Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στην 37η θέση παγκοσμίως


Σύμφωνα με τη νέα διεθνή κατάταξη των Times Higher Education BRICS & Emerging Economies Rankings 2018

Ακόμα μία σημαντική αναγνώριση του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) αποτελεί η νέα διεθνής λίστα κατάταξης των Times Higher Education BRICS & Emerging Economies Rankings 2018 η οποία δημοσιεύτηκε στις 09 Μαΐου, 2018.  Σύμφωνα με την εν λόγω λίστα, το ΤΕΠΑΚ κατατάσσεται ως το 37ο κορυφαίο πανεπιστήμιο παγκοσμίως, κατάταξη ψηλότερη από την περσινή, στην οποία βρισκόταν στην 52η θέση.

Το Times Higher Education BRICS & Emerging Economies Rankings 2018 αξιολογεί και κατατάσσει ιδρύματα από 50 χώρες των οποίων οι οικονομίες χαρακτηρίζονται ως αναδυόμενες από τον FTSE, συμπεριλαμβανομένων των χωρών BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Ν. Αφρική). Φέτος η λίστα περιλαμβάνει 378 κορυφαία Πανεπιστήμια από 42 χώρες συνολικά. 

Αναφερόμενος στη σημαντική αυτή επιτυχία, ο Phil Baty, αρχισυντάκτης των THE World University Rankings, σημειώνει τα εξής: «Δεν είναι καθόλου εύκολο για κάποιο Πανεπιστήμιο να συμπεριληφθεί στη λίστα Times Higher Education BRICS & Emerging Economies Rankings 2018, η οποία χρησιμοποιεί 13 πολύ αυστηρούς και απαιτητικούς δείκτες απόδοσης, ίδιους με αυτούς που χρησιμοποιεί η βασική λίστα των THE World University Rankings.  Τα Πανεπιστήμια θα πρέπει να επιδείξουν υψηλά επίπεδα απόδοσης σε όλους τους τομείς: Διδασκαλία, Έρευνα, Μεταφορά Τεχνογνωσίας, και Διεθνής Εικόνα και Προοπτική, και να ανταγωνιστούν με άλλα, κορυφαία στον τομέα της έρευνας, Πανεπιστήμια ανάμεσα σε 50 χώρες με αναδυόμενες οικονομίες. Εμείς αξιολογούμε και κατατάσσουμε μόνο τα κορυφαία Πανεπιστήμια των χωρών αυτών. Ως εκ τούτου, η συμπερίληψη του ΤΕΠΑΚ στην εν λόγω λίστα αποτελεί σημαντικό επίτευγμα.»

Ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, Καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός σε δήλωση του ανέφερε τα εξής: «Το γεγονός ότι το ΤΕΠΑΚ κατατάσσεται στην πολύ τιμητική 37η θέση στη λίστα με τα κορυφαία Πανεπιστήμια που βρίσκονται στις χώρες με αναδυόμενες οικονομίες, αποτελεί σημαντική διάκριση και αναδεικνύει την αριστεία και την προσήλωση του Ιδρύματος στην ποιότητα σε διεθνές επίπεδο.  Η επιτυχία αυτή καθώς και άλλες σημαντικές διακρίσεις που έχουμε πετύχει επιβεβαιώνουν την ανοδική πορεία του Πανεπιστημίου και ότι εργαζόμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση για υλοποίηση του κύριου στρατηγικού στόχου που έχουμε θέσει για διεθνή αναγνώριση και συνεχή βελτίωση της θέσης και των επιδόσεων του Πανεπιστημίου σε επιλεγμένες διεθνείς λίστες κατάταξης.  Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, για τη συνεισφορά, τη σκληρή δουλειά και τη σημαντική προσπάθεια τους για συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση της ποιότητας, κατέληξε ο Πρύτανης.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι για την εν λόγω λίστα εξετάζεται η απόδοση κάθε Πανεπιστημίου στους ακόλουθους τομείς: Διδασκαλία, Έρευνα, Μεταφορά Τεχνογνωσίας, και Διεθνή Εικόνα και Προοπτική. Η μεθοδολογία όμως αναπροσαρμόζεται έτσι ώστε να αντικατοπτρίζει καλύτερα τα χαρακτηριστικά και τις προτεραιότητες ανάπτυξης των Πανεπιστημίων στις αναδυόμενες οικονομίες. Περισσότερη βαρύτητα δίνεται, για παράδειγμα, στους τομείς της Διασύνδεσης με τη Βιομηχανία και της Διεθνούς Εικόνας και Προοπτικής.

Περισσότερες πληροφορίες για τη νέα διεθνή κατάταξη των Times Higher Education BRICS & Emerging Economies Rankings 2018 μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2018/emerging-economies-university-rankings#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats.

