Νέα Ερευνητική Επιχορήγηση στο ΤΕΠΑΚ: “IoT for Education: Air Quality matters”


Η ερευνητική ομάδα “Νέα Μέσα, Νόηση, και Μάθηση” σε συνεργασία με το εργαστήριο του “Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoTLab)” του Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, έλαβαν επιχορήγηση για ερευνητικό πρόγραμμα διάρκειας έξι μηνών, με στόχο την ανάπτυξη εφαρμογών για την ενσωμάτωση του Διαδικτύου των πραγμάτων (IoT) στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Το έργο “IoT for Education: Air Quality matters” (IoT4ED) χρηματοδοτείται κάτω από το πρόγραμμα Horizon 2020 με στόχο την ενίσχυση του φυσικού περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της χρήσης των διαθέσιμων εφαρμογών του “Διαδικτύου των Πραγμάτων” (IoT), που συμβάλλουν στην ανάπτυξη έξυπνων, συνδεδεμένων περιβαλλόντων (π.χ. έξυπνη πόλη, έξυπνη πανεπιστημιούπολη, έξυπνες μεταφορές κτλ.).

Η ομάδα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, εστιάζοντας στη χρήση του “Διαδικτύου των Πραγμάτων”, θα αναπτύξει μια πλατφόρμα αισθητήρων και μια εφαρμογή για κινητές συσκευές για μαθητές γυμνασίου.

Η εφαρμογή θα έχει ως στόχο την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης των μαθητών σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση, καθώς και της κατανόησης των μαθητών για το πώς λειτουργεί το “Διαδίκτυο των Πραγμάτων”. Η εφαρμογή θα σχεδιαστεί σε συνεργασία με μαθητές γυμνασίου και θα δοκιμαστεί σε γυμνάσια στη Λεμεσό με στόχο να αξιολογηθεί η ευχρηστία και η επίδραση της εφαρμογής.

Η εφαρμογή θα επικοινωνεί με πλατφόρμες και βάσεις δεδομένων, οι οποίες συλλέγουν δεδομένα από πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ θα παρουσιάζει και περιβαλλοντικά δεδομένα από την πόλη της Λεμεσού.

Η ομάδα του “IoT for Education: Air Quality matters” στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελείται από τους Δρ. Λάμπρο Λαμπρινό, Δρ. Ελένη Α. Κύζα, Άντρια Αγησιλάου, Λουκά Κωνσταντίνου, και Μάρκο Σουροπέτση από το Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου.

 

 

 

Πρόσφατα άρθρα

Έναρξη εξετάσεων για το τμήμα Καλών Τεχνών

Έναρξη εξετάσεων για το τμήμα Καλών Τεχνών

Σημαντικές οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία και στην καταπολέμηση σοβαρών εχθρών των καλλιεργειών

Σημαντικές οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία και στην καταπολέμηση σοβαρών εχθρών των καλλιεργειών

Άριστα αποτελέσματα της Συνάντησης “STM - Port Collaborative Decision Making (PortCDM)”

Άριστα αποτελέσματα της Συνάντησης “STM - Port Collaborative Decision Making (PortCDM)”

Άριστα αποτελέσματα της Συνάντησης “STM - Port Collaborative Decision Making (PortCDM)”

Η ερευνητική ομάδα “Νέα Μέσα, Νόηση, και Μάθηση” σε συνεργασία με το εργαστήριο του “Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoTLab)” του Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, έλαβαν επιχορήγηση για ερευνητικό πρόγραμμα διάρκειας έξι μηνών, με στόχο την ανάπτυξη εφαρμογών για την ενσωμάτωση του Διαδικτύου των πραγμάτων (IoT) στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Το έργο “IoT for Education: Air Quality matters” (IoT4ED) χρηματοδοτείται κάτω από το πρόγραμμα Horizon 2020 με στόχο την ενίσχυση του φυσικού περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της χρήσης των διαθέσιμων εφαρμογών του “Διαδικτύου των Πραγμάτων” (IoT), που συμβάλλουν στην ανάπτυξη έξυπνων, συνδεδεμένων περιβαλλόντων (π.χ. έξυπνη πόλη, έξυπνη πανεπιστημιούπολη, έξυπνες μεταφορές κτλ.).

Η ομάδα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, εστιάζοντας στη χρήση του “Διαδικτύου των Πραγμάτων”, θα αναπτύξει μια πλατφόρμα αισθητήρων και μια εφαρμογή για κινητές συσκευές για μαθητές γυμνασίου.

Η εφαρμογή θα έχει ως στόχο την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης των μαθητών σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση, καθώς και της κατανόησης των μαθητών για το πώς λειτουργεί το “Διαδίκτυο των Πραγμάτων”. Η εφαρμογή θα σχεδιαστεί σε συνεργασία με μαθητές γυμνασίου και θα δοκιμαστεί σε γυμνάσια στη Λεμεσό με στόχο να αξιολογηθεί η ευχρηστία και η επίδραση της εφαρμογής.

Η εφαρμογή θα επικοινωνεί με πλατφόρμες και βάσεις δεδομένων, οι οποίες συλλέγουν δεδομένα από πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ θα παρουσιάζει και περιβαλλοντικά δεδομένα από την πόλη της Λεμεσού.

Η ομάδα του “IoT for Education: Air Quality matters” στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελείται από τους Δρ. Λάμπρο Λαμπρινό, Δρ. Ελένη Α. Κύζα, Άντρια Αγησιλάου, Λουκά Κωνσταντίνου, και Μάρκο Σουροπέτση από το Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου.