Αναζητούμε άντρες και γυναίκες με πρόβλημα επικοινωνίας μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, για να συμμετάσχουν σε έρευνα για την πιθανή βελτίωση της επικοινωνίας τους.


Ερευνητικά Νέα

Τίτλος Έρευνας: Νευροαποκατάσταση Χρόνιας Αφασίας μετά από Εγκεφαλικό Επεισόδιο με τη χρήση Διακρανιακού Μαγνητικού Ερεθισμού (ΔΜΕ)

Γιατί γίνεται η έρευνα;

Η επικοινωνία είναι η σημαντικότερη ικανότητα που έχει ο άνθρωπος. Η ικανότητά μας αυτή  είναι σημαντική για την επαφή μας με άλλους ανθρώπους. Επίσης, η επικοινωνία, μας προσφέρει μια καλή ποιότητα ζωής. Ένα εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να προκαλέσει από ήπια έως πολύ σοβαρά προβλήματα επικοινωνίας.

Η παρούσα επιστολή αποσκοπεί στη διάδοση της είδησης ότι πραγματοποιείται μια έρευνα που έχει ως σκοπό την μελέτη και κατανόηση των πιθανών θετικών επιδράσεων του Διακρανιακού Μαγνητικού Ερεθισμού (ΔΜΕ) στη νευρολογική αποκατάσταση επίκτητων γλωσσικών ελλειμμάτων (Αφασία) μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο.

Η συμμετοχή στην έρευνα είναι εθελοντική και άνευ κόστους.

Ποιος μπορεί να συμμετάσχει στην έρευνα;

Άτομα ηλικίας 18-75 ετών τα οποία:

 • έχουν ως μητρική γλώσσα τα Ελληνικά
 • έχουν πάθει 1 μόνο εγκεφαλικό στη ζωή τους στο αριστερό ημισφαίριο (το οποίο έχει διαγνωστεί με αξονική ή μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου)
 • έπαθαν το εγκεφαλικό τουλάχιστον πριν 6 ολόκληρους μήνες
 • έχουν πρόβλημα λόγου

Ποιες είναι οι διαδικασίες;

 1. Λήψη Ιστορικού & Χορήγηση Ερωτηματολογίων
 2. Γλωσσική Αξιολόγηση – Γνωστική Αξιολόγηση – Αξιολόγηση Δραστηριοτήτων Καθημερινή Ζωής – Αξιολόγηση Ποιότητας Ζωής
 3. Μαγνητική Τομογραφία Εγκεφάλου
 4. 10ήμερη Θεραπευτική Παρέμβαση με Διακρανιακό Μαγνητικό Ερεθισμό

Η έρευνα θα ωφελήσει τους συμμετέχοντες;

Υπάρχουν διεθνείς μελέτες που λένε ότι υπάρχουν οφέλη με τη θεραπεία με ΔΜΕ για προβλήματα επικοινωνίας μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο. Συγκεκριμένα, υπάρχει πιθανότητα να βελτιωθεί η επικοινωνία των ατόμων με Αφασία μετά από την ολοκλήρωση της θεραπείας.

Οι πληροφορίες από αυτήν την έρευνα μπορεί στο μέλλον να βοηθήσουν άλλους συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο. Έτσι, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας αναμένεται να συμβάλουν στην επιστημονική γνώση σχετικά με την νευρολογική αποκατάσταση προβλημάτων επικοινωνίας σε ασθενείς που έχουν πάθει εγκεφαλικό επεισόδιο. 

Ποιος θα έχει πρόσβαση στα αποτελέσματα;

Όλες οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν θα παραμείνουν αυστηρώς εμπιστευτικές και μόνο οι ερευνητές της παρούσας έρευνας θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες.

Η έρευνα έχει εγκριθεί από κάποιον οργανισμό;

Η έρευνα αυτή έχει αξιολογηθεί και έχει εγκριθεί από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου, με αριθμό:  EEBK/EΠ/2017/37

Αν γνωρίζετε κάποιο άτομο που έχει πάθει εγκεφαλικό και αντιμετωπίζει προβλήματα επικοινωνίας, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με την οικογένειά του για να την ενημερώσετε για την παρούσα έρευνα.

Για περαιτέρω πληροφορίες:

Κύριος Ερευνητής: 

Αναστάσιος Μ. Γεωργίου, Υπ. Δρ. Νευροαποκατάστασης

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 96 63 78 47

Email: anastasios.georgiou@cut.ac.cy

Υπεύθυνη Προγράμματος:

Δρ.  Μαρία Καμπανάρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης

Λεμεσός, Κύπρος

Email: maria.kambanaros@cut.ac.cy

POSTER 
 

Πρόσφατα άρθρα

BalkanMed INNOVA Balkan-Mediterranean Centre for Entrepreneurship and Innovation

BalkanMed INNOVA Balkan-Mediterranean Centre for Entrepreneurship and Innovation

Το ΤΕΠΑΚ ανακοινώνει με θλίψη τον θάνατο του πρώην Καθηγητή Ιωάννη Παπαδόπουλου

Το ΤΕΠΑΚ ανακοινώνει με θλίψη τον θάνατο του πρώην Καθηγητή Ιωάννη Παπαδόπουλου

Διάλεξη με τίτλο «Κυκλική Οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές»

Διάλεξη με τίτλο «Κυκλική Οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές»

Διάλεξη με τίτλο «Κυκλική Οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές»

Τίτλος Έρευνας: Νευροαποκατάσταση Χρόνιας Αφασίας μετά από Εγκεφαλικό Επεισόδιο με τη χρήση Διακρανιακού Μαγνητικού Ερεθισμού (ΔΜΕ)

Γιατί γίνεται η έρευνα;

Η επικοινωνία είναι η σημαντικότερη ικανότητα που έχει ο άνθρωπος. Η ικανότητά μας αυτή  είναι σημαντική για την επαφή μας με άλλους ανθρώπους. Επίσης, η επικοινωνία, μας προσφέρει μια καλή ποιότητα ζωής. Ένα εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να προκαλέσει από ήπια έως πολύ σοβαρά προβλήματα επικοινωνίας.

Η παρούσα επιστολή αποσκοπεί στη διάδοση της είδησης ότι πραγματοποιείται μια έρευνα που έχει ως σκοπό την μελέτη και κατανόηση των πιθανών θετικών επιδράσεων του Διακρανιακού Μαγνητικού Ερεθισμού (ΔΜΕ) στη νευρολογική αποκατάσταση επίκτητων γλωσσικών ελλειμμάτων (Αφασία) μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο.

Η συμμετοχή στην έρευνα είναι εθελοντική και άνευ κόστους.

Ποιος μπορεί να συμμετάσχει στην έρευνα;

Άτομα ηλικίας 18-75 ετών τα οποία:

 • έχουν ως μητρική γλώσσα τα Ελληνικά
 • έχουν πάθει 1 μόνο εγκεφαλικό στη ζωή τους στο αριστερό ημισφαίριο (το οποίο έχει διαγνωστεί με αξονική ή μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου)
 • έπαθαν το εγκεφαλικό τουλάχιστον πριν 6 ολόκληρους μήνες
 • έχουν πρόβλημα λόγου

Ποιες είναι οι διαδικασίες;

 1. Λήψη Ιστορικού & Χορήγηση Ερωτηματολογίων
 2. Γλωσσική Αξιολόγηση – Γνωστική Αξιολόγηση – Αξιολόγηση Δραστηριοτήτων Καθημερινή Ζωής – Αξιολόγηση Ποιότητας Ζωής
 3. Μαγνητική Τομογραφία Εγκεφάλου
 4. 10ήμερη Θεραπευτική Παρέμβαση με Διακρανιακό Μαγνητικό Ερεθισμό

Η έρευνα θα ωφελήσει τους συμμετέχοντες;

Υπάρχουν διεθνείς μελέτες που λένε ότι υπάρχουν οφέλη με τη θεραπεία με ΔΜΕ για προβλήματα επικοινωνίας μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο. Συγκεκριμένα, υπάρχει πιθανότητα να βελτιωθεί η επικοινωνία των ατόμων με Αφασία μετά από την ολοκλήρωση της θεραπείας.

Οι πληροφορίες από αυτήν την έρευνα μπορεί στο μέλλον να βοηθήσουν άλλους συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο. Έτσι, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας αναμένεται να συμβάλουν στην επιστημονική γνώση σχετικά με την νευρολογική αποκατάσταση προβλημάτων επικοινωνίας σε ασθενείς που έχουν πάθει εγκεφαλικό επεισόδιο. 

Ποιος θα έχει πρόσβαση στα αποτελέσματα;

Όλες οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν θα παραμείνουν αυστηρώς εμπιστευτικές και μόνο οι ερευνητές της παρούσας έρευνας θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες.

Η έρευνα έχει εγκριθεί από κάποιον οργανισμό;

Η έρευνα αυτή έχει αξιολογηθεί και έχει εγκριθεί από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου, με αριθμό:  EEBK/EΠ/2017/37

Αν γνωρίζετε κάποιο άτομο που έχει πάθει εγκεφαλικό και αντιμετωπίζει προβλήματα επικοινωνίας, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με την οικογένειά του για να την ενημερώσετε για την παρούσα έρευνα.

Για περαιτέρω πληροφορίες:

Κύριος Ερευνητής: 

Αναστάσιος Μ. Γεωργίου, Υπ. Δρ. Νευροαποκατάστασης

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 96 63 78 47

Email: anastasios.georgiou@cut.ac.cy

Υπεύθυνη Προγράμματος:

Δρ.  Μαρία Καμπανάρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης

Λεμεσός, Κύπρος

Email: maria.kambanaros@cut.ac.cy