Πρωτόκολλο συνεργασίας ανάμεσα στο ΤΕΠΑΚ και το Πάρκο Γλυπτικής Φίλιππου Γιαπάνη «Μικρή Σαλαμίνα»


Νέα-Ανακοινώσεις

Υπογράφηκε στις 30 Ιανουαρίου 2018 πρωτόκολλο συνεργασίας ανάμεσα στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Πάρκο Γλυπτικής Φίλιππου Γιαπάνη «Μικρή Σαλαμίνα» με στόχο να διευρύνουν την επιστημονική, εκπαιδευτική και πολιτιστική συνεργασία τους. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν τεράστιες προοπτικές συνεργασίες με τη Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών και ειδικότερα με το Τμήμα Καλών Τεχνών, όπου αναμένεται να δεχτεί τους πρώτους του προπτυχιακούς φοιτητές τον Σεπτέμβριο 2018.

Η συνεργασία που τίθεται σε εφαρμογή  με την παρούσα συμφωνία καλύπτει τους παρακάτω τομείς:

  • Κοινές πολιτιστικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες
  • Συμβουλευτικές- Επιστημονικές υπηρεσίες και μελέτες
  • Κοινή συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα
  • Ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος

Η συμφωνία υπογράφηκε στους χώρους του Πάρκου από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Καθ. Ανδρέα Αναγιωτό και τον καλλιτέχνη κ. Φίλιππο Γιαπάνη.

Πρόσφατα άρθρα

BalkanMed INNOVA Balkan-Mediterranean Centre for Entrepreneurship and Innovation

BalkanMed INNOVA Balkan-Mediterranean Centre for Entrepreneurship and Innovation

Το ΤΕΠΑΚ ανακοινώνει με θλίψη τον θάνατο του πρώην Καθηγητή Ιωάννη Παπαδόπουλου

Το ΤΕΠΑΚ ανακοινώνει με θλίψη τον θάνατο του πρώην Καθηγητή Ιωάννη Παπαδόπουλου

Διάλεξη με τίτλο «Κυκλική Οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές»

Διάλεξη με τίτλο «Κυκλική Οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές»

Διάλεξη με τίτλο «Κυκλική Οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές»

Υπογράφηκε στις 30 Ιανουαρίου 2018 πρωτόκολλο συνεργασίας ανάμεσα στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Πάρκο Γλυπτικής Φίλιππου Γιαπάνη «Μικρή Σαλαμίνα» με στόχο να διευρύνουν την επιστημονική, εκπαιδευτική και πολιτιστική συνεργασία τους. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν τεράστιες προοπτικές συνεργασίες με τη Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών και ειδικότερα με το Τμήμα Καλών Τεχνών, όπου αναμένεται να δεχτεί τους πρώτους του προπτυχιακούς φοιτητές τον Σεπτέμβριο 2018.

Η συνεργασία που τίθεται σε εφαρμογή  με την παρούσα συμφωνία καλύπτει τους παρακάτω τομείς:

  • Κοινές πολιτιστικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες
  • Συμβουλευτικές- Επιστημονικές υπηρεσίες και μελέτες
  • Κοινή συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα
  • Ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος

Η συμφωνία υπογράφηκε στους χώρους του Πάρκου από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Καθ. Ανδρέα Αναγιωτό και τον καλλιτέχνη κ. Φίλιππο Γιαπάνη.