Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει την προσφορά του ΤΕΠΑΚ στην ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά


Ακόμα μια μεγάλη παγκόσμια αναγνώριση για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). Μετά την ΟΥΝΕΣΚΟ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει την προσφορά  του ΤΕΠΑΚ στην ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά.

Ανατέθηκε στο ΤΕΠΑΚ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η μοναδική Έδρα Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (EU ERA Chair) στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά

Ακόμα μια μεγάλη, παγκόσμιας σημασίας, αρμοδιότητα ανατέθηκε στο Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου (www.digitalheritagelab.eu) μετά από μια ιδιαίτερα επίπονη και πλήρως ανταγωνιστική διαδικασία, μεταξύ 97 άλλων προτάσεων, από όλη την Ευρώπη, αφού επιλέχθηκε, για να δοθεί η μια και μοναδική Έδρα Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EU ERA Chair on Digital Cultural Heritage) με το συνολικό ποσό των 2,5 Εκατομμυρίων Ευρώ, διάκριση η οποία ακολούθησε την ανάθεση, πριν από λίγες μόνο μέρες, μιας αντίστοιχης έδρας από την ΟΥΝΕΣΚΟ, με αρμοδιότητα και πάλι την Ψηφιακή Πολιτιστική μας Κληρονομιάς.

Κατά συνέπεια, για έναν ακόμα σημαντικό λόγο, με τη σφραγίδα αυτή τη φορά  και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η  καρδιά της παγκόσμιας Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς  θα χτυπάει  δυνατά  από την Λεμεσό της Κύπρου, αφού στο πρωτοπόρο  Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ πάνω στο συγκεκριμένο τομέα, εμπιστεύονται τις εξελίξεις της Έρευνας, Ανάπτυξης, Εκπαίδευσης, Καινοτομίας και Ψηφιοποίησης, σε παγκόσμιο επίπεδο, τόσο η ΟΥΝΕΣΚΟ όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 21/3/2018.

Ευρωπαϊκής  σημασίας η Έδρα Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά. (European Research Area-ERA Chair)

Σημαντικό Ευρωπαϊκό ρόλο καλείται να διαδραματίσει το ΤΕΠΑΚ, αφού η  έρευνα και η καινοτομία είναι πολύ σημαντικές για την οικονομική ευημερία και για αυτό το λόγο απαιτούνται μέτρα που θα διασφαλίζουν ότι οι επιδόσεις καινοτομίας όλων των κρατών μελών και των περιφερειών τους συγκλίνουν και βελτιώνονται.

Η εμπειρία δείχνει ότι όταν η οικονομική κρίση περιορίζει τους εθνικούς προϋπολογισμούς οι ανισότητες στις επιδόσεις καινοτομίας ανά την Ευρώπη καθίστανται εμφανέστερες. Κατά συνέπεια, η μεγιστοποίηση και διάδοση των ωφελειών της καινοτομίας σε ολόκληρη την Ένωση είναι ο καλύτερος τρόπος για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και η ικανότητά της να αντιμετωπίζει τις κοινωνικές προκλήσεις στο μέλλον.

Στόχος του Προγράμματος Επέκταση Αριστείας και Διεύρυνση της Συμμετοχής είναι η μεγιστοποίηση των επενδύσεων σε έρευνα και καινοτομία, ούτως ώστε ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας να λειτουργήσει με πιο ορθολογιστικό και ομοιογενή τρόπο, δίνοντας τη δυνατότητα στις μεμονωμένες ερευνητικές δυνάμεις της κάθε χώρας-μέλους να βελτιστοποιηθούν.

Επιπρόσθετα, μέσω αυτού του Προγράμματος έχει τεθεί ως στόχος η αναβάθμιση του σχεδιασμού της υλοποίησης και της αξιολόγησης των εθνικών και περιφερειακών ερευνητικών πολιτικών, ιδιαίτερα των χωρών που έχουν χαμηλή απόδοση στον τομέα της έρευνας και της Καινοτομίας, όπως η Κύπρος (http://ec.europa.eu/research/era/era-chairs_en.html ; https://youtu.be/bl6Yc5SDeg0  και https://en.wikipedia.org/wiki/European_Research_Area).

Έδρα UNESCO  στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομία  (UNESCO Chair on Digital Heritage).

Σε ότι αφορά την άλλη παγκόσμια Έδρα της UNESCO,πρόκειται, για μια πολύ σπάνια και τιμητική ανάθεση, την οποία η UNESCO δίνει μόνο σε έναν Φορέα από όλο τον κόσμο, ως  επιβράβευση της Αριστείας στην Επιστήμη, στην Έρευνα, στην Εκπαίδευση και στην κοινωνική προσφορά και μάλιστα, στην περίπτωση του ΤΕΠΑΚ πρόκειται για την αναγνώριση της πολύ σημαντικής εργασίας του, σε παγκόσμιο επίπεδο, σε ότι αφορά την έρευνα, τη μελέτη, την εκπαίδευση, την επιστήμη, την καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες, την διάσωση, την ψηφιοποίηση και την ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ανθρώπου  .

Για τον λόγο αυτό, η ΟΥΝΕΣΚΟ, αναγνωρίζοντας τις καινοτόμες και πρωτοποριακές σε παγκόσμιο επίπεδο, προσπάθειες του  συγκεκριμένου Εργαστηρίου  του ΤΕΠΑΚ, επέλεξε να τις αναβαθμίσει και να αποτελούν πλέον πρότυπο και το σημείο από όπου θα καθορίζεται η πολιτική και οι εξελίξεις στον ευαίσθητο αυτό τομέα της ψηφιακής πολιτιστικής μας κληρονομιάς .

Για τον παραπάνω, ιδιαίτερα τιμητικό και εθνικής σημασίας, λόγο, το Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου (Digital Heritage Research Lab του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής),  μετονομάστηκε  σε Έδρα UNESCO  στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομία  (UNESCO Chair on Digital Heritage).

Η Έδρα αυτή δίνεται μια φορά σε παγκόσμιο επίπεδο  και είναι απεριόριστου χρονικού διαστήματος!

Το Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου (Digital Heritage Research Lab του Τμήματος ΗΜΗΠΛΗ)  ιδρύθηκε το έτος 2013 και κατάφερε μέσα σε τέσσερα (4) μόλις χρόνια να συμμετάσχει σε δώδεκα (13) Ευρωπαϊκά Προγράμματα, πλήρως ανταγωνιστικά, αξιοποιώντας πόρους της ΕΕ, ύψους επτάμισι (7,5) εκατομμυρίων Ευρώ, παράγοντας σημαντικό επιστημονικό έργο και δίνοντας την ευκαιρία απασχόλησης σε δεκάδες επιστήμονες-ερευνητές απ' όλο τον κόσμο.

Η  Κύπρος παγκόσμιο Κέντρο για την διάσωση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ανθρώπου

Μετά από τις δύο παραπάνω σημαντικές αναθέσεις, παγκόσμιας σημασίας και εμβέλειας για την Κύπρο, που σπάνια συναντά κανείς, σε έναν μόνο Φορέα, όπως  το Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς  του ΤΕΠΑΚ, που οφείλει την παγκόσμια φήμη του στον Διευθυντή του Δρ. Μαρίνο Ιωαννίδη και στις πρωτοβουλίες του σε επιστημονικό επίπεδο, η Κύπρος συμπεριλαμβάνεται στον παγκόσμιο χάρτη της επιστήμης της Ψηφιοποίησης  του πολιτιστικού μας αποθέματος και έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει όσο αφόρα τη διεθνή, αλλά και  πολιτική και επιστήμη στο συγκεκριμένο τομέα, ιδιαίτερα με την έναρξη του έτους 2018, που για την  ΕΕ είναι αφιερωμένο στην Πολιτιστική Κληρονομιά  (https://europa.eu/cultural-heritage/).

Για τον λόγο αυτό οι πρυτανικές αρχές, ο Διευθυντής του πολυβραβευμένου Εργαστηρίου Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς κ. Μαρίνος Ιωαννίδης, και όλα τα στελέχη του ΤΕΠΑΚ, έχουν κάθε λόγο να αισθάνονται υπερήφανοι για τις μεγάλες αυτές Ευρωπαϊκές και παγκόσμιες αναγνωρίσεις τόσο από την ΟΥΝΕΣΚΟ, όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που αποδεικνύουν την τεράστια συνεισφορά του ΤΕΠΑΚ στις Επιστήμες υψηλής εξειδίκευσης στο Τομέα της Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομίας.

 

Πρόσφατα άρθρα

BalkanMed INNOVA Balkan-Mediterranean Centre for Entrepreneurship and Innovation

BalkanMed INNOVA Balkan-Mediterranean Centre for Entrepreneurship and Innovation

Το ΤΕΠΑΚ ανακοινώνει με θλίψη τον θάνατο του πρώην Καθηγητή Ιωάννη Παπαδόπουλου

Το ΤΕΠΑΚ ανακοινώνει με θλίψη τον θάνατο του πρώην Καθηγητή Ιωάννη Παπαδόπουλου

Διάλεξη με τίτλο «Κυκλική Οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές»

Διάλεξη με τίτλο «Κυκλική Οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές»

Διάλεξη με τίτλο «Κυκλική Οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές»

Ακόμα μια μεγάλη παγκόσμια αναγνώριση για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). Μετά την ΟΥΝΕΣΚΟ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει την προσφορά  του ΤΕΠΑΚ στην ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά.

Ανατέθηκε στο ΤΕΠΑΚ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η μοναδική Έδρα Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (EU ERA Chair) στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά

Ακόμα μια μεγάλη, παγκόσμιας σημασίας, αρμοδιότητα ανατέθηκε στο Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου (www.digitalheritagelab.eu) μετά από μια ιδιαίτερα επίπονη και πλήρως ανταγωνιστική διαδικασία, μεταξύ 97 άλλων προτάσεων, από όλη την Ευρώπη, αφού επιλέχθηκε, για να δοθεί η μια και μοναδική Έδρα Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EU ERA Chair on Digital Cultural Heritage) με το συνολικό ποσό των 2,5 Εκατομμυρίων Ευρώ, διάκριση η οποία ακολούθησε την ανάθεση, πριν από λίγες μόνο μέρες, μιας αντίστοιχης έδρας από την ΟΥΝΕΣΚΟ, με αρμοδιότητα και πάλι την Ψηφιακή Πολιτιστική μας Κληρονομιάς.

Κατά συνέπεια, για έναν ακόμα σημαντικό λόγο, με τη σφραγίδα αυτή τη φορά  και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η  καρδιά της παγκόσμιας Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς  θα χτυπάει  δυνατά  από την Λεμεσό της Κύπρου, αφού στο πρωτοπόρο  Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ πάνω στο συγκεκριμένο τομέα, εμπιστεύονται τις εξελίξεις της Έρευνας, Ανάπτυξης, Εκπαίδευσης, Καινοτομίας και Ψηφιοποίησης, σε παγκόσμιο επίπεδο, τόσο η ΟΥΝΕΣΚΟ όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 21/3/2018.

Ευρωπαϊκής  σημασίας η Έδρα Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά. (European Research Area-ERA Chair)

Σημαντικό Ευρωπαϊκό ρόλο καλείται να διαδραματίσει το ΤΕΠΑΚ, αφού η  έρευνα και η καινοτομία είναι πολύ σημαντικές για την οικονομική ευημερία και για αυτό το λόγο απαιτούνται μέτρα που θα διασφαλίζουν ότι οι επιδόσεις καινοτομίας όλων των κρατών μελών και των περιφερειών τους συγκλίνουν και βελτιώνονται.

Η εμπειρία δείχνει ότι όταν η οικονομική κρίση περιορίζει τους εθνικούς προϋπολογισμούς οι ανισότητες στις επιδόσεις καινοτομίας ανά την Ευρώπη καθίστανται εμφανέστερες. Κατά συνέπεια, η μεγιστοποίηση και διάδοση των ωφελειών της καινοτομίας σε ολόκληρη την Ένωση είναι ο καλύτερος τρόπος για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και η ικανότητά της να αντιμετωπίζει τις κοινωνικές προκλήσεις στο μέλλον.

Στόχος του Προγράμματος Επέκταση Αριστείας και Διεύρυνση της Συμμετοχής είναι η μεγιστοποίηση των επενδύσεων σε έρευνα και καινοτομία, ούτως ώστε ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας να λειτουργήσει με πιο ορθολογιστικό και ομοιογενή τρόπο, δίνοντας τη δυνατότητα στις μεμονωμένες ερευνητικές δυνάμεις της κάθε χώρας-μέλους να βελτιστοποιηθούν.

Επιπρόσθετα, μέσω αυτού του Προγράμματος έχει τεθεί ως στόχος η αναβάθμιση του σχεδιασμού της υλοποίησης και της αξιολόγησης των εθνικών και περιφερειακών ερευνητικών πολιτικών, ιδιαίτερα των χωρών που έχουν χαμηλή απόδοση στον τομέα της έρευνας και της Καινοτομίας, όπως η Κύπρος (http://ec.europa.eu/research/era/era-chairs_en.html ; https://youtu.be/bl6Yc5SDeg0  και https://en.wikipedia.org/wiki/European_Research_Area).

Έδρα UNESCO  στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομία  (UNESCO Chair on Digital Heritage).

Σε ότι αφορά την άλλη παγκόσμια Έδρα της UNESCO,πρόκειται, για μια πολύ σπάνια και τιμητική ανάθεση, την οποία η UNESCO δίνει μόνο σε έναν Φορέα από όλο τον κόσμο, ως  επιβράβευση της Αριστείας στην Επιστήμη, στην Έρευνα, στην Εκπαίδευση και στην κοινωνική προσφορά και μάλιστα, στην περίπτωση του ΤΕΠΑΚ πρόκειται για την αναγνώριση της πολύ σημαντικής εργασίας του, σε παγκόσμιο επίπεδο, σε ότι αφορά την έρευνα, τη μελέτη, την εκπαίδευση, την επιστήμη, την καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες, την διάσωση, την ψηφιοποίηση και την ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ανθρώπου  .

Για τον λόγο αυτό, η ΟΥΝΕΣΚΟ, αναγνωρίζοντας τις καινοτόμες και πρωτοποριακές σε παγκόσμιο επίπεδο, προσπάθειες του  συγκεκριμένου Εργαστηρίου  του ΤΕΠΑΚ, επέλεξε να τις αναβαθμίσει και να αποτελούν πλέον πρότυπο και το σημείο από όπου θα καθορίζεται η πολιτική και οι εξελίξεις στον ευαίσθητο αυτό τομέα της ψηφιακής πολιτιστικής μας κληρονομιάς .

Για τον παραπάνω, ιδιαίτερα τιμητικό και εθνικής σημασίας, λόγο, το Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου (Digital Heritage Research Lab του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής),  μετονομάστηκε  σε Έδρα UNESCO  στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομία  (UNESCO Chair on Digital Heritage).

Η Έδρα αυτή δίνεται μια φορά σε παγκόσμιο επίπεδο  και είναι απεριόριστου χρονικού διαστήματος!

Το Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου (Digital Heritage Research Lab του Τμήματος ΗΜΗΠΛΗ)  ιδρύθηκε το έτος 2013 και κατάφερε μέσα σε τέσσερα (4) μόλις χρόνια να συμμετάσχει σε δώδεκα (13) Ευρωπαϊκά Προγράμματα, πλήρως ανταγωνιστικά, αξιοποιώντας πόρους της ΕΕ, ύψους επτάμισι (7,5) εκατομμυρίων Ευρώ, παράγοντας σημαντικό επιστημονικό έργο και δίνοντας την ευκαιρία απασχόλησης σε δεκάδες επιστήμονες-ερευνητές απ' όλο τον κόσμο.

Η  Κύπρος παγκόσμιο Κέντρο για την διάσωση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ανθρώπου

Μετά από τις δύο παραπάνω σημαντικές αναθέσεις, παγκόσμιας σημασίας και εμβέλειας για την Κύπρο, που σπάνια συναντά κανείς, σε έναν μόνο Φορέα, όπως  το Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς  του ΤΕΠΑΚ, που οφείλει την παγκόσμια φήμη του στον Διευθυντή του Δρ. Μαρίνο Ιωαννίδη και στις πρωτοβουλίες του σε επιστημονικό επίπεδο, η Κύπρος συμπεριλαμβάνεται στον παγκόσμιο χάρτη της επιστήμης της Ψηφιοποίησης  του πολιτιστικού μας αποθέματος και έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει όσο αφόρα τη διεθνή, αλλά και  πολιτική και επιστήμη στο συγκεκριμένο τομέα, ιδιαίτερα με την έναρξη του έτους 2018, που για την  ΕΕ είναι αφιερωμένο στην Πολιτιστική Κληρονομιά  (https://europa.eu/cultural-heritage/).

Για τον λόγο αυτό οι πρυτανικές αρχές, ο Διευθυντής του πολυβραβευμένου Εργαστηρίου Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς κ. Μαρίνος Ιωαννίδης, και όλα τα στελέχη του ΤΕΠΑΚ, έχουν κάθε λόγο να αισθάνονται υπερήφανοι για τις μεγάλες αυτές Ευρωπαϊκές και παγκόσμιες αναγνωρίσεις τόσο από την ΟΥΝΕΣΚΟ, όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που αποδεικνύουν την τεράστια συνεισφορά του ΤΕΠΑΚ στις Επιστήμες υψηλής εξειδίκευσης στο Τομέα της Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομίας.