Οι επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην αμπελοκαλλιέργεια μέσα από ημερίδα με τίτλο ‘’Αειφορική καλλιέργεια αμπέλου σε Κύπρο και Ευρώπη"


Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Πέμπτη 3 Μάιου 2018, ημερίδα με τίτλο ‘’Αειφορική καλλιέργεια αμπέλου σε Κύπρο και Ευρώπη’’ που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Έργου VitiSmart. Το Έργο VitiSmart αναφέρεται στην Αειφορική καλλιέργεια αμπέλου: Βελτίωση παραγωγής και αντοχής σε βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες καταπόνησης στα πλαίσια της κλιματικής αλλαγής συνδυάζοντας ανθεκτικές ποικιλίες και ωφέλιμους μικροοργανισμούς. Η Κύπρος συμμετέχει στο πρόγραμμα μέσω του ΤΕΠΑΚ και με τον Επίκουρο Καθηγητή Δρ. Νικόλαο Τζωρτζάκη.

H εκδήλωση ξεκίνησε με καλωσόρισμα από την Επίτροπο Περιβάλλοντος κ. Ιωάννα Παναγιώτου, τη Διευθύντρια του Τμήματος Γεωργίας, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Δρ Ανδρούλα Γεωργίου, τον Συντονιστή του Έργου VitiSmart Καθηγητή Essaid Barka, τον Κοσμήτορα της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Αναπλ. Καθηγητή Θεόδωρο Ζαχαριάδη.

Όλοι οι ομιλητές εξήραν τη σημασία των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής στην αμπελοκαλλιέργεια, τις αλληλοεπιδράσεις των αβιοτικών και βιοτικών παραγόντων καταπόνησης στην αμπελοκαλλιέργεια, καθώς και την ανάγκη αξιολόγησης και ανάδειξης ανθεκτικών ποικιλιών και ωφέλιμων μικροοργανισμών. Η Κύπρος έχει σημαντικές τοπικές ποικιλίες, όπως το Ξυνιστέρι και το Μαραθεύτικο. Λόγω της προσαρμογής αυτών των ποικιλιών στο ξηροθερμικό κλίμα της Κύπρου, το Ξυνιστέρι προσέλκυσε το ενδιαφέρον των συνεργαζόμενων εργαστηρίων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, για μελέτη.

Στην Ημερίδα συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των εταίρων του έργου (16 εταίροι) από 9 χώρες (Γαλλία, Βέλγιο, Κύπρος, Γερμανία, Ιταλία, Πολωνία, Ισπανία, Ολλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο).

Η Ημερίδα ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με 14 ομιλίες και με την συμμετοχή πέραν των 95 ατόμων. Την Ημερίδα συντόνισε ο Δρ. Νικόλαος Τζωρτζάκης.

Πρόσφατα άρθρα

Ο καθοριστικός ρόλος που διαδραματίζουν οι νοσηλευτές στους ασθενείς με Καρκίνο

Ο καθοριστικός ρόλος που διαδραματίζουν οι νοσηλευτές στους ασθενείς με Καρκίνο

CUT OUT 2018

CUT OUT 2018

«STM Nordic testbed meets Mediterranean testbed» Επίσκεψη ερευνητών του ΤΕΠΑΚ στο λιμάνι του Stavanger της Νορβηγίας

«STM Nordic testbed meets Mediterranean testbed» Επίσκεψη ερευνητών του ΤΕΠΑΚ στο λιμάνι του Stavanger της Νορβηγίας

«STM Nordic testbed meets Mediterranean testbed» Επίσκεψη ερευνητών του ΤΕΠΑΚ στο λιμάνι του Stavanger της Νορβηγίας

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Πέμπτη 3 Μάιου 2018, ημερίδα με τίτλο ‘’Αειφορική καλλιέργεια αμπέλου σε Κύπρο και Ευρώπη’’ που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Έργου VitiSmart. Το Έργο VitiSmart αναφέρεται στην Αειφορική καλλιέργεια αμπέλου: Βελτίωση παραγωγής και αντοχής σε βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες καταπόνησης στα πλαίσια της κλιματικής αλλαγής συνδυάζοντας ανθεκτικές ποικιλίες και ωφέλιμους μικροοργανισμούς. Η Κύπρος συμμετέχει στο πρόγραμμα μέσω του ΤΕΠΑΚ και με τον Επίκουρο Καθηγητή Δρ. Νικόλαο Τζωρτζάκη.

H εκδήλωση ξεκίνησε με καλωσόρισμα από την Επίτροπο Περιβάλλοντος κ. Ιωάννα Παναγιώτου, τη Διευθύντρια του Τμήματος Γεωργίας, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Δρ Ανδρούλα Γεωργίου, τον Συντονιστή του Έργου VitiSmart Καθηγητή Essaid Barka, τον Κοσμήτορα της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Αναπλ. Καθηγητή Θεόδωρο Ζαχαριάδη.

Όλοι οι ομιλητές εξήραν τη σημασία των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής στην αμπελοκαλλιέργεια, τις αλληλοεπιδράσεις των αβιοτικών και βιοτικών παραγόντων καταπόνησης στην αμπελοκαλλιέργεια, καθώς και την ανάγκη αξιολόγησης και ανάδειξης ανθεκτικών ποικιλιών και ωφέλιμων μικροοργανισμών. Η Κύπρος έχει σημαντικές τοπικές ποικιλίες, όπως το Ξυνιστέρι και το Μαραθεύτικο. Λόγω της προσαρμογής αυτών των ποικιλιών στο ξηροθερμικό κλίμα της Κύπρου, το Ξυνιστέρι προσέλκυσε το ενδιαφέρον των συνεργαζόμενων εργαστηρίων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, για μελέτη.

Στην Ημερίδα συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των εταίρων του έργου (16 εταίροι) από 9 χώρες (Γαλλία, Βέλγιο, Κύπρος, Γερμανία, Ιταλία, Πολωνία, Ισπανία, Ολλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο).

Η Ημερίδα ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με 14 ομιλίες και με την συμμετοχή πέραν των 95 ατόμων. Την Ημερίδα συντόνισε ο Δρ. Νικόλαος Τζωρτζάκης.