Σεμινάριο με το Ίδρυμα Θεοτόκος και το Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου


Συνέδρια

Το Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης της Σχολής Επιστημών Υγείας διοργάνωσε διήμερο σεμινάριο με θέμα «Επικοινωνία για όλους» στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο χώρο της Πανεπιστημιακής Κλινικής Αποκατάστασης.

Το σεμινάριο διοργανώθηκε στα πλαίσια εκπαιδευτικής και ερευνητικής συνεργασίας που έχει το Ίδρυμα Θεοτόκος με το Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης. Εισηγήτριες στο σεμινάριο ήταν η Δρ. Ηλιάδα Πάμπουλου, και η Δρ. Έλενα Θεοδώρου.

Το σεμινάριο παρακολουθήσαν μέλη του επιστημονικού και βοηθητικού προσωπικού όλων των προγραμμάτων του «Θεοτόκος», καθώς και φοιτήτριες του προγράμματος Λογοθεραπείας, οι οποίες φιλοξενούνται στα διάφορα προγράμματα για τις ανάγκες της κλινικής τους εξάσκησης. Τα προγράμματα του «Θεοτόκος» εξυπηρετούν τις ανάγκες ατόμων κάθε ηλικίας με σύνθετες αναπηρίες (κινητικές, γνωστικές, επικοινωνιακές κ.λπ.) έχοντας στόχο την αξιοποίηση όλων των ικανοτήτων τους για μια αξιοπρεπή ζωή. 

Η επικοινωνία, η οποία αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα όλων, συχνά γι’ αυτά τα άτομα  δεν αναπτύσσεται επαρκώς εξαιτίας των σύνθετων επικοινωνιακών δυσκολίων που αντιμετωπίζουν. Στόχος του σεμιναρίου ήταν η ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με το τι είναι η επικοινωνία, πως επιτυγχάνεται, τις διάφορες επικοινωνιακές λειτουργίες και το λεξιλόγιο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ποικίλους επικοινωνιακούς σκοπούς στα διάφορα περιβάλλοντα. Στο σεμινάριο συζητήθηκαν επίσης διάφορες μορφές επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένων μη βοηθητικών αλλά και βοηθητικών τρόπων επικοινωνίας όπως για παράδειγμα χαμηλής, μεσαίας και υψηλής τεχνολογίας. Μέσω της ολικής επικοινωνίας, απώτερος σκοπός είναι η προαγωγή της επικοινωνίας, η επιτυχημένη κοινωνική αλληλεπίδραση και η αποτελεσματική ένταξη στην κοινωνία του κάθε ατόμου.

Το ερευνητικό προσωπικό του Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης αναγνωρίζοντας πως το πεδίο της Επαυξητικής και Εναλλακτικής Επικοινωνίας βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο στην Κύπρο πρόσφατα προσπάθησε να χαρτογραφήσει τις ανάγκες. Προχώρησε επίσης στην διεξαγωγή ερευνών που αφορούν τις στάσεις των επαγγελματιών που στηρίζουν άτομα με σύνθετες επικοινωνιακές δυσκολίες και τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται από τους λογοθεραπευτές για να αξιολογήσουν τις ανάγκες αυτών των ατόμων. Το ερευνητικό προσωπικό του Τμήματος σκοπεύει να συνεχίσει την διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων έχοντας ως απώτερο στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τα άτομα με σύνθετες επικοινωνιακές διαταραχές.

