Το Κέντρο Γλωσσών του ΤΕΠΑΚ γιόρτασε την Ευρωπαϊκή Μέρα Γλωσσών


Η γλώσσα του σώματος διαπολιτισμικά: επικοινωνία, παρερμηνείες και παρεξηγήσεις.

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών, πραγματοποιήθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2016, στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, η εκδήλωση του Κέντρου Γλωσσών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, με τίτλο: «Η Γλώσσα του Σώματος διαπολιτισμικά: επικοινωνία, παρερμηνείες και παρεξηγήσεις». Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στη χρήση της γλώσσας του σώματος διαπολιτισμικά και ειδικότερα, στην επίτευξη αποτελεσματικής επικοινωνίας ή στη δημιουργία παρερμηνειών και παρεξηγήσεων, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ομιλούντες δεν χρησιμοποιούν κοινό κώδικα της γλώσσας του σώματος. Σ’ ένα κατάμεστο αμφιθέατρο, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ακούσουν τους ομιλητές-φοιτητές του πανεπιστημίου, οι οποίοι κατόπιν έρευνας, παρουσίασαν σημαντικές πτυχές της γλώσσας του σώματος, διαπολιτισμικά. Επιπλέον, οι μικροί πρωταγωνιστές της βραδιάς (μαθητές Προδημοτικής, Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης) παρουσίασαν στοιχεία της γλώσσας του σώματος, που έχουν την ίδια σημασία σε πολλούς πολιτισμούς, στοιχεία που έχουν πολύ διαφορετική σημασία διαπολιτισμικά, καθώς και στοιχεία που έχουν περισσότερες της μία σημασίες εντός του ίδιου πολιτισμού. Πέραν τούτων, το ακροατήριο συμμετείχε ενεργά, στο πλαίσιο ενός διαδραστικού ηλεκτρονικού παιχνιδιού, με θέμα τις γλώσσες, ενώ στη συνέχεια προκηρύχθηκε, από το Κέντρο Γλωσσών του ΤΕΠΑΚ σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Κυπρίων Γελοιογράφων ΓΕΛ.Α, ο πρώτος παγκύπριος διαγωνισμός Σκίτσου και Γελοιογραφίας με θέμα: «Γλώσσα του Σώματος: ερμηνείες και παρερμηνείες». Η βραδιά ολοκληρώθηκε με τραγούδια διαπολιτισμικού περιεχομένου από τη Χορωδία των Ονείρων και δεξίωση.

Το Κέντρο Γλωσσών του ΤΕΠΑΚ

Η εκδήλωση υλοποιήθηκε σε συνάφεια με τη φιλοσοφία και τους εκπαιδευτικούς στόχους του Κέντρου Γλωσσών του ΤΕΠΑΚ, εκ των οποίων ο βασικότερος είναι η εκ μέρους των σπουδαστών εκμάθηση, τουλάχιστον δύο ξένων γλωσσών και η γλωσσική και διαπολιτισμική τους ευαισθητοποίηση, μέσω της ανάπτυξης επικοινωνιακών δεξιοτήτων (γλωσσικών, πολιτισμικών και ψηφιακών), έτσι ώστε να αντεπεξέρχονται στις διάφορες επικοινωνιακές ανάγκες, που προκύπτουν στο πλαίσιο των σπουδών, της έρευνας, των προγραμμάτων διεθνών ανταλλαγών, αλλά και της καθημερινής επικοινωνίας και της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Πέραν τούτων, το Κέντρο Γλωσσών στοχεύει στην ολόπλευρη καλλιέργεια των σπουδαστών, στον εμπλουτισμό των γνώσεων και των εμπειριών τους, καθώς και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για διά βίου μάθηση.

Το Κέντρο πρωτολειτούργησε τον Σεπτέμβριο του 2007 και έχει πλέον καταστεί ένα πρότυπο και διεθνώς αναγνωρισμένο Κέντρο στον τομέα της εκμάθησης και της διδασκαλίας γλωσσών, καθώς και στο πεδίο της έρευνας σε συναφή θέματα. Το Κέντρο προσφέρει γλωσσικά προγράμματα στην ελληνική, αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανική, ιταλική και ρωσική, μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Τεχνολογικά Υποβοηθούμενη Γλωσσική Εκμάθηση, καθώς και Διδακτορικό Πρόγραμμα. Επιπλέον, προσφέρει προγράμματα απευθυνόμενα στο προσωπικό του πανεπιστημίου, σε συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες και στο ευρύ κοινό. Τα προγράμματα ενσωματώνουν λειτουργικά τις Νέες Τεχνολογίες, εφαρμόζουν τις πιο σύγχρονες θεωρίες εκμάθησης και διδασκαλίας γλωσσών, βασίζονται στις ανάγκες των χρηστών και στοχεύουν στην ικανοποίηση των τρεχουσών και μελλοντικών αναγκών της κοινωνίας. Επιπρόσθετα, το Κέντρο Γλωσσών μέσω των ερευνών του προσωπικού του, συμβάλλει στην εξέλιξη του τομέα της εκμάθησης γλωσσών, σε συνδυασμό με τη Χρήση των Νέων Τεχνολογιών.

Πρόσφατα άρθρα

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Η γλώσσα του σώματος διαπολιτισμικά: επικοινωνία, παρερμηνείες και παρεξηγήσεις.

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών, πραγματοποιήθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2016, στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, η εκδήλωση του Κέντρου Γλωσσών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, με τίτλο: «Η Γλώσσα του Σώματος διαπολιτισμικά: επικοινωνία, παρερμηνείες και παρεξηγήσεις». Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στη χρήση της γλώσσας του σώματος διαπολιτισμικά και ειδικότερα, στην επίτευξη αποτελεσματικής επικοινωνίας ή στη δημιουργία παρερμηνειών και παρεξηγήσεων, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ομιλούντες δεν χρησιμοποιούν κοινό κώδικα της γλώσσας του σώματος. Σ’ ένα κατάμεστο αμφιθέατρο, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ακούσουν τους ομιλητές-φοιτητές του πανεπιστημίου, οι οποίοι κατόπιν έρευνας, παρουσίασαν σημαντικές πτυχές της γλώσσας του σώματος, διαπολιτισμικά. Επιπλέον, οι μικροί πρωταγωνιστές της βραδιάς (μαθητές Προδημοτικής, Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης) παρουσίασαν στοιχεία της γλώσσας του σώματος, που έχουν την ίδια σημασία σε πολλούς πολιτισμούς, στοιχεία που έχουν πολύ διαφορετική σημασία διαπολιτισμικά, καθώς και στοιχεία που έχουν περισσότερες της μία σημασίες εντός του ίδιου πολιτισμού. Πέραν τούτων, το ακροατήριο συμμετείχε ενεργά, στο πλαίσιο ενός διαδραστικού ηλεκτρονικού παιχνιδιού, με θέμα τις γλώσσες, ενώ στη συνέχεια προκηρύχθηκε, από το Κέντρο Γλωσσών του ΤΕΠΑΚ σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Κυπρίων Γελοιογράφων ΓΕΛ.Α, ο πρώτος παγκύπριος διαγωνισμός Σκίτσου και Γελοιογραφίας με θέμα: «Γλώσσα του Σώματος: ερμηνείες και παρερμηνείες». Η βραδιά ολοκληρώθηκε με τραγούδια διαπολιτισμικού περιεχομένου από τη Χορωδία των Ονείρων και δεξίωση.

Το Κέντρο Γλωσσών του ΤΕΠΑΚ

Η εκδήλωση υλοποιήθηκε σε συνάφεια με τη φιλοσοφία και τους εκπαιδευτικούς στόχους του Κέντρου Γλωσσών του ΤΕΠΑΚ, εκ των οποίων ο βασικότερος είναι η εκ μέρους των σπουδαστών εκμάθηση, τουλάχιστον δύο ξένων γλωσσών και η γλωσσική και διαπολιτισμική τους ευαισθητοποίηση, μέσω της ανάπτυξης επικοινωνιακών δεξιοτήτων (γλωσσικών, πολιτισμικών και ψηφιακών), έτσι ώστε να αντεπεξέρχονται στις διάφορες επικοινωνιακές ανάγκες, που προκύπτουν στο πλαίσιο των σπουδών, της έρευνας, των προγραμμάτων διεθνών ανταλλαγών, αλλά και της καθημερινής επικοινωνίας και της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Πέραν τούτων, το Κέντρο Γλωσσών στοχεύει στην ολόπλευρη καλλιέργεια των σπουδαστών, στον εμπλουτισμό των γνώσεων και των εμπειριών τους, καθώς και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για διά βίου μάθηση.

Το Κέντρο πρωτολειτούργησε τον Σεπτέμβριο του 2007 και έχει πλέον καταστεί ένα πρότυπο και διεθνώς αναγνωρισμένο Κέντρο στον τομέα της εκμάθησης και της διδασκαλίας γλωσσών, καθώς και στο πεδίο της έρευνας σε συναφή θέματα. Το Κέντρο προσφέρει γλωσσικά προγράμματα στην ελληνική, αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανική, ιταλική και ρωσική, μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Τεχνολογικά Υποβοηθούμενη Γλωσσική Εκμάθηση, καθώς και Διδακτορικό Πρόγραμμα. Επιπλέον, προσφέρει προγράμματα απευθυνόμενα στο προσωπικό του πανεπιστημίου, σε συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες και στο ευρύ κοινό. Τα προγράμματα ενσωματώνουν λειτουργικά τις Νέες Τεχνολογίες, εφαρμόζουν τις πιο σύγχρονες θεωρίες εκμάθησης και διδασκαλίας γλωσσών, βασίζονται στις ανάγκες των χρηστών και στοχεύουν στην ικανοποίηση των τρεχουσών και μελλοντικών αναγκών της κοινωνίας. Επιπρόσθετα, το Κέντρο Γλωσσών μέσω των ερευνών του προσωπικού του, συμβάλλει στην εξέλιξη του τομέα της εκμάθησης γλωσσών, σε συνδυασμό με τη Χρήση των Νέων Τεχνολογιών.