Έναρξη Λειτουργίας "Κέντρων Εξυπηρέτησης Μεταναστών(KEM)


To Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (συντονιστής έργου ο Επίκουρος Καθηγητής κ.Στεφανος Σπανέας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας), το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου και το Ερευνητικό Κέντρο CARDET, στο πλαίσιο συγχρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης(90%) και την Κυπριακή Δημοκρατία(10%) υλοποιούν Έργο με τίτλο «Κέντρα Εξυπηρέτησης Μεταναστών (KEM)». Τα Κέντρα λειτουργούν σε Λευκωσία, Λάρνακα, Λεμεσό και Πάφο με ημερομηνία έναρξής τους την 1η Δεκεμβρίου 2016 και με διάρκεια ενός έτους με χρηματοδότηση 600,000 ευρώ.

Σκοπός του Έργου είναι η δημιουργία, η λειτουργία και η διαχείριση Κέντρων Μεταναστών, τα οποία παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες σε μετανάστες προκειμένου να έχουν αποτελεσματικότερη και γρηγορότερη ένταξη στην κοινωνία της Κύπρου.
Το κέντρο της Λεμεσού βρίσκεται στην Αγίου Ανδρέου και Γεωργίου Κατσουνωτού (γωνία) αρ.230 και συντονίζεται από το Cyprus Interaction Lab (http://www.cyprusinteractionlab.com/) με επικεφαλής του κέντρου τον Καθηγητή Παναγιώτη Ζαφείρη.

Το κατάλληλα εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό, υιοθετώντας μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση, είναι έτοιμο να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις γενικές και ειδικές ανάγκες τους. Προσφέρονται, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες όπως ενημέρωση και πληροφόρηση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, βοήθεια για εξεύρεση εργασίας και στέγης, ενημέρωση για ευκαιρίες εκπαίδευσης, συμβουλευτική στήριξη κ.α. Επιπλέον, πραγματοποιείται άμεση και έμμεση επικοινωνία με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και τμήματα, ΜΚΟ και εθελοντικές οργανώσεις.

Είναι η πρώτη φορά, για την περίπτωση της Κύπρου, που σχεδιάζεται και υλοποιείται μια συστηματική προσπάθεια σε πολλαπλά επίπεδα του πεδίου της κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στις τοπικές κοινωνίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε
τηλ.: 22 080350
email: info@mihub.eu
ιστοσελίδα: www.mihub.eu
 

Πρόσφατα άρθρα

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

To Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (συντονιστής έργου ο Επίκουρος Καθηγητής κ.Στεφανος Σπανέας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας), το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου και το Ερευνητικό Κέντρο CARDET, στο πλαίσιο συγχρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης(90%) και την Κυπριακή Δημοκρατία(10%) υλοποιούν Έργο με τίτλο «Κέντρα Εξυπηρέτησης Μεταναστών (KEM)». Τα Κέντρα λειτουργούν σε Λευκωσία, Λάρνακα, Λεμεσό και Πάφο με ημερομηνία έναρξής τους την 1η Δεκεμβρίου 2016 και με διάρκεια ενός έτους με χρηματοδότηση 600,000 ευρώ.

Σκοπός του Έργου είναι η δημιουργία, η λειτουργία και η διαχείριση Κέντρων Μεταναστών, τα οποία παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες σε μετανάστες προκειμένου να έχουν αποτελεσματικότερη και γρηγορότερη ένταξη στην κοινωνία της Κύπρου.
Το κέντρο της Λεμεσού βρίσκεται στην Αγίου Ανδρέου και Γεωργίου Κατσουνωτού (γωνία) αρ.230 και συντονίζεται από το Cyprus Interaction Lab (http://www.cyprusinteractionlab.com/) με επικεφαλής του κέντρου τον Καθηγητή Παναγιώτη Ζαφείρη.

Το κατάλληλα εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό, υιοθετώντας μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση, είναι έτοιμο να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις γενικές και ειδικές ανάγκες τους. Προσφέρονται, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες όπως ενημέρωση και πληροφόρηση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, βοήθεια για εξεύρεση εργασίας και στέγης, ενημέρωση για ευκαιρίες εκπαίδευσης, συμβουλευτική στήριξη κ.α. Επιπλέον, πραγματοποιείται άμεση και έμμεση επικοινωνία με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και τμήματα, ΜΚΟ και εθελοντικές οργανώσεις.

Είναι η πρώτη φορά, για την περίπτωση της Κύπρου, που σχεδιάζεται και υλοποιείται μια συστηματική προσπάθεια σε πολλαπλά επίπεδα του πεδίου της κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στις τοπικές κοινωνίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε
τηλ.: 22 080350
email: info@mihub.eu
ιστοσελίδα: www.mihub.eu