 

Πρόσφατα άρθρα

Εκδήλωση για εορτασμό της Ευρωπαϊκής Μέρας Γλωσσών από το Κέντρο Γλωσσών και τη Βιβλιοθήκη του ΤΕΠΑΚ

Εκδήλωση για εορτασμό της Ευρωπαϊκής Μέρας Γλωσσών από το Κέντρο Γλωσσών και τη Βιβλιοθήκη του ΤΕΠΑΚ

4η Ημερίδα Δημόσιας Υγείας Επετειακή Ημερίδα 10 χρόνων λειτουργίας της Σχολής Επιστημών Υγείας

4η Ημερίδα Δημόσιας Υγείας Επετειακή Ημερίδα 10 χρόνων λειτουργίας της Σχολής Επιστημών Υγείας

Εκδήλωση τιμής στον Χρηστάκη Μιχαηλίδη για τη δωρεά του στη Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη

Εκδήλωση τιμής στον Χρηστάκη Μιχαηλίδη για τη δωρεά του στη Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη

Εκδήλωση τιμής στον Χρηστάκη Μιχαηλίδη για τη δωρεά του στη Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη

Το Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης της Σχολής Επιστημών Υγείας διοργάνωσε διήμερο σεμινάριο με θέμα «Επικοινωνία για όλους» στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο χώρο της Πανεπιστημιακής Κλινικής Αποκατάστασης.

Το σεμινάριο διοργανώθηκε στα πλαίσια εκπαιδευτικής και ερευνητικής συνεργασίας που έχει το Ίδρυμα Θεοτόκος με το Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης. Εισηγήτριες στο σεμινάριο ήταν η Δρ. Ηλιάδα Πάμπουλου, και η Δρ. Έλενα Θεοδώρου.

Το σεμινάριο παρακολουθήσαν μέλη του επιστημονικού και βοηθητικού προσωπικού όλων των προγραμμάτων του «Θεοτόκος», καθώς και φοιτήτριες του προγράμματος Λογοθεραπείας, οι οποίες φιλοξενούνται στα διάφορα προγράμματα για τις ανάγκες της κλινικής τους εξάσκησης. Τα προγράμματα του «Θεοτόκος» εξυπηρετούν τις ανάγκες ατόμων κάθε ηλικίας με σύνθετες αναπηρίες (κινητικές, γνωστικές, επικοινωνιακές κ.λπ.) έχοντας στόχο την αξιοποίηση όλων των ικανοτήτων τους για μια αξιοπρεπή ζωή. 

Η επικοινωνία, η οποία αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα όλων, συχνά γι’ αυτά τα άτομα  δεν αναπτύσσεται επαρκώς εξαιτίας των σύνθετων επικοινωνιακών δυσκολίων που αντιμετωπίζουν. Στόχος του σεμιναρίου ήταν η ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με το τι είναι η επικοινωνία, πως επιτυγχάνεται, τις διάφορες επικοινωνιακές λειτουργίες και το λεξιλόγιο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ποικίλους επικοινωνιακούς σκοπούς στα διάφορα περιβάλλοντα. Στο σεμινάριο συζητήθηκαν επίσης διάφορες μορφές επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένων μη βοηθητικών αλλά και βοηθητικών τρόπων επικοινωνίας όπως για παράδειγμα χαμηλής, μεσαίας και υψηλής τεχνολογίας. Μέσω της ολικής επικοινωνίας, απώτερος σκοπός είναι η προαγωγή της επικοινωνίας, η επιτυχημένη κοινωνική αλληλεπίδραση και η αποτελεσματική ένταξη στην κοινωνία του κάθε ατόμου.

Το ερευνητικό προσωπικό του Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης αναγνωρίζοντας πως το πεδίο της Επαυξητικής και Εναλλακτικής Επικοινωνίας βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο στην Κύπρο πρόσφατα προσπάθησε να χαρτογραφήσει τις ανάγκες. Προχώρησε επίσης στην διεξαγωγή ερευνών που αφορούν τις στάσεις των επαγγελματιών που στηρίζουν άτομα με σύνθετες επικοινωνιακές δυσκολίες και τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται από τους λογοθεραπευτές για να αξιολογήσουν τις ανάγκες αυτών των ατόμων. Το ερευνητικό προσωπικό του Τμήματος σκοπεύει να συνεχίσει την διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων έχοντας ως απώτερο στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τα άτομα με σύνθετες επικοινωνιακές διαταραχές.