Περαιτέρω ενδυνάμωση συνεργασίας ΤΕΠΑΚ και πανεπιστημίου Ben-Gurion του Ισραήλ σε τομείς έρευνας


Νέα-Ανακοινώσεις

Στo πλαίσιo της πρόσφατης συμφωνίας μεταξύ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και του Ben-Gurion University of the Negev (BGU) του Ισραήλ ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, Καθηγητής Δρ. Ανδρέας Αναγιωτός, ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Δρ. Διόφαντος Χατζημιτσής και Ομάδα Ακαδημαϊκών (Δρ. Χριστιάνα Κούτα, Δρ. Μαρίνος Ιωαννίδης, και Δρ. Γιώργος Κωνσταντινίδης) πραγματοποίησαν επίσκεψη στο Ισραήλ στις 23-25 Απριλίου. Κατά την διάρκεια της επίσκεψης εξετάστηκε η προοπτική ανάπτυξης συνεργασιών στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων, συνεργασιών εργαστηρίων/μονάδων, μεταπτυχιακών προγραμμάτων και άλλων δράσεων όπως η ανταλλαγή ακαδημαϊκού προσωπικού και φοιτητών.

Η αποστολή έτυχε θερμής υποδοχής από τον Πρύτανη του ΒGU Prof. Zvi HaCohen και Ομάδα Ακαδημαϊκών από διάφορες επιστημονικές κατευθύνσεις και τμήματα. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με εκπροσώπους των ακόλουθων Tμημάτων/Iνστιτούτων:

 

Department of Industrial Engineering and Management

Department of Bible, Archaeology and Ancient Near Eastern Studies

Department of Materials Science and Engineering

Earth and Planetary Image Facility

Ilse Katz Institute for Nanoscale Science & Technology

Department of Nursing

Department of Public Health

Unit of International Academic Affairs

 

Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης διοργανώθηκε παρουσίαση της Δρ. Χ. Κούτας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Νοσηλευτικής. Περαιτέρω, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Soroka University Hospital, το δεύτερο μεγαλύτερο νοσοκομείο της περιοχής, όπου τυγχάνουν νοσηλείας περίπου 1 εκατομμύριο ασθενείς το χρόνο.

 

Πρόσφατα άρθρα

Ο καθοριστικός ρόλος που διαδραματίζουν οι νοσηλευτές στους ασθενείς με Καρκίνο

Ο καθοριστικός ρόλος που διαδραματίζουν οι νοσηλευτές στους ασθενείς με Καρκίνο

CUT OUT 2018

CUT OUT 2018

«STM Nordic testbed meets Mediterranean testbed» Επίσκεψη ερευνητών του ΤΕΠΑΚ στο λιμάνι του Stavanger της Νορβηγίας

«STM Nordic testbed meets Mediterranean testbed» Επίσκεψη ερευνητών του ΤΕΠΑΚ στο λιμάνι του Stavanger της Νορβηγίας

«STM Nordic testbed meets Mediterranean testbed» Επίσκεψη ερευνητών του ΤΕΠΑΚ στο λιμάνι του Stavanger της Νορβηγίας

Στo πλαίσιo της πρόσφατης συμφωνίας μεταξύ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και του Ben-Gurion University of the Negev (BGU) του Ισραήλ ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, Καθηγητής Δρ. Ανδρέας Αναγιωτός, ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Δρ. Διόφαντος Χατζημιτσής και Ομάδα Ακαδημαϊκών (Δρ. Χριστιάνα Κούτα, Δρ. Μαρίνος Ιωαννίδης, και Δρ. Γιώργος Κωνσταντινίδης) πραγματοποίησαν επίσκεψη στο Ισραήλ στις 23-25 Απριλίου. Κατά την διάρκεια της επίσκεψης εξετάστηκε η προοπτική ανάπτυξης συνεργασιών στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων, συνεργασιών εργαστηρίων/μονάδων, μεταπτυχιακών προγραμμάτων και άλλων δράσεων όπως η ανταλλαγή ακαδημαϊκού προσωπικού και φοιτητών.

Η αποστολή έτυχε θερμής υποδοχής από τον Πρύτανη του ΒGU Prof. Zvi HaCohen και Ομάδα Ακαδημαϊκών από διάφορες επιστημονικές κατευθύνσεις και τμήματα. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με εκπροσώπους των ακόλουθων Tμημάτων/Iνστιτούτων:

 

Department of Industrial Engineering and Management

Department of Bible, Archaeology and Ancient Near Eastern Studies

Department of Materials Science and Engineering

Earth and Planetary Image Facility

Ilse Katz Institute for Nanoscale Science & Technology

Department of Nursing

Department of Public Health

Unit of International Academic Affairs

 

Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης διοργανώθηκε παρουσίαση της Δρ. Χ. Κούτας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Νοσηλευτικής. Περαιτέρω, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Soroka University Hospital, το δεύτερο μεγαλύτερο νοσοκομείο της περιοχής, όπου τυγχάνουν νοσηλείας περίπου 1 εκατομμύριο ασθενείς το χρόνο.