Προβολή του λιμανιού Λεμεσού και του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει στην Ανατολική Μεσόγειο στο Fathom World News


Νέα-Ανακοινώσεις

Μέσα στο πλαίσιο της Δράσης «Port Collaborative Decision Making (PortCDM)» του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος «Sea Traffic Management (STM) Validation», το οποίο ολοκληρώνεται στο τέλος του 2018, η ερευνητική ομάδα του PortCDM με επικεφαλής τον Καθηγητή Mikael Lind, που είναι στέλεχος του Σουηδικού Ινστιτούτου Έρευνας RISE Viktoria, προχώρησε πρόσφατα στη δημοσίευση άρθρων σχετικά με τις εξελίξεις στην ανάπτυξη της συλλογικής συνεργασίας και λήψης αποφάσεων στα λιμάνια, τα πλεονεκτήματα που προσφέρει, και παράλληλα την προώθηση σε παγκόσμιο επίπεδο της συγκεκριμένης φιλοσοφίας του STM/ PortCDM.

Το πέμπτο άρθρο της σειράς https://fathom.world/proving-port-port-communication-can-save-shipowners-money/, έχει συγγραφεί σε συνεργασία με ερευνητές του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και δημοσιεύτηκε στις 10 Μαρτίου 2018. Το Fathom World (https://fathom.world/) αποτελεί διαδικτυακή υπηρεσία ειδήσεων και αναλύσεων για την μεταμόρφωση της ναυτιλίας.

Το συγκεκριμένο άρθρο εστιάζεται στον πρωταγωνιστικό ρόλο του λιμανιού Λεμεσού στη Θαλάσσια Μεταφορά Μικρών Αποστάσεων (Short Sea Shipping) στην Ανατολική Μεσόγειο και την τεράστια σημασία της βελτίωσης της συλλογικής λήψης αποφάσεων, μέσω της επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο, τόσο μεταξύ όλων των εταίρων μέσα στο λιμάνι, όσο και μεταξύ λιμανιού/ πλοίων αλλά και μεταξύ λιμανιού Λεμεσού με τα συνεργαζόμενα λιμάνια της περιοχής.

Στο άρθρο αναδεικνύεται ο πολύ σημαντικός κομβικός ρόλος του Ευρωπαϊκού λιμανιού της Λεμεσού στην Ανατολική Μεσόγειο με άμεσες συνδέσεις με λιμάνια της Αιγύπτου, του Ισραήλ, της Ιορδανίας, του Λιβάνου, της Συρίας και της Ελλάδας.

Το πλήρες άρθρο έχει τίτλο «Port-2-Port Communication Enabling Short Sea Shipping: Cyprus and the Eastern Mediterranean» και βρίσκεται στον πιο κάτω σύνδεσμο: http://fathom.world/wp-content/uploads/2018/03/STM-concept-note-5.pdf

Το ΤΕΠΑΚ αποτελεί τον μοναδικό επίσημο εταίρο από την Κύπρο που συμμετέχει στο Προγράμμα STM, αλλά πάντα σε πλήρη συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών, την Αρχή Λιμένων Κύπρου, το Λιμάνι Λεμεσού, τις ιδιωτικές εταιρείες DP World, Eurogate και P&O Maritime (που δραστηριοποιούνται στο λιμάνι Λεμεσού μετά την ιδιωτικοποίηση τον Ιανουάριο του 2017), το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, τον Σύνδεσμο Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου και την εταιρεία Tototheo Group, που ανέκαθεν στηρίζει το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σε διάφορα Ερευνητικά Προγράμματα.

Πρόσφατα άρθρα

BalkanMed INNOVA Balkan-Mediterranean Centre for Entrepreneurship and Innovation

BalkanMed INNOVA Balkan-Mediterranean Centre for Entrepreneurship and Innovation

Το ΤΕΠΑΚ ανακοινώνει με θλίψη τον θάνατο του πρώην Καθηγητή Ιωάννη Παπαδόπουλου

Το ΤΕΠΑΚ ανακοινώνει με θλίψη τον θάνατο του πρώην Καθηγητή Ιωάννη Παπαδόπουλου

Διάλεξη με τίτλο «Κυκλική Οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές»

Διάλεξη με τίτλο «Κυκλική Οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές»

Διάλεξη με τίτλο «Κυκλική Οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές»

Μέσα στο πλαίσιο της Δράσης «Port Collaborative Decision Making (PortCDM)» του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος «Sea Traffic Management (STM) Validation», το οποίο ολοκληρώνεται στο τέλος του 2018, η ερευνητική ομάδα του PortCDM με επικεφαλής τον Καθηγητή Mikael Lind, που είναι στέλεχος του Σουηδικού Ινστιτούτου Έρευνας RISE Viktoria, προχώρησε πρόσφατα στη δημοσίευση άρθρων σχετικά με τις εξελίξεις στην ανάπτυξη της συλλογικής συνεργασίας και λήψης αποφάσεων στα λιμάνια, τα πλεονεκτήματα που προσφέρει, και παράλληλα την προώθηση σε παγκόσμιο επίπεδο της συγκεκριμένης φιλοσοφίας του STM/ PortCDM.

Το πέμπτο άρθρο της σειράς https://fathom.world/proving-port-port-communication-can-save-shipowners-money/, έχει συγγραφεί σε συνεργασία με ερευνητές του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και δημοσιεύτηκε στις 10 Μαρτίου 2018. Το Fathom World (https://fathom.world/) αποτελεί διαδικτυακή υπηρεσία ειδήσεων και αναλύσεων για την μεταμόρφωση της ναυτιλίας.

Το συγκεκριμένο άρθρο εστιάζεται στον πρωταγωνιστικό ρόλο του λιμανιού Λεμεσού στη Θαλάσσια Μεταφορά Μικρών Αποστάσεων (Short Sea Shipping) στην Ανατολική Μεσόγειο και την τεράστια σημασία της βελτίωσης της συλλογικής λήψης αποφάσεων, μέσω της επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο, τόσο μεταξύ όλων των εταίρων μέσα στο λιμάνι, όσο και μεταξύ λιμανιού/ πλοίων αλλά και μεταξύ λιμανιού Λεμεσού με τα συνεργαζόμενα λιμάνια της περιοχής.

Στο άρθρο αναδεικνύεται ο πολύ σημαντικός κομβικός ρόλος του Ευρωπαϊκού λιμανιού της Λεμεσού στην Ανατολική Μεσόγειο με άμεσες συνδέσεις με λιμάνια της Αιγύπτου, του Ισραήλ, της Ιορδανίας, του Λιβάνου, της Συρίας και της Ελλάδας.

Το πλήρες άρθρο έχει τίτλο «Port-2-Port Communication Enabling Short Sea Shipping: Cyprus and the Eastern Mediterranean» και βρίσκεται στον πιο κάτω σύνδεσμο: http://fathom.world/wp-content/uploads/2018/03/STM-concept-note-5.pdf

Το ΤΕΠΑΚ αποτελεί τον μοναδικό επίσημο εταίρο από την Κύπρο που συμμετέχει στο Προγράμμα STM, αλλά πάντα σε πλήρη συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών, την Αρχή Λιμένων Κύπρου, το Λιμάνι Λεμεσού, τις ιδιωτικές εταιρείες DP World, Eurogate και P&O Maritime (που δραστηριοποιούνται στο λιμάνι Λεμεσού μετά την ιδιωτικοποίηση τον Ιανουάριο του 2017), το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, τον Σύνδεσμο Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου και την εταιρεία Tototheo Group, που ανέκαθεν στηρίζει το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σε διάφορα Ερευνητικά Προγράμματα.