Το ΤΕΠΑΚ τοποθετεί την Κύπρο στην κορωνίδα της Ευρωπαϊκής Έρευνας και Αριστείας


Επικεφαλής στις δύο προτάσεις με την υψηλότερη πανευρωπαϊκά βαθμολογία στο TEAMING με στόχο την εξασφάλιση πέραν των 75 εκατ. Ευρώ.

Βάσει των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος της ΕΕ «Teaming for Excellence» τα οποία ανακοινώθηκαν χθες, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει εξασφαλίσει την υψηλότερη πανευρωπαϊκά βαθμολογία στις δύο από τις ερευνητικές προτάσεις τις οποίες υπέβαλε ως συντονιστής. Από τις 9 προτάσεις τις οποίες εξασφάλισε η Κύπρος, στις δυο πρώτες σε βαθμολογία προτάσεις επικεφαλής είναι το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρο, ενώ το Πανεπιστήμιο συμμετέχει σε ακόμα μια πρόταση ως εταίρος.

Οι δύο πρώτες προτάσεις MedSTACH και EXCELSIOR από το ΤΕΠΑΚ αρίστευσαν λαμβάνοντας την υψηλότερη βαθμολογία στην Ευρώπη συγκεντρώνοντας βαθμολογία 15 στα 15 («Άριστα») και ισοβαθμώντας στηv πρώτη θέση της Ευρωπαϊκής κατάταξης, ανάμεσα σε σύνολο 208 προτάσεων που υποβλήθηκαν. Οι εν λόγω προτάσεις, οι οποίες υποβλήθηκαν από τη Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας του ΤΕΠΑΚ, και συντονίζονται από τους Καθηγητές Φαίδωνα Κυριακίδη (MedSTACH) και και Διόφαντο Χατζημιτσή (EXCELSIOR). Οι προτάσεις αυτές εξασφάλισαν σημαντική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την υλοποίηση της πρώτης φάσης του Προγράμματος, κερδίζοντας, επίσης, πρόσφορο έδαφος για μια επιτυχημένη αξιολόγηση κατά τη δεύτερη φάση, όπου δύναται να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ. Οι κύριοι στόχοι των προγραμμάτων αφορούν στο σχεδιασμό, υλοποίηση και λειτουργία Ερευνητικών Κέντρων Αριστείας. Η χρονική διάρκεια της υλοποίησης της πρώτης φάσης είναι ένα έτος με συνολική χρηματοδότηση ύψους 0.4 εκατομμυρίων ευρώ. Μετά την υλοποίηση της πρώτης φάσης, οι προτάσεις που θα επιλεχθούν και θα συνεχίσουν στην δεύτερη φάση θα λάβουν χρηματοδότηση ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ από το πλαίσιο Horizon 2020 για περίοδο 5-7 ετών, με δυνατότητα επιπρόσθετης ισόποσης χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους, σε βάθος χρόνου 15 ετών.

Το έργο MedSTACH (www.medstach.eu) αποσκοπεί στην εδραίωση της Κύπρου ως κόμβο αριστείας για την αρχαιολογία και την πολιτιστική κληρονομιά στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, αξιοποιώντας τη διεπιστημονική έρευνα και την τεχνολογική καινοτομία. Για το σκοπό αυτό, κυπριακά δημόσια ακαδημαϊκά ιδρύματα και εθνικοί φορείς χάραξης πολιτικής συμπράττουν μαζί με κορυφαία διεθνώς ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα ώστε να θέσουν τις βάσεις για τη δημιουργία του Κέντρου Αριστείας “Eastern Mediterranean Science and Technology Centre for Archaeology and Cultural Heritage”. Αποστολή του Κέντρου είναι η δημιουργία του κατάλληλου επιστημονικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος, για τη διεξαγωγή έρευνας αιχμής σε θέματα αναζήτησης, ερμηνείας, προστασίας, προώθησης και αξιοποίησης της μοναδικής πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου και της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου, μέσω της εφαρμογής σύγχρονων και αναδυόμενων τεχνολογιών.

Την κοινοπραξία MedSTACH συντονίζει το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (επικεφαλής εταίρος), με εταίρους την Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου και τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού. Την κοινοπραξία συμπληρώνουν το Εργαστήριο Γεωφυσικής, Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας της Ελλάδας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), καθώς και το Institute of Archaeology του University College London (UCL) της Αγγλίας, κομίζοντας την εμπειρία και τεχνογνωσία πρωτοπόρων ιδρυμάτων διεθνώς σε θέματα Έρευνας και Καινοτομίας. Η κοινοπραξία MedSTACH, μια πρωτοφανούς εμβέλειας σύμπραξη στην Κύπρο για την αρχαιολογία και την πολιτιστική κληρονομιά, αναμένεται να προάγει δυναμικά την αριστεία σε συναφείς τομείς έρευνας και τεχνολογίας, και να ενδυναμώσει το ρόλο της Κύπρου ως πόλο έλξης επιστημόνων και ερευνητών από την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και από όλο τον κόσμο, προωθώντας παράλληλα με βιώσιμο τρόπο την έξυπνη εξειδίκευση και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Το έργο EXCELSIOR (ERATOSTHENES: Excellence Research Centre for Earth Surveillance and Space-Based Monitoring of the Environment) στοχεύει στη δημιουργία ενός Ερευνητικού Κέντρου Αριστείας έχοντας ως θεμέλιο λίθο την υφιστάμενη δυναμική του Ερευνητικού Κέντρου Ερατοσθένης του ΤΕΠΑΚ. Κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη του κέντρου σε τομείς τεχνολογικής αιχμής και καινοτομίας καθιερώνοντας το σε ένα πρότυπο, αυτόνομο και αυτοσυντηρούμενο Κέντρο Αριστείας που θα παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε Τοπικό, Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο.

Οι φορείς που θα συνεργαστούν για την υλοποίηση του έργου EXCELSIOR, συντονίζονται από το ΤΕΠΑΚ και περιλαμβάνουν το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων το οποίο είναι ο εθνικός συντονιστής σε θέματα διαστήματος καθώς και δύο από τα μεγαλύτερα Ευρωπαϊκά ερευνητικά κέντρα, όπως ο Γερμανικός Οργανισμός Αεροναυτικής και Διαστήματος (DLR - DEUTSCHES ZENTRUM FUER LUFT - UND RAUMFAHRT EV), πρωτοπόρος στον τομέα των διαστημικών τεχνολογιών και τηλεπισκόπησης, το Ινστιτούτο για μελέτη της Τροπόσφαιρας (LEIBNIZ institute for Tropospheric Research, στην Λειψία της Γερμανίας), πρωτοστάτης σε καινοτόμο και πρωτότυπη έρευνα και το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, με μεγάλη εμπειρία στη χρήση δορυφορικών παρατηρήσεων για τη δημιουργία ολοκληρωμένων υπηρεσιών και εργαλείων παρατήρησης της Γης και των φυσικών καταστροφών.

Το έργο EXCELSIOR οραματίζεται ένα Κέντρο Αριστείας για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στους τομείς που σχετίζονται με την παρατήρηση της γης μέσω της συνδυαστικής χρήσης τεχνολογιών διαστήματος και τηλεπισκόπησης για τη συστηματική, ολοκληρωμένη και εις βάθος παρακολούθηση του περιβάλλοντος και των διεργασιών σε αυτό. Το έργο EXCELSIOR θα αναδείξει τη γεωπολιτική στρατηγική θέση της Κύπρου, η οποία αποτελεί κομβικό σημείο για την προώθηση και ανάπτυξη των διαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών, ανοίγοντας νέους ορίζοντες για μεγάλες επενδύσεις, νέες επιχειρηματικές ιδέες και θέσεις εργασίας στον τομέα αυτό. Το EXCELSIOR θα συμβάλει έτσι ώστε η Κύπρος να απεγκλωβιστεί από τους παραδοσιακούς κλάδους της οικονομίας ωθώντας τη δημιουργία νέων τομέων ειδίκευσης, όπως οι έξυπνες εφαρμογές και τεχνικές παρατήρησης γης, δημιουργώντας σημαντική προστιθέμενη αξία. Η διαστημική τεχνολογία, ως νέα και αναδυόμενη βιομηχανία για την Κύπρο, θα προσφέρει πολλές ευκαιρίες, τόσο στην ανάπτυξη με τη δημιουργία νέων εταιριών όσο και στην απασχόληση με τη δημιουργία θέσεων εργασιών νέων ειδικοτήτων.

