Διορισμός Επίκουρου Καθηγητή του ΤΕΠΑΚ σε φόρουμ του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας


Ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), και ένας εκ των ιδρυτών της Chrysalis LEAP, του πρώτου επιταχυντή ιδεών (accelerator) για πράσινες ιδέες στην Κύπρο ορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο ως αντιπρόσωπος της Κύπρου στο Member State Configuration του European Institute of Innovation (ΕΙΤ).

Το ΕΙΤ είναι ένα ανεξάρτητο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στόχο έχει την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης μέσα από την προώθηση και ενίσχυση των συνεργειών και της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ερευνητικών φορέων καθώς και τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για ανάπτυξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη. Σκοπός του Member State Configuration (στα πλαίσια του Stakeholder Forum), στο οποίο συμμετέχουν αντιπρόσωποι των κρατών μελών, είναι να υπάρχει ένα απευθείας κανάλι επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη, για άμεση ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητες και τις εμπειρίες, τη διάχυση καλών πρακτικών και γενικά την εξασφάλιση κατάλληλων συνεργειών και συμπληρωματικότητας.

«Η προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας είναι από τους κύριους άξονες του ΤΕΠΑΚ και ο εν λόγω διορισμός είναι μεγάλη τιμή προς το Πανεπιστήμιο», ανάφερε ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός.

Ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης έχει σπουδάσει Μηχανολόγος Μηχανικός στο Imperial College London, είναι διαπιστευμένος εκπαιδευτής σε “Disciplined Entrepreneurship” από το Massachusetts Institute of Technology (MIT), και ερευνητικά δραστηριοποιείται στον τομέα της ηλιακής ενέργειας, της παραγωγής βιοκαυσίμων από μακροφύκη και της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων. Τα τελευταία χρόνια, μέσω της Chrysalis LEAP, έχει συμβάλει στην εκπαίδευση περά των 50 startups, 7 εκ των οποίων εξασφάλισαν, μέσω διαφόρων πρωτοβουλιών, κεφάλαια άνω των €500,000.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Sustainable Energy Laboratory, www.energylab.ac.cy
 

Πρόσφατα άρθρα

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), και ένας εκ των ιδρυτών της Chrysalis LEAP, του πρώτου επιταχυντή ιδεών (accelerator) για πράσινες ιδέες στην Κύπρο ορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο ως αντιπρόσωπος της Κύπρου στο Member State Configuration του European Institute of Innovation (ΕΙΤ).

Το ΕΙΤ είναι ένα ανεξάρτητο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στόχο έχει την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης μέσα από την προώθηση και ενίσχυση των συνεργειών και της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ερευνητικών φορέων καθώς και τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για ανάπτυξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη. Σκοπός του Member State Configuration (στα πλαίσια του Stakeholder Forum), στο οποίο συμμετέχουν αντιπρόσωποι των κρατών μελών, είναι να υπάρχει ένα απευθείας κανάλι επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη, για άμεση ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητες και τις εμπειρίες, τη διάχυση καλών πρακτικών και γενικά την εξασφάλιση κατάλληλων συνεργειών και συμπληρωματικότητας.

«Η προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας είναι από τους κύριους άξονες του ΤΕΠΑΚ και ο εν λόγω διορισμός είναι μεγάλη τιμή προς το Πανεπιστήμιο», ανάφερε ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός.

Ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης έχει σπουδάσει Μηχανολόγος Μηχανικός στο Imperial College London, είναι διαπιστευμένος εκπαιδευτής σε “Disciplined Entrepreneurship” από το Massachusetts Institute of Technology (MIT), και ερευνητικά δραστηριοποιείται στον τομέα της ηλιακής ενέργειας, της παραγωγής βιοκαυσίμων από μακροφύκη και της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων. Τα τελευταία χρόνια, μέσω της Chrysalis LEAP, έχει συμβάλει στην εκπαίδευση περά των 50 startups, 7 εκ των οποίων εξασφάλισαν, μέσω διαφόρων πρωτοβουλιών, κεφάλαια άνω των €500,000.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Sustainable Energy Laboratory, www.energylab.ac.cy