Το διεθνές συνέδριο  Compliance: Issues, Concerns and Future Directions στο ΤΕΠΑΚ


Συνέδρια

Στις 8 Ιουνίου το Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου διοργανώνει  το διεθνές συνέδριο  Compliance: Issues, Concerns and Future Directions.

Το συνέδριο απευθύνεται σε λειτουργούς συμμόρφωσης που εργάζονται στο τραπεζικό, ασφαλιστικό, λογιστικό επάγγελμα κ.α.. Επίσης μπορούν να παρακολουθήσουν το συνέδριο νομικοί, λογιστές, φοιτητές ή απόφοιτοι της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας ή Νομικής που επιθυμούν να βελτιώσουν ή να αναπτύξουν την γνώση τους αναφορικά με το επάγγελμα του λειτουργού συμμόρφωσης.

Το επάγγελμα του λειτουργού συμμόρφωσης ξεκίνησε στην Αμερική και ΗΒ στα μέσα της δεκαετίας του 1980 στις βιομηχανίες υγείας και άμυνας και έχει επεκταθεί κατά την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Οι λειτουργοί συμμόρφωσης  στο παρελθόν εργάζονταν σε γραφεία (cubicles) και εκτελούσαν ένα είδος δοξασμένου καθήκοντος τήρησης βιβλίων, διασφαλίζοντας ότι τα έντυπα συμπληρώνονταν ορθά και οι διαδικασίες ακολουθούνταν δεόντως.  Σήμερα είναι ένα «ζωντανό πεδίο για μίσθωση και μια επιθυμητή επιλογή σταδιοδρομίας».

Ο λειτουργός συμμόρφωσης θεωρείται  τώρα ως η 20ή καλύτερη δουλειά στον επιχειρηματικό τομέα και προβλέπεται αύξηση των θέσεων κατά 4,6% μέχρι το 2022.

Στο συνέδριο  θα μιλήσουν κορυφαίοι καθηγητές από την Αγγλία, Αμερική, Αυστραλία και  άλλες χώρες. Στο δεύτερο μέρος του συνεδρίου θα μιλήσουν άτομα που εργάζονται ως ρυθμιστές του επαγγέλματος στην Κύπρο.

Το συνέδριο είναι δωρεάν και μπορούν τα άτομα που επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή στο  www.internationalcomplianceconference.com.

Η διοργάνωση του συνεδρίου έχει γίνει εφικτή με την οικονομική στήριξη από  PricewaterhouseCoopers,  ΟΠΑΠ, MAP S. Platis, Georgiades and Associates, Zygos, Omnimedia, KOT και Legal News. Επίσης το συνέδριο υποστηρίζεται από: ΣΕΛΚ, Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, European Court of Αrbitration και CFA Cyprus.

Πρόσκληση 

Πρόσφατα άρθρα

Ο καθοριστικός ρόλος που διαδραματίζουν οι νοσηλευτές στους ασθενείς με Καρκίνο

Ο καθοριστικός ρόλος που διαδραματίζουν οι νοσηλευτές στους ασθενείς με Καρκίνο

CUT OUT 2018

CUT OUT 2018

«STM Nordic testbed meets Mediterranean testbed» Επίσκεψη ερευνητών του ΤΕΠΑΚ στο λιμάνι του Stavanger της Νορβηγίας

«STM Nordic testbed meets Mediterranean testbed» Επίσκεψη ερευνητών του ΤΕΠΑΚ στο λιμάνι του Stavanger της Νορβηγίας

«STM Nordic testbed meets Mediterranean testbed» Επίσκεψη ερευνητών του ΤΕΠΑΚ στο λιμάνι του Stavanger της Νορβηγίας

Στις 8 Ιουνίου το Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου διοργανώνει  το διεθνές συνέδριο  Compliance: Issues, Concerns and Future Directions.

Το συνέδριο απευθύνεται σε λειτουργούς συμμόρφωσης που εργάζονται στο τραπεζικό, ασφαλιστικό, λογιστικό επάγγελμα κ.α.. Επίσης μπορούν να παρακολουθήσουν το συνέδριο νομικοί, λογιστές, φοιτητές ή απόφοιτοι της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας ή Νομικής που επιθυμούν να βελτιώσουν ή να αναπτύξουν την γνώση τους αναφορικά με το επάγγελμα του λειτουργού συμμόρφωσης.

Το επάγγελμα του λειτουργού συμμόρφωσης ξεκίνησε στην Αμερική και ΗΒ στα μέσα της δεκαετίας του 1980 στις βιομηχανίες υγείας και άμυνας και έχει επεκταθεί κατά την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Οι λειτουργοί συμμόρφωσης  στο παρελθόν εργάζονταν σε γραφεία (cubicles) και εκτελούσαν ένα είδος δοξασμένου καθήκοντος τήρησης βιβλίων, διασφαλίζοντας ότι τα έντυπα συμπληρώνονταν ορθά και οι διαδικασίες ακολουθούνταν δεόντως.  Σήμερα είναι ένα «ζωντανό πεδίο για μίσθωση και μια επιθυμητή επιλογή σταδιοδρομίας».

Ο λειτουργός συμμόρφωσης θεωρείται  τώρα ως η 20ή καλύτερη δουλειά στον επιχειρηματικό τομέα και προβλέπεται αύξηση των θέσεων κατά 4,6% μέχρι το 2022.

Στο συνέδριο  θα μιλήσουν κορυφαίοι καθηγητές από την Αγγλία, Αμερική, Αυστραλία και  άλλες χώρες. Στο δεύτερο μέρος του συνεδρίου θα μιλήσουν άτομα που εργάζονται ως ρυθμιστές του επαγγέλματος στην Κύπρο.

Το συνέδριο είναι δωρεάν και μπορούν τα άτομα που επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή στο  www.internationalcomplianceconference.com.

Η διοργάνωση του συνεδρίου έχει γίνει εφικτή με την οικονομική στήριξη από  PricewaterhouseCoopers,  ΟΠΑΠ, MAP S. Platis, Georgiades and Associates, Zygos, Omnimedia, KOT και Legal News. Επίσης το συνέδριο υποστηρίζεται από: ΣΕΛΚ, Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, European Court of Αrbitration και CFA Cyprus.

Πρόσκληση