Από τις υπόλοιπες επτά προτάσεις στις οποίες εξασφάλισε χρηματοδότηση η Κύπρος, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι εταίρος στην πρόταση “Center for STEAM Education Research, Science Communication and Innovation” με το Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών και επιστημονική υπεύθυνο την Επικουρη Καθηγήτρια ‘Αντρη Ιωάννου.

Η κατάκτηση της πρωτιάς στο Πρόγραμμα Teaming for Excellence θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική καταδεικνύοντας την ως τώρα δυναμική και ποιότητα της έρευνας που διεξάγεται στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το ΤΕΠΑΚ αναγνωρίζοντας τη μεγάλη σημασία της δημιουργίας Κέντρων Αριστείας θα στηρίξει τις προτάσεις τις οποίες συντονίζει με επιπρόσθετους πόρους, θεωρώντας ότι αποτελούν στρατηγικούς πυλώνες για την περαιτέρω ανάπτυξη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου. Τα έργα είναι πλήρως ευθυγραμμισμένα με τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης της Κύπρου (S3Cy), καλύπτοντας διακριτά επιστημονικά πεδία αιχμής, καίριας σημασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Κύπρου. Επίσης, το Πανεπιστήμιο χαιρετίζει γενικότερα τα αποτελέσματα των κυπριακών φορέων στο εν λόγω ανταγωνιστικό στρατηγικό πρόγραμμα που είναι τιμητικά για την Κύπρο και ενδεικτικά της δυναμικής της έρευνας στον τόπο μας.

Πρόσφατα άρθρα

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Επικεφαλής στις δύο προτάσεις με την υψηλότερη πανευρωπαϊκά βαθμολογία στο TEAMING με στόχο την εξασφάλιση πέραν των 75 εκατ. Ευρώ.

Βάσει των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος της ΕΕ «Teaming for Excellence» τα οποία ανακοινώθηκαν χθες, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει εξασφαλίσει την υψηλότερη πανευρωπαϊκά βαθμολογία στις δύο από τις ερευνητικές προτάσεις τις οποίες υπέβαλε ως συντονιστής. Από τις 9 προτάσεις τις οποίες εξασφάλισε η Κύπρος, στις δυο πρώτες σε βαθμολογία προτάσεις επικεφαλής είναι το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρο, ενώ το Πανεπιστήμιο συμμετέχει σε ακόμα μια πρόταση ως εταίρος.

Οι δύο πρώτες προτάσεις MedSTACH και EXCELSIOR από το ΤΕΠΑΚ αρίστευσαν λαμβάνοντας την υψηλότερη βαθμολογία στην Ευρώπη συγκεντρώνοντας βαθμολογία 15 στα 15 («Άριστα») και ισοβαθμώντας στηv πρώτη θέση της Ευρωπαϊκής κατάταξης, ανάμεσα σε σύνολο 208 προτάσεων που υποβλήθηκαν. Οι εν λόγω προτάσεις, οι οποίες υποβλήθηκαν από τη Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας του ΤΕΠΑΚ, και συντονίζονται από τους Καθηγητές Φαίδωνα Κυριακίδη (MedSTACH) και και Διόφαντο Χατζημιτσή (EXCELSIOR). Οι προτάσεις αυτές εξασφάλισαν σημαντική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την υλοποίηση της πρώτης φάσης του Προγράμματος, κερδίζοντας, επίσης, πρόσφορο έδαφος για μια επιτυχημένη αξιολόγηση κατά τη δεύτερη φάση, όπου δύναται να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ. Οι κύριοι στόχοι των προγραμμάτων αφορούν στο σχεδιασμό, υλοποίηση και λειτουργία Ερευνητικών Κέντρων Αριστείας. Η χρονική διάρκεια της υλοποίησης της πρώτης φάσης είναι ένα έτος με συνολική χρηματοδότηση ύψους 0.4 εκατομμυρίων ευρώ. Μετά την υλοποίηση της πρώτης φάσης, οι προτάσεις που θα επιλεχθούν και θα συνεχίσουν στην δεύτερη φάση θα λάβουν χρηματοδότηση ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ από το πλαίσιο Horizon 2020 για περίοδο 5-7 ετών, με δυνατότητα επιπρόσθετης ισόποσης χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους, σε βάθος χρόνου 15 ετών.

