Ξεκίνησε το πρώτο διαδικτυακό μάστερ Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Μάστερ στην Τεχνολογικά Υποβοηθούμενη Γλωσσική Εκμάθηση - Computer-Assisted Language Learning)


Το πρώτο διαδικτυακό πρόγραμμα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου έχει ξεκινήσει και οι προοπτικές ανάπτυξης του είναι εξαιρετικές. Πρόκειται για το Μάστερ στην Τεχνολογικά Υποβοηθούμενη Γλωσσική Εκμάθηση (http://blogs.cut.ac.cy/cut/call/) που προσφέρεται από το Κέντρο Γλωσσών, σε συνεργασία με το Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών.

Το Πανεπιστήμιο υποδέχθηκε στις αρχές Ιουλίου τους φοιτητές του προγράμματος, προερχόμενους από την Κύπρο, την Ευρώπη και την Αφρική. Ξεκίνησε με ένα εντατικό εισαγωγικό μάθημα, κατά το οποίο οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν διά ζώσης και να εξοικειωθούν με θεωρίες μάθησης, παιδαγωγικές μεθόδους και τεχνολογικές εφαρμογές στη διδακτική της γλώσσας. Οι φοιτητές θα συνεχίσουν το πρόγραμμα σπουδών τους διαδικτυακά τον Σεπτέμβριο του 2015. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 3 εξάμηνα πλήρους φοίτησης και πέντε εξάμηνα μερικής φοίτησης.

Στην παρούσα φάση, ελάχιστα προγράμματα, είτε διά ζώσης είτε εξ αποστάσεως, υπάρχουν και προσφέρονται σε πανεπιστημιακά ιδρύματα που επικεντρώνονται στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Στις περισσότερες περιπτώσεις η χρήση των νέων τεχνολογιών αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος που σχετίζεται με τη διδασκαλία της γλώσσας ή ενός γενικού προγράμματος εκπαίδευσης.

Εδώ έγκειται και η συμβολή του συγκεκριμένου Μεταπτυχιακού. Επικεντρώνεται στην γλωσσική εκμάθηση, υποβοηθούμενη από τις νέες τεχνολογίες και στόχο έχει να εξυπηρετήσει ανάγκες της τοπικής και διεθνούς κοινότητας που ασχολείται με τη διδασκαλία της γλώσσας. Συνεπώς η προσφορά ενός μεταπτυχιακού στον τομέα της Τεχνολογικά Υποβοηθούμενης Γλωσσικής Εκμάθησης (Computer Assisted Language Learning) παρέχει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για να εφαρμόσουν εποικοδομητικά τις Νέες Τεχνολογίες στη γλωσσική διδασκαλία αλλά και σε άλλους τομείς όπως γλωσσική πολιτική, εκπόνηση γλωσσικού διδακτικού υλικού, ανάπτυξη και αξιολόγηση αναλυτικών προγραμμάτων, γλωσσική εξέταση, κ.ο.κ.

Το κύριο χαρακτηριστικό του προγράμματος Master in CALL είναι ότι βασίζεται στις πιο σύγχρονες θεωρίες και σχεδιασμούς μάθησης, στις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε φοιτητή, στις πιο σύγχρονες εξελίξεις και πρακτικές στο χώρο της εκπαίδευσης των καθηγητών γλώσσας και της γλωσσικής εκμάθησης υποβοηθούμενης από τις νέες τεχνολογίες, καθώς και στο χώρο της διαδικτυακής εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη διαδικτυακή πύλη μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Πανεπιστημίου http://www.cut.ac.cy/studies/masters καθώς και την ιστοσελίδα του Προγράμματος MA in CALL http://blogs.cut.ac.cy/cut/call/ . Μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν με την υπεύθυνη του προγράμματος Δρα Σαλώμη Παπαδήμα-Σοφοκλέους, Διευθύντρια του Κέντρου Γλωσσών του ΤΕΠΑΚ (salomi.papadima@cut.ac.cy ).

Πρόσφατα άρθρα

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Το πρώτο διαδικτυακό πρόγραμμα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου έχει ξεκινήσει και οι προοπτικές ανάπτυξης του είναι εξαιρετικές. Πρόκειται για το Μάστερ στην Τεχνολογικά Υποβοηθούμενη Γλωσσική Εκμάθηση (http://blogs.cut.ac.cy/cut/call/) που προσφέρεται από το Κέντρο Γλωσσών, σε συνεργασία με το Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών.

Το Πανεπιστήμιο υποδέχθηκε στις αρχές Ιουλίου τους φοιτητές του προγράμματος, προερχόμενους από την Κύπρο, την Ευρώπη και την Αφρική. Ξεκίνησε με ένα εντατικό εισαγωγικό μάθημα, κατά το οποίο οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν διά ζώσης και να εξοικειωθούν με θεωρίες μάθησης, παιδαγωγικές μεθόδους και τεχνολογικές εφαρμογές στη διδακτική της γλώσσας. Οι φοιτητές θα συνεχίσουν το πρόγραμμα σπουδών τους διαδικτυακά τον Σεπτέμβριο του 2015. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 3 εξάμηνα πλήρους φοίτησης και πέντε εξάμηνα μερικής φοίτησης.

Στην παρούσα φάση, ελάχιστα προγράμματα, είτε διά ζώσης είτε εξ αποστάσεως, υπάρχουν και προσφέρονται σε πανεπιστημιακά ιδρύματα που επικεντρώνονται στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Στις περισσότερες περιπτώσεις η χρήση των νέων τεχνολογιών αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος που σχετίζεται με τη διδασκαλία της γλώσσας ή ενός γενικού προγράμματος εκπαίδευσης.

Εδώ έγκειται και η συμβολή του συγκεκριμένου Μεταπτυχιακού. Επικεντρώνεται στην γλωσσική εκμάθηση, υποβοηθούμενη από τις νέες τεχνολογίες και στόχο έχει να εξυπηρετήσει ανάγκες της τοπικής και διεθνούς κοινότητας που ασχολείται με τη διδασκαλία της γλώσσας. Συνεπώς η προσφορά ενός μεταπτυχιακού στον τομέα της Τεχνολογικά Υποβοηθούμενης Γλωσσικής Εκμάθησης (Computer Assisted Language Learning) παρέχει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για να εφαρμόσουν εποικοδομητικά τις Νέες Τεχνολογίες στη γλωσσική διδασκαλία αλλά και σε άλλους τομείς όπως γλωσσική πολιτική, εκπόνηση γλωσσικού διδακτικού υλικού, ανάπτυξη και αξιολόγηση αναλυτικών προγραμμάτων, γλωσσική εξέταση, κ.ο.κ.

Το κύριο χαρακτηριστικό του προγράμματος Master in CALL είναι ότι βασίζεται στις πιο σύγχρονες θεωρίες και σχεδιασμούς μάθησης, στις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε φοιτητή, στις πιο σύγχρονες εξελίξεις και πρακτικές στο χώρο της εκπαίδευσης των καθηγητών γλώσσας και της γλωσσικής εκμάθησης υποβοηθούμενης από τις νέες τεχνολογίες, καθώς και στο χώρο της διαδικτυακής εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη διαδικτυακή πύλη μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Πανεπιστημίου http://www.cut.ac.cy/studies/masters καθώς και την ιστοσελίδα του Προγράμματος MA in CALL http://blogs.cut.ac.cy/cut/call/ . Μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν με την υπεύθυνη του προγράμματος Δρα Σαλώμη Παπαδήμα-Σοφοκλέους, Διευθύντρια του Κέντρου Γλωσσών του ΤΕΠΑΚ (salomi.papadima@cut.ac.cy ).