Πρώτη συνάντηση της ηγεσίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού Δρ Κώστα Χαμπιαούρη


Νέα-Ανακοινώσεις

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 12 Μαρτίου συνάντηση της ηγεσίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, Δρ Κώστα Χαμπιαούρη, στη Λεμεσό. Κατά τη συνάντηση, η οποία έγινε σε εγκάρδιο κλίμα, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Δρ Πανίκος Φιλίππου ενημέρωσε τον Υπουργό για την υφιστάμενη κατάσταση στο Πανεπιστήμιο, καθώς και για τα μελλοντικά σχέδια που αφορούν σε αναπτυξιακά έργα και νέες υποδομές προς όφελος των φοιτητών. Ειδική αναφορά έγινε για το θέμα της παραχώρησης του χώρου στην περιοχή Βερεγγάρια και του σχετικού προγραμματισμού που έχει ήδη ξεκινήσει.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός αναφέρθηκε στις ερευνητικές επιτυχίες του ΤΠΚ, στα πρόσφατα σημαντικά άλματα του στις διεθνείς κατατάξεις των Πανεπιστημίων, στην προσφορά του Πανεπιστημίου στην κοινωνία, καθώς και στην ανάγκη του για έμπρακτη στήριξη από την πολιτεία.

Από την πλευρά του, ο κ. Χαμπιαούρης δήλωσε την πλήρη στήριξή του στο Πανεπιστήμιο και κατέθεσε την ετοιμότητα του να συμβάλει στην ανάπτυξη του Πανεπιστημίου και μέσω αυτής, στην πολύπλευρη αναμόρφωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Στη συνάντηση παρέστησαν εξάλλου, ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών του ΤΠΚ Δρ Κώστας Χόππας, ο Πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας Λεμεσού κ. Ντίνος Έλληνας και ο Γραμματέας κ. Πολύδωρος Νεοφυτίδης, στο πλαίσιο ανταλλαγής απόψεων για ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ του ΤΠΚ και της Σχολικής Εφορείας Λεμεσού.

 

 

Πρόσφατα άρθρα

BalkanMed INNOVA Balkan-Mediterranean Centre for Entrepreneurship and Innovation

BalkanMed INNOVA Balkan-Mediterranean Centre for Entrepreneurship and Innovation

Το ΤΕΠΑΚ ανακοινώνει με θλίψη τον θάνατο του πρώην Καθηγητή Ιωάννη Παπαδόπουλου

Το ΤΕΠΑΚ ανακοινώνει με θλίψη τον θάνατο του πρώην Καθηγητή Ιωάννη Παπαδόπουλου

Διάλεξη με τίτλο «Κυκλική Οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές»

Διάλεξη με τίτλο «Κυκλική Οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές»

Διάλεξη με τίτλο «Κυκλική Οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές»

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 12 Μαρτίου συνάντηση της ηγεσίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, Δρ Κώστα Χαμπιαούρη, στη Λεμεσό. Κατά τη συνάντηση, η οποία έγινε σε εγκάρδιο κλίμα, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Δρ Πανίκος Φιλίππου ενημέρωσε τον Υπουργό για την υφιστάμενη κατάσταση στο Πανεπιστήμιο, καθώς και για τα μελλοντικά σχέδια που αφορούν σε αναπτυξιακά έργα και νέες υποδομές προς όφελος των φοιτητών. Ειδική αναφορά έγινε για το θέμα της παραχώρησης του χώρου στην περιοχή Βερεγγάρια και του σχετικού προγραμματισμού που έχει ήδη ξεκινήσει.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός αναφέρθηκε στις ερευνητικές επιτυχίες του ΤΠΚ, στα πρόσφατα σημαντικά άλματα του στις διεθνείς κατατάξεις των Πανεπιστημίων, στην προσφορά του Πανεπιστημίου στην κοινωνία, καθώς και στην ανάγκη του για έμπρακτη στήριξη από την πολιτεία.

Από την πλευρά του, ο κ. Χαμπιαούρης δήλωσε την πλήρη στήριξή του στο Πανεπιστήμιο και κατέθεσε την ετοιμότητα του να συμβάλει στην ανάπτυξη του Πανεπιστημίου και μέσω αυτής, στην πολύπλευρη αναμόρφωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Στη συνάντηση παρέστησαν εξάλλου, ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών του ΤΠΚ Δρ Κώστας Χόππας, ο Πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας Λεμεσού κ. Ντίνος Έλληνας και ο Γραμματέας κ. Πολύδωρος Νεοφυτίδης, στο πλαίσιο ανταλλαγής απόψεων για ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ του ΤΠΚ και της Σχολικής Εφορείας Λεμεσού.