Εκδήλωση με θέμα «Αγοράζοντας Ακίνητο με Ασφάλεια»


Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 30 Μαϊου 2018, εκδήλωση με θέμα «Αγοράζοντας Ακίνητο με Ασφάλεια», στο πλαίσιο συνεργασίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου με το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ).

Σκοπός την εν λόγω εκδήλωσης ήταν η επίγνωση των πολιτών σχετικά με τους κινδύνους που εμπεριέχονται στην διαδικασία αγοράς ακινήτου, ώστε να προβούν στην ανάλογη κίνηση με πλήρη ασφάλεια, αναλογιζόμενοι τις συνθήκες που επικρατούν στη σημερινή κυπριακή κοινωνία.

Η εκδήλωση άρχισε με χαιρετισμούς του Προέδρου του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, κ. Στέλιο Αχνιώτη, του Αντιπρύτανη Οικονομικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, καθηγητή Κρίστη Χρυσοστόμου και του επάρχου Λευκωσίας, εκ μέρους του Υπουργού Εσωτερικών, κ. Μάριο Παναγίδη, ενώ ακολούθησαν ομιλίες από ειδικούς σε θέματα ακινήτων,

Η εμπλοκή των πολιτών στον τομέα ακινήτων εγείρει την επιτακτική ανάγκη ενημέρωσής τους για τις επιμέρους διαδικασίες της εν λόγω αγοραστικής δραστηριοποίησης.  Ειδικότερα, το πρόσφατο νομοθετικό τροχοπέδη σχετικά με τους εγκλωβισμένους αγοραστές ακινήτων, τοποθετεί τη σημερινή ως ύψιστης αναγνώρισης και σημασίας εκδήλωση.  Όπως όλοι έχουμε πληροφορηθεί, το νομοθετικό πλαίσιο παρέμενε μέχρι προσφάτως ασθενές ως προς την έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε εγκλωβισμένους αγοραστές.  Οι ίδιοι, έχοντας εξοφλήσει τις απαιτήσεις που προϋποθέτει η αγορά ακινήτων, βρίσκουν εμπόδια στην απόκτηση του τίτλου ιδιοκτησίας, λόγω της αδυναμίας του επιχειρηματία ανάπτυξης ακινήτων που τους πώλησε το ακίνητο να ανταποκριθεί στις δικές του υποχρεώσεις.

Πρώτος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Αντιπρόεδρος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου και αρχιτέκτονας, κ. Κωνσταντής Κωνσταντή, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα των διαδικασιών πολεοδομικής αδειοδότησης.  Στη συνέχεια, ο Ανώτερος Λειτουργός Πολεοδομίας, κ. Ηρακλής Αχνιώτης, ανέδειξε στην ομιλία του τη σημασία τήρησης των πολεοδομικών/οικοδομικών όρων σε μια ανάπτυξη.  Ακολούθησε η ομιλία του Πρώτου Κτηματολογικού Λειτουργού και Ειδικού Επιστήμονα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, Δρ. Ελίκκου Ηλία με θέμα τις προϋποθέσεις έκδοσης και μεταβίβασης τίτλων ακινήτων.  Τέλος, στο βήμα ανέβηκε ο κ . Ανδρέας Σωκράτους, Διευθυντής Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, για να αναλύσει την αγορά ακινήτου με ασφάλεια.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συζήτηση και ερωτήσεις του κοινού προς τους ομιλητές, με τον συντονισμό να αναλαμβάνει ο κ. Κυριάκος Κούρος, Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών.

