Προκήρυξη θέσεων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Ψυχιατρική Νοσηλευτική - Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας


Φοιτητικά Νέα Νέα-Ανακοινώσεις Σπουδές

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει αριθμό 15 θέσεων για φοίτηση στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης  στην Ψυχιατρική Νοσηλευτική - Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας με έναρξη το Σεπτέμβρη του 2018.  

Το Πρόγραμμα είναι σύμφωνο με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ και τους Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμους. Το πρόγραμμα καταλήγει σε απόκτηση Επαγγελματικού Τίτλου Σπουδών, και συγκεκριμένα σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακής Φοίτησης στην Ψυχιατρική Νοσηλευτική-Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας (Post Graduate Diploma). Ο τίτλος αυτός εξασφαλίζει εγγραφή στο μητρώο Ψυχιατρικών Νοσηλευτών - Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας στη Δημοκρατία της Κύπρου.

  • Το πρόγραμμα διαρκεί δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα.
  • Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική.
  • Για το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων στην ιστοσελίδα.
  • Το συνολικό ύψος των διδάκτρων ανέρχεται στις €3.000.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη δομή και το περιεχόμενο, τα δίδακτρα, κ.ά, στην ιστοσελίδα (πατήστε εδώ

Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου ξεκινώντας από εδώ

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων (πρώτος κύκλος) είναι η Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018

Οι υποψήφιοι, για να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να διαθέτουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), ενώ θα κληθούν να επισυνάψουν διάφορα δικαιολογητικά.

Περισσότερες Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στη Γραμματεία του Τμήματος Νοσηλευτικής,  τηλ. 25 002048

Πρόσφατα άρθρα

BalkanMed INNOVA Balkan-Mediterranean Centre for Entrepreneurship and Innovation

BalkanMed INNOVA Balkan-Mediterranean Centre for Entrepreneurship and Innovation

Το ΤΕΠΑΚ ανακοινώνει με θλίψη τον θάνατο του πρώην Καθηγητή Ιωάννη Παπαδόπουλου

Το ΤΕΠΑΚ ανακοινώνει με θλίψη τον θάνατο του πρώην Καθηγητή Ιωάννη Παπαδόπουλου

Διάλεξη με τίτλο «Κυκλική Οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές»

Διάλεξη με τίτλο «Κυκλική Οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές»

Διάλεξη με τίτλο «Κυκλική Οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές»

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει αριθμό 15 θέσεων για φοίτηση στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης  στην Ψυχιατρική Νοσηλευτική - Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας με έναρξη το Σεπτέμβρη του 2018.  

Το Πρόγραμμα είναι σύμφωνο με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ και τους Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμους. Το πρόγραμμα καταλήγει σε απόκτηση Επαγγελματικού Τίτλου Σπουδών, και συγκεκριμένα σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακής Φοίτησης στην Ψυχιατρική Νοσηλευτική-Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας (Post Graduate Diploma). Ο τίτλος αυτός εξασφαλίζει εγγραφή στο μητρώο Ψυχιατρικών Νοσηλευτών - Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας στη Δημοκρατία της Κύπρου.

  • Το πρόγραμμα διαρκεί δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα.
  • Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική.
  • Για το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων στην ιστοσελίδα.
  • Το συνολικό ύψος των διδάκτρων ανέρχεται στις €3.000.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη δομή και το περιεχόμενο, τα δίδακτρα, κ.ά, στην ιστοσελίδα (πατήστε εδώ

Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου ξεκινώντας από εδώ

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων (πρώτος κύκλος) είναι η Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018

Οι υποψήφιοι, για να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να διαθέτουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), ενώ θα κληθούν να επισυνάψουν διάφορα δικαιολογητικά.

Περισσότερες Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στη Γραμματεία του Τμήματος Νοσηλευτικής,  τηλ. 25 002048