλλά και κατάλληλη παρέμβαση που θα ακολουθήσει, θα επιτρέψουν στο άτομο να συμμετάσχει ανεξάρτητα, ενεργά, αποτελεσματικά και ισότιμα στην κοινωνία αφού αυτό που θα κάνει είναι να του παρέχει πρόσβαση στην επικοινωνία. Αποτέλεσμα της εξατομικευμένης και αποτελεσματικής παρέμβασης, μεταξύ άλλων, είναι η προαγωγή της επικοινωνίας, η επιτυχημένη κοινωνική αλληλεπίδραση, η αποτελεσματική μάθηση καθώς και η ένταξη του ατόμου στην κοινωνία. 

 

Πρόσφατα άρθρα

BalkanMed INNOVA Balkan-Mediterranean Centre for Entrepreneurship and Innovation

BalkanMed INNOVA Balkan-Mediterranean Centre for Entrepreneurship and Innovation

Το ΤΕΠΑΚ ανακοινώνει με θλίψη τον θάνατο του πρώην Καθηγητή Ιωάννη Παπαδόπουλου

Το ΤΕΠΑΚ ανακοινώνει με θλίψη τον θάνατο του πρώην Καθηγητή Ιωάννη Παπαδόπουλου

Διάλεξη με τίτλο «Κυκλική Οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές»

Διάλεξη με τίτλο «Κυκλική Οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές»

Διάλεξη με τίτλο «Κυκλική Οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές»

Διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ημέρας Λογοθεραπείας, στις 7 Μαρτίου 2018, από το Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου εσπερίδα με θέμα «Επαυξητική και Εναλλακτική Επικοινωνία». Υποστηρικτής της εκδήλωσης ήταν ο Σύλλογος Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων Κύπρου. Την εσπερίδα παρακολούθησαν πέραν των 100 συμμετεχόντων, και σε αυτούς συμπεριλαμβάνονταν λογοθεραπευτές, ειδικοί παιδαγωγοί, φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, γονείς, φοιτητές και άλλοι επαγγελματίες.

Στην εσπερίδα αναπτύχθηκαν θέματα που αφορούν την Επαυξητική και Εναλλακτική Επικοινωνία από τους Δρ Ιωάννη Βογινδρούκα Λογοθεραπευτή και Δρ Ηλιάδα Πάμπουλου Λογοθεραπεύτρια ειδικό σε θέματα Υποστηρικτικής Τεχνολογίας Συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν οι διαλέξεις «Επικοινωνία: Επαυξητικές και εναλλακτικές μορφές » και  « Η τεχνολογία στην υπηρεσία της Επαυξητικής και Εναλλακτικής Επικοινωνίας».

Ο όρος Επαυξητική και Εναλλακτική Επικοινωνία χρησιμοποιείται για να περιγράψει τεχνικές και στρατηγικές, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ενισχυθεί, προσωρινά ή μόνιμα, η επικοινωνιακή ικανότητα  ατόμων με σημαντικά περιορισμένη ή καθόλου λεκτική επικοινωνία.  Αναπτυξιακές διαταραχές, όπως οι Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, γενετικά σύνδρομα, όπως το Σύνδρομο Down, νευρολογικές διαταραχές, όπως η Εγκεφαλική Παράλυση, επίκτητες νευρολογικές διαταραχές όπως  η Αφασία, είναι μόνο μερικές από τις αιτίες που μπορεί να στερήσουν σε κάποιο άτομο την ικανότητα για να εκφράσει τις ανάγκες, τα συναισθήματα και τις απόψεις του, τις ικανότητες να θέτει ερωτήματα και να συμμετάσχει σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής.

Η περιεκτική αξιολόγηση του ατόμου με περιορισμένη ή καθόλου λεκτική επικοινωνία, καθώς επίσης και η τεκμηριωμένη αλλά και κατάλληλη παρέμβαση που θα ακολουθήσει, θα επιτρέψουν στο άτομο να συμμετάσχει ανεξάρτητα, ενεργά, αποτελεσματικά και ισότιμα στην κοινωνία αφού αυτό που θα κάνει είναι να του παρέχει πρόσβαση στην επικοινωνία. Αποτέλεσμα της εξατομικευμένης και αποτελεσματικής παρέμβασης, μεταξύ άλλων, είναι η προαγωγή της επικοινωνίας, η επιτυχημένη κοινωνική αλληλεπίδραση, η αποτελεσματική μάθηση καθώς και η ένταξη του ατόμου στην κοινωνία.