Εργαστήρι ενημέρωσης και προκαταρκτικά αποτελέσματα του προγράμματος Biorg4WasteWaterVal +


Συνέδρια

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία τη Δευτέρα 07 Μαΐου 2018 εργαστήρι του προγράμματος Biorg4WasteWaterVal +, το οποίο ασχολείται με την αξιοποίηση αποβλήτων από τον τομέα των τροφίμων που περιέχουν αλκαλοειδή συστατικά. Η Κύπρος εκπροσωπείται στο πρόγραμμα από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Στο εργαστήρι παρουσιάστηκε μια νέα τεχνολογία για την απομόνωση των αλκαλοειδών που εμπεριέχονται σε υγρά απόβλητα τροφίμων καθώς και μέθοδοι μετατροπή τους σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας για φαρμακευτικές και χημικές εφαρμογές.

Ο Καθηγητής Carlos Afonso του Πανεπιστημίου της Λισαβόνας, στην ομιλία του με τίτλο «Αλκαλοειδή σε τρόφιμα και ζωοτροφές: δυνατότητες μετατροπής τους σε ενώσεις προστιθέμενης αξίας» παρουσίασε την τεχνολογία με την οποία η λουπανίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή σπαρτεΐνης. Επισήμανε πως μέρος της μεθοδολογίας που αναπτύσσει το πρόγραμμα βρίσκεται ήδη στο στάδιο της παραγωγής, καθώς υπάρχει χημική βιομηχανία η οποία αγοράζει τη σπαρτεΐνη που παράγεται από το έργο.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος Biorg4WasteWaterVal + από τους ομιλητές Francesca Malpei (Ιταλία), Frederico Ferreira (Πορτογαλία), Thomas Schafer (Ισπανία) και Μιχάλη Κουτίνα (Κύπρος). Επίσης, στο εργαστήρι συμμετείχαν η ανώτερη λειτουργός του Τμήματος Περιβάλλοντος  Δρ. Χρυστάλλα Στυλιανού με θέμα: «Η Κυπριακή πολιτική για την επεξεργασία λυμάτων» και ο Λειτουργός του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων Λεμεσού – Αμαθούντας, κ. Βίκτωρας Κωνσταντινίδης, ο οποίος παρουσίασε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων που λειτουργούν στη Λεμεσό.

Στο τέλος του εργαστηρίου δόθηκε χρόνος στο κοινό για συζήτηση και υποβολή ερωτήσεων στους ομιλητές.

Πρόσφατα άρθρα

Ο καθοριστικός ρόλος που διαδραματίζουν οι νοσηλευτές στους ασθενείς με Καρκίνο

Ο καθοριστικός ρόλος που διαδραματίζουν οι νοσηλευτές στους ασθενείς με Καρκίνο

CUT OUT 2018

CUT OUT 2018

«STM Nordic testbed meets Mediterranean testbed» Επίσκεψη ερευνητών του ΤΕΠΑΚ στο λιμάνι του Stavanger της Νορβηγίας

«STM Nordic testbed meets Mediterranean testbed» Επίσκεψη ερευνητών του ΤΕΠΑΚ στο λιμάνι του Stavanger της Νορβηγίας

«STM Nordic testbed meets Mediterranean testbed» Επίσκεψη ερευνητών του ΤΕΠΑΚ στο λιμάνι του Stavanger της Νορβηγίας

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία τη Δευτέρα 07 Μαΐου 2018 εργαστήρι του προγράμματος Biorg4WasteWaterVal +, το οποίο ασχολείται με την αξιοποίηση αποβλήτων από τον τομέα των τροφίμων που περιέχουν αλκαλοειδή συστατικά. Η Κύπρος εκπροσωπείται στο πρόγραμμα από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Στο εργαστήρι παρουσιάστηκε μια νέα τεχνολογία για την απομόνωση των αλκαλοειδών που εμπεριέχονται σε υγρά απόβλητα τροφίμων καθώς και μέθοδοι μετατροπή τους σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας για φαρμακευτικές και χημικές εφαρμογές.

Ο Καθηγητής Carlos Afonso του Πανεπιστημίου της Λισαβόνας, στην ομιλία του με τίτλο «Αλκαλοειδή σε τρόφιμα και ζωοτροφές: δυνατότητες μετατροπής τους σε ενώσεις προστιθέμενης αξίας» παρουσίασε την τεχνολογία με την οποία η λουπανίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή σπαρτεΐνης. Επισήμανε πως μέρος της μεθοδολογίας που αναπτύσσει το πρόγραμμα βρίσκεται ήδη στο στάδιο της παραγωγής, καθώς υπάρχει χημική βιομηχανία η οποία αγοράζει τη σπαρτεΐνη που παράγεται από το έργο.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος Biorg4WasteWaterVal + από τους ομιλητές Francesca Malpei (Ιταλία), Frederico Ferreira (Πορτογαλία), Thomas Schafer (Ισπανία) και Μιχάλη Κουτίνα (Κύπρος). Επίσης, στο εργαστήρι συμμετείχαν η ανώτερη λειτουργός του Τμήματος Περιβάλλοντος  Δρ. Χρυστάλλα Στυλιανού με θέμα: «Η Κυπριακή πολιτική για την επεξεργασία λυμάτων» και ο Λειτουργός του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων Λεμεσού – Αμαθούντας, κ. Βίκτωρας Κωνσταντινίδης, ο οποίος παρουσίασε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων που λειτουργούν στη Λεμεσό.

Στο τέλος του εργαστηρίου δόθηκε χρόνος στο κοινό για συζήτηση και υποβολή ερωτήσεων στους ομιλητές.