Συμφωνία Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου και εταιρείας Παραδεισιώτης Ltd


Υπογράφηκε τη Δευτέρα, 13 Μαρτίου στη Λεμεσό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ της εταιρείας Παραδεισιώτης Ltd και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η εν λόγο συμφωνία ενισχύει την ήδη υπάρχουσα συνεργασία μεταξύ των δύο μερών σε θέματα που καλύπτουν επιστημονικές και ερευνητικές δραστηριότητες και υπηρεσίες και τοποθέτηση φοιτητών σε εργασιακούς χώρους, ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος κ.ά.

Το Τεχνολογικό πανεπιστήμιο Κύπρου εκπροσωπήθηκε από τον Πρύτανη Καθ. Αντρέα Αναγιωτό, το Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων από τους Επίκουρο Καθηγητή Φώτη Παπαδήμα και Αναπληρωτή Καθηγητή Δημήτρη Τσάλτα, ενώ η εταιρεία Παραδεισιώτης Ltd από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παύλο Παραδεισώτη και άλλα στελέχη της εταιρείας.

Πρόσφατα άρθρα

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Υπογράφηκε τη Δευτέρα, 13 Μαρτίου στη Λεμεσό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ της εταιρείας Παραδεισιώτης Ltd και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η εν λόγο συμφωνία ενισχύει την ήδη υπάρχουσα συνεργασία μεταξύ των δύο μερών σε θέματα που καλύπτουν επιστημονικές και ερευνητικές δραστηριότητες και υπηρεσίες και τοποθέτηση φοιτητών σε εργασιακούς χώρους, ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος κ.ά.

Το Τεχνολογικό πανεπιστήμιο Κύπρου εκπροσωπήθηκε από τον Πρύτανη Καθ. Αντρέα Αναγιωτό, το Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων από τους Επίκουρο Καθηγητή Φώτη Παπαδήμα και Αναπληρωτή Καθηγητή Δημήτρη Τσάλτα, ενώ η εταιρεία Παραδεισιώτης Ltd από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παύλο Παραδεισώτη και άλλα στελέχη της εταιρείας.