Ζητείται Μίσθωση Υπηρεσιών για υποστήριξη του Προγράμματος “CUT SUMMER CAMP, 2018”


Το Δ.Σ τη Συντεχνίας Διοικητικού Προσωπικού σε συνεργασία με τη Συντεχνία Ακαδημαϊκού Προσωπικού, την Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού και την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητική Μέριμνας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, διοργανώνουν το Πρόγραμμα “CUT SUMMER CAMP, 2018” στις εγκαταστάσεις του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5 έως 15 ετών. Οι δραστηριότητες του Προγράμματος θα είναι ποικίλες και θα περιλαμβάνουν μάθημα φωτογραφίας, ρομποτική, χημεία, αστροφυσική, μουσικό παιχνίδι, ασύρματα δίκτυα κ.α. Για την υλοποίηση του προγράμματος, προκύπτουν οι πιο κάτω ανάγκες:

1 ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟ/Η  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

4 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΟΜΑΔΑΣ

Σημείωση: Το έντυπο Υπόδειγμα σημειώματος αφορά όλες τις θέσεις

Περισσότερες Πληροφορίες: τηλ. 25 002543 (Μαρία Πρωτοπαπά), summercamp@cut.ac.cy

Πρόσφατα άρθρα

BalkanMed INNOVA Balkan-Mediterranean Centre for Entrepreneurship and Innovation

BalkanMed INNOVA Balkan-Mediterranean Centre for Entrepreneurship and Innovation

Το ΤΕΠΑΚ ανακοινώνει με θλίψη τον θάνατο του πρώην Καθηγητή Ιωάννη Παπαδόπουλου

Το ΤΕΠΑΚ ανακοινώνει με θλίψη τον θάνατο του πρώην Καθηγητή Ιωάννη Παπαδόπουλου

Διάλεξη με τίτλο «Κυκλική Οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές»

Διάλεξη με τίτλο «Κυκλική Οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές»

Διάλεξη με τίτλο «Κυκλική Οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές»

Το Δ.Σ τη Συντεχνίας Διοικητικού Προσωπικού σε συνεργασία με τη Συντεχνία Ακαδημαϊκού Προσωπικού, την Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού και την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητική Μέριμνας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, διοργανώνουν το Πρόγραμμα “CUT SUMMER CAMP, 2018” στις εγκαταστάσεις του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5 έως 15 ετών. Οι δραστηριότητες του Προγράμματος θα είναι ποικίλες και θα περιλαμβάνουν μάθημα φωτογραφίας, ρομποτική, χημεία, αστροφυσική, μουσικό παιχνίδι, ασύρματα δίκτυα κ.α. Για την υλοποίηση του προγράμματος, προκύπτουν οι πιο κάτω ανάγκες:

1 ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟ/Η  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

4 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΟΜΑΔΑΣ

Σημείωση: Το έντυπο Υπόδειγμα σημειώματος αφορά όλες τις θέσεις

Περισσότερες Πληροφορίες: τηλ. 25 002543 (Μαρία Πρωτοπαπά), summercamp@cut.ac.cy