Παρουσίαση του Αναπληρωτή Καθηγητή Νίκο Βασιλειάδη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο: Web Information Extraction, Semantic Entity Identification and Linking Presentation


It is our pleasure to announce that on Monday, April 10th, Associate Prof. Nick Bassiliades of the Aristotle University will be visiting CUT to present a lecture on Web Information Extraction, Semantic Entity Identification and Linking.

The talk will cover some aspects of Web Information Extraction so that extracted entities can be uniquely identified by semantic similarity search in Web knowledge bases (a.k.a. Linked Open Data) and linked to their similar entities in these datasets.

Technologies that will be discussed are Web Data Extraction terms and tools, giving emphasis to the DEiXTo tool, and Semantic Web related languages, such as RDF, SPARQL. The dataset that will be described is the DBpedia LOD dataset.

All the above is going to be explained through a concrete use case which extracts data about University rankings from the web sites of several well-known ranking lists, then uniquely identify Universities by linking them to the corresponding DBpedia entity, and finally, merges individual ranking lists into a single dataset to compare different ranking lists statistically. The use case is supported by a Prolog application that will be briefly described as well.

Who: All Electrical Engineering, Computer Science and Engineering, Multimedia, Communications and Internet Studies, and Geoinformatics students. Also anyone else with an interest in information technology, software and computer engineering.

Speakers: Associate Prof. Nick Bassiliades, Aristotle University of Thessaloniki

When: 10th of April 2017 at 10:00am to 13:00pm. Location Room 3rd Floor B24-L06, Ttoffi Building.

Host: Dr. Michael Sirivianos, Department of Electrical Engineering, and Computer Engineering and Informatics, Cyprus University of Technology.

Πρόσφατα άρθρα

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

It is our pleasure to announce that on Monday, April 10th, Associate Prof. Nick Bassiliades of the Aristotle University will be visiting CUT to present a lecture on Web Information Extraction, Semantic Entity Identification and Linking.

The talk will cover some aspects of Web Information Extraction so that extracted entities can be uniquely identified by semantic similarity search in Web knowledge bases (a.k.a. Linked Open Data) and linked to their similar entities in these datasets.

Technologies that will be discussed are Web Data Extraction terms and tools, giving emphasis to the DEiXTo tool, and Semantic Web related languages, such as RDF, SPARQL. The dataset that will be described is the DBpedia LOD dataset.

All the above is going to be explained through a concrete use case which extracts data about University rankings from the web sites of several well-known ranking lists, then uniquely identify Universities by linking them to the corresponding DBpedia entity, and finally, merges individual ranking lists into a single dataset to compare different ranking lists statistically. The use case is supported by a Prolog application that will be briefly described as well.

Who: All Electrical Engineering, Computer Science and Engineering, Multimedia, Communications and Internet Studies, and Geoinformatics students. Also anyone else with an interest in information technology, software and computer engineering.

Speakers: Associate Prof. Nick Bassiliades, Aristotle University of Thessaloniki

When: 10th of April 2017 at 10:00am to 13:00pm. Location Room 3rd Floor B24-L06, Ttoffi Building.

Host: Dr. Michael Sirivianos, Department of Electrical Engineering, and Computer Engineering and Informatics, Cyprus University of Technology.