Παρουσίαση κ.Κωνσταντή Κωνσταντή

Παρουσίαση κ. Ηρακλή Αχνιώτη

Παρουσίαση Δρ. Ηλία Ελίκκου 

Πρόσφατα άρθρα

Έναρξη εξετάσεων για το τμήμα Καλών Τεχνών

Έναρξη εξετάσεων για το τμήμα Καλών Τεχνών

Σημαντικές οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία και στην καταπολέμηση σοβαρών εχθρών των καλλιεργειών

Σημαντικές οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία και στην καταπολέμηση σοβαρών εχθρών των καλλιεργειών

Άριστα αποτελέσματα της Συνάντησης “STM - Port Collaborative Decision Making (PortCDM)”

Άριστα αποτελέσματα της Συνάντησης “STM - Port Collaborative Decision Making (PortCDM)”

Άριστα αποτελέσματα της Συνάντησης “STM - Port Collaborative Decision Making (PortCDM)”

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 30 Μαϊου 2018, εκδήλωση με θέμα «Αγοράζοντας Ακίνητο με Ασφάλεια», στο πλαίσιο συνεργασίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου με το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ).

Σκοπός την εν λόγω εκδήλωσης ήταν η επίγνωση των πολιτών σχετικά με τους κινδύνους που εμπεριέχονται στην διαδικασία αγοράς ακινήτου, ώστε να προβούν στην ανάλογη κίνηση με πλήρη ασφάλεια, αναλογιζόμενοι τις συνθήκες που επικρατούν στη σημερινή κυπριακή κοινωνία.

Η εκδήλωση άρχισε με χαιρετισμούς του Προέδρου του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, κ. Στέλιο Αχνιώτη, του Αντιπρύτανη Οικονομικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, καθηγητή Κρίστη Χρυσοστόμου και του επάρχου Λευκωσίας, εκ μέρους του Υπουργού Εσωτερικών, κ. Μάριο Παναγίδη, ενώ ακολούθησαν ομιλίες από ειδικούς σε θέματα ακινήτων,

Η εμπλοκή των πολιτών στον τομέα ακινήτων εγείρει την επιτακτική ανάγκη ενημέρωσής τους για τις επιμέρους διαδικασίες της εν λόγω αγοραστικής δραστηριοποίησης.  Ειδικότερα, το πρόσφατο νομοθετικό τροχοπέδη σχετικά με τους εγκλωβισμένους αγοραστές ακινήτων, τοποθετεί τη σημερινή ως ύψιστης αναγνώρισης και σημασίας εκδήλωση.  Όπως όλοι έχουμε πληροφορηθεί, το νομοθετικό πλαίσιο παρέμενε μέχρι προσφάτως ασθενές ως προς την έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε εγκλωβισμένους αγοραστές.  Οι ίδιοι, έχοντας εξοφλήσει τις απαιτήσεις που προϋποθέτει η αγορά ακινήτων, βρίσκουν εμπόδια στην απόκτηση του τίτλου ιδιοκτησίας, λόγω της αδυναμίας του επιχειρηματία ανάπτυξης ακινήτων που τους πώλησε το ακίνητο να ανταποκριθεί στις δικές του υποχρεώσεις.

Πρώτος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Αντιπρόεδρος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου και αρχιτέκτονας, κ. Κωνσταντής Κωνσταντή, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα των διαδικασιών πολεοδομικής αδειοδότησης.  Στη συνέχεια, ο Ανώτερος Λειτουργός Πολεοδομίας, κ. Ηρακλής Αχνιώτης, ανέδειξε στην ομιλία του τη σημασία τήρησης των πολεοδομικών/οικοδομικών όρων σε μια ανάπτυξη.  Ακολούθησε η ομιλία του Πρώτου Κτηματολογικού Λειτουργού και Ειδικού Επιστήμονα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, Δρ. Ελίκκου Ηλία με θέμα τις προϋποθέσεις έκδοσης και μεταβίβασης τίτλων ακινήτων.  Τέλος, στο βήμα ανέβηκε ο κ . Ανδρέας Σωκράτους, Διευθυντής Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, για να αναλύσει την αγορά ακινήτου με ασφάλεια.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συζήτηση και ερωτήσεις του κοινού προς τους ομιλητές, με τον συντονισμό να αναλαμβάνει ο κ. Κυριάκος Κούρος, Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών.

Παρουσίαση κ.Κωνσταντή Κωνσταντή

Παρουσίαση κ. Ηρακλή Αχνιώτη

Παρουσίαση Δρ. Ηλία Ελίκκου