Πρόσφατα άρθρα

Ο καθοριστικός ρόλος που διαδραματίζουν οι νοσηλευτές στους ασθενείς με Καρκίνο

Ο καθοριστικός ρόλος που διαδραματίζουν οι νοσηλευτές στους ασθενείς με Καρκίνο

CUT OUT 2018

CUT OUT 2018

«STM Nordic testbed meets Mediterranean testbed» Επίσκεψη ερευνητών του ΤΕΠΑΚ στο λιμάνι του Stavanger της Νορβηγίας

«STM Nordic testbed meets Mediterranean testbed» Επίσκεψη ερευνητών του ΤΕΠΑΚ στο λιμάνι του Stavanger της Νορβηγίας

«STM Nordic testbed meets Mediterranean testbed» Επίσκεψη ερευνητών του ΤΕΠΑΚ στο λιμάνι του Stavanger της Νορβηγίας

Σύμφωνα με τη νέα διεθνή κατάταξη των Times Higher Education BRICS & Emerging Economies Rankings 2018

Ακόμα μία σημαντική αναγνώριση του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) αποτελεί η νέα διεθνής λίστα κατάταξης των Times Higher Education BRICS & Emerging Economies Rankings 2018 η οποία δημοσιεύτηκε στις 09 Μαΐου, 2018.  Σύμφωνα με την εν λόγω λίστα, το ΤΕΠΑΚ κατατάσσεται ως το 37ο κορυφαίο πανεπιστήμιο παγκοσμίως, κατάταξη ψηλότερη από την περσινή, στην οποία βρισκόταν στην 52η θέση.

Το Times Higher Education BRICS & Emerging Economies Rankings 2018 αξιολογεί και κατατάσσει ιδρύματα από 50 χώρες των οποίων οι οικονομίες χαρακτηρίζονται ως αναδυόμενες από τον FTSE, συμπεριλαμβανομένων των χωρών BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Ν. Αφρική). Φέτος η λίστα περιλαμβάνει 378 κορυφαία Πανεπιστήμια από 42 χώρες συνολικά. 

Αναφερόμενος στη σημαντική αυτή επιτυχία, ο Phil Baty, αρχισυντάκτης των THE World University Rankings, σημειώνει τα εξής: «Δεν είναι καθόλου εύκολο για κάποιο Πανεπιστήμιο να συμπεριληφθεί στη λίστα Times Higher Education BRICS & Emerging Economies Rankings 2018, η οποία χρησιμοποιεί 13 πολύ αυστηρούς και απαιτητικούς δείκτες απόδοσης, ίδιους με αυτούς που χρησιμοποιεί η βασική λίστα των THE World University Rankings.  Τα Πανεπιστήμια θα πρέπει να επιδείξουν υψηλά επίπεδα απόδοσης σε όλους τους τομείς: Διδασκαλία, Έρευνα, Μεταφορά Τεχνογνωσίας, και Διεθνής Εικόνα και Προοπτική, και να ανταγωνιστούν με άλλα, κορυφαία στον τομέα της έρευνας, Πανεπιστήμια ανάμεσα σε 50 χώρες με αναδυόμενες οικονομίες. Εμείς αξιολογούμε και κατατάσσουμε μόνο τα κορυφαία Πανεπιστήμια των χωρών αυτών. Ως εκ τούτου, η συμπερίληψη του ΤΕΠΑΚ στην εν λόγω λίστα αποτελεί σημαντικό επίτευγμα.»

Ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, Καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός σε δήλωση του ανέφερε τα εξής: «Το γεγονός ότι το ΤΕΠΑΚ κατατάσσεται στην πολύ τιμητική 37η θέση στη λίστα με τα κορυφαία Πανεπιστήμια που βρίσκονται στις χώρες με αναδυόμενες οικονομίες, αποτελεί σημαντική διάκριση και αναδεικνύει την αριστεία και την προσήλωση του Ιδρύματος στην ποιότητα σε διεθνές επίπεδο.  Η επιτυχία αυτή καθώς και άλλες σημαντικές διακρίσεις που έχουμε πετύχει επιβεβαιώνουν την ανοδική πορεία του Πανεπιστημίου και ότι εργαζόμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση για υλοποίηση του κύριου στρατηγικού στόχου που έχουμε θέσει για διεθνή αναγνώριση και συνεχή βελτίωση της θέσης και των επιδόσεων του Πανεπιστημίου σε επιλεγμένες διεθνείς λίστες κατάταξης.  Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, για τη συνεισφορά, τη σκληρή δουλειά και τη σημαντική προσπάθεια τους για συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση της ποιότητας, κατέληξε ο Πρύτανης.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι για την εν λόγω λίστα εξετάζεται η απόδοση κάθε Πανεπιστημίου στους ακόλουθους τομείς: Διδασκαλία, Έρευνα, Μεταφορά Τεχνογνωσίας, και Διεθνή Εικόνα και Προοπτική. Η μεθοδολογία όμως αναπροσαρμόζεται έτσι ώστε να αντικατοπτρίζει καλύτερα τα χαρακτηριστικά και τις προτεραιότητες ανάπτυξης των Πανεπιστημίων στις αναδυόμενες οικονομίες. Περισσότερη βαρύτητα δίνεται, για παράδειγμα, στους τομείς της Διασύνδεσης με τη Βιομηχανία και της Διεθνούς Εικόνας και Προοπτικής.

Περισσότερες πληροφορίες για τη νέα διεθνή κατάταξη των Times Higher Education BRICS & Emerging Economies Rankings 2018 μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2018/emerging-economies-university-rankings#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats.