Εντοπισμός ευκαιριών ενεργειακής αναβάθμισης με τη χρήση του εργαλείου ENERFUND


Το διαδικτυακό εργαλείο ENERFUND έχει στόχο να κινητοποιήσει επενδύσεις στον τομέα των ριζικών ανακαινίσεων στην Ευρώπη και έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου ENERFUND, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Απευθύνεται κυρίως σε φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ενεργειακών αναβαθμίσεων, όπως χρηματοδοτικούς οργανισμούς, παρόχους ενεργειακών υπηρεσιών και τοπικές αρχές και παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για την ενεργειακή απόδοση του ευρωπαϊκού κτιριακού αποθέματος. Χρησιμοποιεί δεδομένα από βάσεις δεδομένων Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης και περιλαμβάνει χάρτη της Ευρώπης με κτίρια για εύκολη πλοήγηση.

Το εργαλείο είναι δωρεάν προσβάσιμο από τον Ιανουάριο του 2018 και συνεχώς αναβαθμίζεται με νέα δεδομένα και νέες επιλογές για τον χρήστη. Οι 10 χώρες που έχουν ενσωματωθεί στο εργαλείο μέχρι σήμερα είναι οι εξής: Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα, Σλοβενία, Σλοβακία, Ιρλανδία, Ιταλία, Βουλγαρία και Κύπρος.  Σε σχέση με την Κύπρο ξεκίνησαν να αναρτώνται στο ENERFUND δεδομένα που αφορούν δημόσια κτίρια. Επιπρόσθετα, σύντομα αναμένεται η εισαγωγή νέων συγκεντρωτικών δεδομένων που αφορούν τόσο αυτές τις χώρες όσο και καινούργιες χώρες στο εργαλείο.

Ο Χρίστος Μαξούλης, Ανώτερος Επιστημονικός Λειτουργός στο ΕΤΕΚ καλωσόρισε την ανάρτηση δεδομένων από δημόσια κτίρια στην Κύπρο, και σημείωσε πως στην περίπτωση της Κύπρου υπάρχει μία δυνητική αγορά σχετικά με ενεργειακές αναβαθμίσεις αρκετών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, η οποία είναι τεχνικά εφικτή και σε μεγάλο βαθμό βιώσιμη. Η αγορά αυτή εάν οργανωθεί κατάλληλα και της δοθούν κίνητρα και η δέουσα προσοχή παρουσιάζει μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον για τον ιδιωτικό αλλά και τον τραπεζικό τομέα. Εφόσον συγκεντρωθούν επαρκή στοιχεία, το ENERFUND θα βοηθήσει τους ιδιοκτήτες και εν δυνάμει επενδυτές να κατηγοριοποιήσουν, συγκρίνουν και ιεραρχήσουν έργα ενεργειακής αναβάθμισης συμβάλλοντας έτσι στον γενικότερο στόχο.

Συνολικά, μέχρι στιγμής, περισσότερα από 16 εκατομμύρια Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης έχουν ενσωματωθεί στο εργαλείο με τις γεωγραφικές τους συντεταγμένες! Για να επισκεφτείτε το εργαλείο ENERFUND επισκεφτείτε το σύνδεσμο http://app.enerfund.eu/ ενώ για περισσότερη ενημέρωση για το εργαλείο παρακολουθήστε τα πιο κάτω  βίντεο:

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@enerfund.eu και για τα τελευταία νέα του έργου επισκεφτείτε το σύνδεσμο http://enerfund.eu/

Ακολουθήστε το ENERFUND στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

www.facebook.com/enerfund/  

www.twitter.com/enerfund   

https://www.linkedin.com/company/enerfund-eu/

 

Πρόσφατα άρθρα

Έναρξη εξετάσεων για το τμήμα Καλών Τεχνών

Έναρξη εξετάσεων για το τμήμα Καλών Τεχνών

Σημαντικές οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία και στην καταπολέμηση σοβαρών εχθρών των καλλιεργειών

Σημαντικές οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία και στην καταπολέμηση σοβαρών εχθρών των καλλιεργειών

Άριστα αποτελέσματα της Συνάντησης “STM - Port Collaborative Decision Making (PortCDM)”

Άριστα αποτελέσματα της Συνάντησης “STM - Port Collaborative Decision Making (PortCDM)”

Άριστα αποτελέσματα της Συνάντησης “STM - Port Collaborative Decision Making (PortCDM)”

Το διαδικτυακό εργαλείο ENERFUND έχει στόχο να κινητοποιήσει επενδύσεις στον τομέα των ριζικών ανακαινίσεων στην Ευρώπη και έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου ENERFUND, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Απευθύνεται κυρίως σε φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ενεργειακών αναβαθμίσεων, όπως χρηματοδοτικούς οργανισμούς, παρόχους ενεργειακών υπηρεσιών και τοπικές αρχές και παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για την ενεργειακή απόδοση του ευρωπαϊκού κτιριακού αποθέματος. Χρησιμοποιεί δεδομένα από βάσεις δεδομένων Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης και περιλαμβάνει χάρτη της Ευρώπης με κτίρια για εύκολη πλοήγηση.

Το εργαλείο είναι δωρεάν προσβάσιμο από τον Ιανουάριο του 2018 και συνεχώς αναβαθμίζεται με νέα δεδομένα και νέες επιλογές για τον χρήστη. Οι 10 χώρες που έχουν ενσωματωθεί στο εργαλείο μέχρι σήμερα είναι οι εξής: Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα, Σλοβενία, Σλοβακία, Ιρλανδία, Ιταλία, Βουλγαρία και Κύπρος.  Σε σχέση με την Κύπρο ξεκίνησαν να αναρτώνται στο ENERFUND δεδομένα που αφορούν δημόσια κτίρια. Επιπρόσθετα, σύντομα αναμένεται η εισαγωγή νέων συγκεντρωτικών δεδομένων που αφορούν τόσο αυτές τις χώρες όσο και καινούργιες χώρες στο εργαλείο.

Ο Χρίστος Μαξούλης, Ανώτερος Επιστημονικός Λειτουργός στο ΕΤΕΚ καλωσόρισε την ανάρτηση δεδομένων από δημόσια κτίρια στην Κύπρο, και σημείωσε πως στην περίπτωση της Κύπρου υπάρχει μία δυνητική αγορά σχετικά με ενεργειακές αναβαθμίσεις αρκετών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, η οποία είναι τεχνικά εφικτή και σε μεγάλο βαθμό βιώσιμη. Η αγορά αυτή εάν οργανωθεί κατάλληλα και της δοθούν κίνητρα και η δέουσα προσοχή παρουσιάζει μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον για τον ιδιωτικό αλλά και τον τραπεζικό τομέα. Εφόσον συγκεντρωθούν επαρκή στοιχεία, το ENERFUND θα βοηθήσει τους ιδιοκτήτες και εν δυνάμει επενδυτές να κατηγοριοποιήσουν, συγκρίνουν και ιεραρχήσουν έργα ενεργειακής αναβάθμισης συμβάλλοντας έτσι στον γενικότερο στόχο.

Συνολικά, μέχρι στιγμής, περισσότερα από 16 εκατομμύρια Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης έχουν ενσωματωθεί στο εργαλείο με τις γεωγραφικές τους συντεταγμένες! Για να επισκεφτείτε το εργαλείο ENERFUND επισκεφτείτε το σύνδεσμο http://app.enerfund.eu/ ενώ για περισσότερη ενημέρωση για το εργαλείο παρακολουθήστε τα πιο κάτω  βίντεο:

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@enerfund.eu και για τα τελευταία νέα του έργου επισκεφτείτε το σύνδεσμο http://enerfund.eu/

Ακολουθήστε το ENERFUND στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

www.facebook.com/enerfund/  

www.twitter.com/enerfund   

https://www.linkedin.com/company/enerfund-eu/