Το έργο MedSTACH (www.medstach.eu) αποσκοπεί στην εδραίωση της Κύπρου ως κόμβο αριστείας για την αρχαιολογία και την πολιτιστική κληρονομιά στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, αξιοποιώντας τη διεπιστημονική έρευνα και την τεχνολογική καινοτομία. Για το σκοπό αυτό, κυπριακά δημόσια ακαδημαϊκά ιδρύματα και εθνικοί φορείς χάραξης πολιτικής συμπράττουν μαζί με κορυφαία διεθνώς ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα ώστε να θέσουν τις βάσεις για τη δημιουργία του Κέντρου Αριστείας “Eastern Mediterranean Science and Technology Centre for Archaeology and Cultural Heritage”. Αποστολή του Κέντρου είναι η δημιουργία του κατάλληλου επιστημονικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος, για τη διεξαγωγή έρευνας αιχμής σε θέματα αναζήτησης, ερμηνείας, προστασίας, προώθησης και αξιοποίησης της μοναδικής πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου και της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου, μέσω της εφαρμογής σύγχρονων και αναδυόμενων τεχνολογιών.

Την κοινοπραξία MedSTACH συντονίζει το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (επικεφαλής εταίρος), με εταίρους την Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου και τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού. Την κοινοπραξία συμπληρώνουν το Εργαστήριο Γεωφυσικής, Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας της Ελλάδας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), καθώς και το Institute of Archaeology του University College London (UCL) της Αγγλίας, κομίζοντας την εμπειρία και τεχνογνωσία πρωτοπόρων ιδρυμάτων διεθνώς σε θέματα Έρευνας και Καινοτομίας. Η κοινοπραξία MedSTACH, μια πρωτοφανούς εμβέλειας σύμπραξη στην Κύπρο για την αρχαιολογία και την πολιτιστική κληρονομιά, αναμένεται να προάγει δυναμικά την αριστεία σε συναφείς τομείς έρευνας και τεχνολογίας, και να ενδυναμώσει το ρόλο της Κύπρου ως πόλο έλξης επιστημόνων και ερευνητών από την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και από όλο τον κόσμο, προωθώντας παράλληλα με βιώσιμο τρόπο την έξυπνη εξειδίκευση και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Το έργο EXCELSIOR (ERATOSTHENES: Excellence Research Centre for Earth Surveillance and Space-Based Monitoring of the Environment) στοχεύει στη δημιουργία ενός Ερευνητικού Κέντρου Αριστείας έχοντας ως θεμέλιο λίθο την υφιστάμενη δυναμική του Ερευνητικού Κέντρου Ερατοσθένης του ΤΕΠΑΚ. Κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη του κέντρου σε τομείς τεχνολογικής αιχμής και καινοτομίας καθιερώνοντας το σε ένα πρότυπο, αυτόνομο και αυτοσυντηρούμενο Κέντρο Αριστείας που θα παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε Τοπικό, Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο.

