Το συνέδριο EuroCALL 2016 στο ΤΕΠΑΚ
Το Κέντρο Γλωσσών του ΤΕΠΑΚ φιλοξενεί το Ευρωπαϊκό Συνέδριο για Τεχνολογικά Υποβοηθούμενη Γλωσσική Εκμάθηση που διοργανώνεται κάθε χρόνο σε διαφορετική ευρωπαϊκή χώρα από διαφορετικό πανεπιστήμιο

Το Κέντρο Γλωσσών του ΤΕΠΑΚ πιστό στην καινοτομία, ανακοινώνει ότι από τις 24 μέχρι τις 27 Αυγούστου 2016 θα φιλοξενήσει το ετήσιο επιστημονικό συνέδριο EuroCALL2016 που αφορά την τεχνολογικά υποβοηθούμενη γλωσσική εκμάθηση (Computer Assisted Language Learning). Το συνέδριο EuroCALL είναι ένα από τα σημαντικότερα συνέδρια στον κόσμο για την προώθηση και έρευνα για Τεχνολογικά Υποβοηθούμενη Γλωσσική Εκμάθηση και διοργανώνεται κάθε χρόνο σε διαφορετική ευρωπαϊκή πόλη. Το προηγούμενο είχε γίνει στην Πάδοβα της Ιταλίας. Το θέμα του φετινού συνεδρίου είναι “CALL Communities and Culture”.

Το Κέντρο Γλωσσών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου από την αρχή της λειτουργίας του αποτελεί ενεργό μέλος του EuroCALL με συμμετοχές και παρουσιάσεις στα ετήσια συνέδριά του και με συμμετοχή μελών του σε διάφορες επιτροπές και Ομάδες Ειδικού Ενδιαφέροντος (Special Interest Groups, SIGS). To Κέντρο Γλωσσών έχει ήδη οργανώσει με μεγάλη επιτυχία το τριήμερο EuroCALL Teacher Education SIG Workshop στις 28-29 Μαΐου 2015, στην Λεμεσό με κεντρικό θέμα PedagogiCALL Perspectives on Curriculum Development and Implementation.

Η πρόσκληση για παρουσιάσεις στο συνέδριο είναι ανοικτή μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου 2016. Το συνέδριο καλύπτει θέματα όπως διαπολιτισμικότητα/πολυγλωσσία/ διγλωσσία με τη χρήση τεχνολογίας, γλωσσική εκμάθηση και κοινωνικές τεχνολογίες, γλωσσική εκμάθηση με τη χρήση κινητών τηλεφώνων, εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη καθηγητών γλώσσας, παιδαγωγικές προκλήσεις στη χρήση τεχνολογίας για τη διδασκαλία της γλώσσας και άλλα. Η πρόσκληση είναι διαθέσιμη εδώ: http://eurocall2016.org/call-for-papers/.

Συντονίστρια του Συνεδρίου είναι η Δρ Σαλώμη Παπαδήμα-Σοφοκλέους, Διευθύντρια του Κέντρου Γλωσσών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου στο http://eurocall2016.org/
Για περισσότερες πληροφορίες για το EuroCALL Association επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του στο http://www.eurocall-languages.org/


 

Πρόσφατα άρθρα

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»Το Κέντρο Γλωσσών του ΤΕΠΑΚ φιλοξενεί το Ευρωπαϊκό Συνέδριο για Τεχνολογικά Υποβοηθούμενη Γλωσσική Εκμάθηση που διοργανώνεται κάθε χρόνο σε διαφορετική ευρωπαϊκή χώρα από διαφορετικό πανεπιστήμιο

Το Κέντρο Γλωσσών του ΤΕΠΑΚ πιστό στην καινοτομία, ανακοινώνει ότι από τις 24 μέχρι τις 27 Αυγούστου 2016 θα φιλοξενήσει το ετήσιο επιστημονικό συνέδριο EuroCALL2016 που αφορά την τεχνολογικά υποβοηθούμενη γλωσσική εκμάθηση (Computer Assisted Language Learning). Το συνέδριο EuroCALL είναι ένα από τα σημαντικότερα συνέδρια στον κόσμο για την προώθηση και έρευνα για Τεχνολογικά Υποβοηθούμενη Γλωσσική Εκμάθηση και διοργανώνεται κάθε χρόνο σε διαφορετική ευρωπαϊκή πόλη. Το προηγούμενο είχε γίνει στην Πάδοβα της Ιταλίας. Το θέμα του φετινού συνεδρίου είναι “CALL Communities and Culture”.

Το Κέντρο Γλωσσών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου από την αρχή της λειτουργίας του αποτελεί ενεργό μέλος του EuroCALL με συμμετοχές και παρουσιάσεις στα ετήσια συνέδριά του και με συμμετοχή μελών του σε διάφορες επιτροπές και Ομάδες Ειδικού Ενδιαφέροντος (Special Interest Groups, SIGS). To Κέντρο Γλωσσών έχει ήδη οργανώσει με μεγάλη επιτυχία το τριήμερο EuroCALL Teacher Education SIG Workshop στις 28-29 Μαΐου 2015, στην Λεμεσό με κεντρικό θέμα PedagogiCALL Perspectives on Curriculum Development and Implementation.

Η πρόσκληση για παρουσιάσεις στο συνέδριο είναι ανοικτή μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου 2016. Το συνέδριο καλύπτει θέματα όπως διαπολιτισμικότητα/πολυγλωσσία/ διγλωσσία με τη χρήση τεχνολογίας, γλωσσική εκμάθηση και κοινωνικές τεχνολογίες, γλωσσική εκμάθηση με τη χρήση κινητών τηλεφώνων, εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη καθηγητών γλώσσας, παιδαγωγικές προκλήσεις στη χρήση τεχνολογίας για τη διδασκαλία της γλώσσας και άλλα. Η πρόσκληση είναι διαθέσιμη εδώ: http://eurocall2016.org/call-for-papers/.

Συντονίστρια του Συνεδρίου είναι η Δρ Σαλώμη Παπαδήμα-Σοφοκλέους, Διευθύντρια του Κέντρου Γλωσσών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου στο http://eurocall2016.org/
Για περισσότερες πληροφορίες για το EuroCALL Association επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του στο http://www.eurocall-languages.org/