Διαγωνισμός "Φοιτητές στην Έρευνα - ΦΟΙΤΩ 2017"


Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) ανακοίνωσε στις 20 Ιανουαρίου 2017, την προκήρυξη του Διαγωνισμού «Φοιτητές στην Έρευνα – ΦΟΙΤΩ 2017». Ο Διαγωνισμός εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Καλλιέργεια Κουλτούρας ΕΤΑΚ» των Προγραμμάτων «RESTART 2016 – 2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία.

Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές στο τελευταίο έτος των σπουδών τους και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, εξαιρουμένων των υποψήφιων διδακτόρων. Οι φοιτητές καλούνται να υποβάλουν ερευνητικές εργασίες που υλοποίησαν στο πλαίσιο του τρέχοντος έτους των σπουδών τους υπό την καθοδήγηση έμπειρων ερευνητών, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για τη διεκδίκηση βραβείων και επαίνων. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ερευνητικών εργασιών στο ΙΠΕ είναι η 19η Ιουνίου 2017.

Βραβεία:

Κατηγορία Α - Προπτυχιακοί φοιτητές

1ο Βραβείο € 1.500
2ο Βραβείο € 800
3ο Βραβείο € 500
Α΄ Έπαινος € 300
Β΄ Έπαινος € 300

Κατηγορία Β - Μεταπτυχιακοί φοιτητές

1ο Βραβείο € 2.000
2ο Βραβείο € 1.200
3ο Βραβείο € 800
Α΄ Έπαινος € 400
Β΄ Έπαινος € 400

Η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, η οποία περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τους όρους συμμετοχής στο Διαγωνισμό, καθώς και τα απαραίτητα έντυπα υποβολής, βρίσκονται στην ηλεκτρονική πύλη IRIS στην διεύθυνση: https://iris.research.org.cy.

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να πραγματοποιηθεί μια σύντομη παρουσίαση από Λειτουργό του ΙΠΕ του Διαγωνισμού «ΦΟΙΤΩ 2017», στους φοιτητές του ΤΕΠΑΚ παρακαλώ όπως αποταθείτε ηλεκτρονικώς στη Λειτουργό της Υπηρεσίας Έρευνας Μαρίνα Χατζηβασίλη (email: marina.hadjivassili@cut.ac.cy, Τηλ.: 25002256).

Πρόσφατα άρθρα

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) ανακοίνωσε στις 20 Ιανουαρίου 2017, την προκήρυξη του Διαγωνισμού «Φοιτητές στην Έρευνα – ΦΟΙΤΩ 2017». Ο Διαγωνισμός εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Καλλιέργεια Κουλτούρας ΕΤΑΚ» των Προγραμμάτων «RESTART 2016 – 2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία.

Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές στο τελευταίο έτος των σπουδών τους και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, εξαιρουμένων των υποψήφιων διδακτόρων. Οι φοιτητές καλούνται να υποβάλουν ερευνητικές εργασίες που υλοποίησαν στο πλαίσιο του τρέχοντος έτους των σπουδών τους υπό την καθοδήγηση έμπειρων ερευνητών, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για τη διεκδίκηση βραβείων και επαίνων. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ερευνητικών εργασιών στο ΙΠΕ είναι η 19η Ιουνίου 2017.

Βραβεία:

Κατηγορία Α - Προπτυχιακοί φοιτητές

1ο Βραβείο € 1.500
2ο Βραβείο € 800
3ο Βραβείο € 500
Α΄ Έπαινος € 300
Β΄ Έπαινος € 300

Κατηγορία Β - Μεταπτυχιακοί φοιτητές

1ο Βραβείο € 2.000
2ο Βραβείο € 1.200
3ο Βραβείο € 800
Α΄ Έπαινος € 400
Β΄ Έπαινος € 400

Η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, η οποία περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τους όρους συμμετοχής στο Διαγωνισμό, καθώς και τα απαραίτητα έντυπα υποβολής, βρίσκονται στην ηλεκτρονική πύλη IRIS στην διεύθυνση: https://iris.research.org.cy.

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να πραγματοποιηθεί μια σύντομη παρουσίαση από Λειτουργό του ΙΠΕ του Διαγωνισμού «ΦΟΙΤΩ 2017», στους φοιτητές του ΤΕΠΑΚ παρακαλώ όπως αποταθείτε ηλεκτρονικώς στη Λειτουργό της Υπηρεσίας Έρευνας Μαρίνα Χατζηβασίλη (email: marina.hadjivassili@cut.ac.cy, Τηλ.: 25002256).