Οι φορείς που θα συνεργαστούν για την υλοποίηση του έργου EXCELSIOR, συντονίζονται από το ΤΕΠΑΚ και περιλαμβάνουν το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων το οποίο είναι ο εθνικός συντονιστής σε θέματα διαστήματος καθώς και δύο από τα μεγαλύτερα Ευρωπαϊκά ερευνητικά κέντρα, όπως ο Γερμανικός Οργανισμός Αεροναυτικής και Διαστήματος (DLR - DEUTSCHES ZENTRUM FUER LUFT - UND RAUMFAHRT EV), πρωτοπόρος στον τομέα των διαστημικών τεχνολογιών και τηλεπισκόπησης, το Ινστιτούτο για μελέτη της Τροπόσφαιρας (LEIBNIZ institute for Tropospheric Research, στην Λειψία της Γερμανίας), πρωτοστάτης σε καινοτόμο και πρωτότυπη έρευνα και το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, με μεγάλη εμπειρία στη χρήση δορυφορικών παρατηρήσεων για τη δημιουργία ολοκληρωμένων υπηρεσιών και εργαλείων παρατήρησης της Γης και των φυσικών καταστροφών.

Το έργο EXCELSIOR οραματίζεται ένα Κέντρο Αριστείας για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στους τομείς που σχετίζονται με την παρατήρηση της γης μέσω της συνδυαστικής χρήσης τεχνολογιών διαστήματος και τηλεπισκόπησης για τη συστηματική, ολοκληρωμένη και εις βάθος παρακολούθηση του περιβάλλοντος και των διεργασιών σε αυτό. Το έργο EXCELSIOR θα αναδείξει τη γεωπολιτική στρατηγική θέση της Κύπρου, η οποία αποτελεί κομβικό σημείο για την προώθηση και ανάπτυξη των διαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών, ανοίγοντας νέους ορίζοντες για μεγάλες επενδύσεις, νέες επιχειρηματικές ιδέες και θέσεις εργασίας στον τομέα αυτό. Το EXCELSIOR θα συμβάλει έτσι ώστε η Κύπρος να απεγκλωβιστεί από τους παραδοσιακούς κλάδους της οικονομίας ωθώντας τη δημιουργία νέων τομέων ειδίκευσης, όπως οι έξυπνες εφαρμογές και τεχνικές παρατήρησης γης, δημιουργώντας σημαντική προστιθέμενη αξία. Η διαστημική τεχνολογία, ως νέα και αναδυόμενη βιομηχανία για την Κύπρο, θα προσφέρει πολλές ευκαιρίες, τόσο στην ανάπτυξη με τη δημιουργία νέων εταιριών όσο και στην απασχόληση με τη δημιουργία θέσεων εργασιών νέων ειδικοτήτων.

Από τις υπόλοιπες επτά προτάσεις στις οποίες εξασφάλισε χρηματοδότηση η Κύπρος, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι εταίρος στην πρόταση “Center for STEAM Education Research, Science Communication and Innovation” με το Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών και επιστημονική υπεύθυνο την Επικουρη Καθηγήτρια ‘Αντρη Ιωάννου.

Η κατάκτηση της πρωτιάς στο Πρόγραμμα Teaming for Excellence θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική καταδεικνύοντας την ως τώρα δυναμική και ποιότητα της έρευνας που διεξάγεται στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το ΤΕΠΑΚ αναγνωρίζοντας τη μεγάλη σημασία της δημιουργίας Κέντρων Αριστείας θα στηρίξει τις προτάσεις τις οποίες συντονίζει με επιπρόσθετους πόρους, θεωρώντας ότι αποτελούν στρατηγικούς πυλώνες για την περαιτέρω ανάπτυξη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου. Τα έργα είναι πλήρως ευθυγραμμισμένα με τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης της Κύπρου (S3Cy), καλύπτοντας διακριτά επιστημονικά πεδία αιχμής, καίριας σημασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Κύπρου. Επίσης, το Πανεπιστήμιο χαιρετίζει γενικότερα τα αποτελέσματα των κυπριακών φορέων στο εν λόγω ανταγωνιστικό στρατηγικό πρόγραμμα που είναι τιμητικά για την Κύπρο και ενδεικτικά της δυναμικής της έρευνας στον τόπο μας.