Εκπαιδευτική Ημερίδα για θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας και Καλών Πρακτικών στο πλαίσιο των προγραμμάτων του HORIZON2020


Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού (ΕΒΕΛ) συνδιοργάνωσαν με επιτυχία εκπαιδευτική Ημερίδα με θέμα «Intellectual Property (IP) Management in Horizon 2020». H Ημερίδα υλοποιήθηκε με τη συνεργασία και στήριξη του European IPR Helpdesk.

Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε με το συντονισμό του Γραφείου Διασύνδεσης του ΤΕΠΑΚ και του Europe Direct Λεμεσού την Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017 στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και σε αυτήν συμμετείχαν μέλη της Ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας του Πανεπιστημίου καθώς και στελέχη επιχειρήσεων.

Την εκδήλωση χαιρέτησαν, εκ μέρους του ΤΕΠΑΚ, ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Καθ. Διόφαντος Χατζημιτσής και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διασύνδεσης με την Κοινωνία και τη Βιομηχανία του ΤΕΠΑΚ κ. Νικόλας Ιορδάνους, και εκ μέρους του Προέδρου του ΕΒΕ Λεμεσού, ο Διευθυντής του Επιμελητηρίου κ. Χρήστος Αναστασιάδης.

Το κύριο μέρος της Ημερίδας περιλάμβανε παρουσίαση, εκ μέρους του Enterprise Europe Network, από την Επιστημονική Λειτουργό του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας κα Μάρσια Τριλλίδου με θέμα «Enterprise Europe Network and IPR Support by RPF».

Ακολούθησαν δύο παρουσιάσεις από τον κ. Jörg Scherer, Επικεφαλή Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης του European IPR Helpdesk. Οι δύο παρουσιάσεις αφορούσαν στην ενημέρωση των ενδιαφερομένων σε σχέση με τις προσφερόμενες υπηρεσίες του European IPR Helpdesk, τους κανονισμούς των θεμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας στο πλαίσιο του Προγράμματος HORIZON2020, τη διαχείριση των θεμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας στο στάδιο της ετοιμασίας μιας πρότασης καθώς και στο πλαίσιο της διαχείρισης ενός χρηματοδοτούμενου Έργου καθώς και στρατηγικές εκμετάλλευσης διανοητικής ιδιοκτησίας που προκύπτουν ως αποτέλεσμα δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας.

Πρόσφατα άρθρα

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού (ΕΒΕΛ) συνδιοργάνωσαν με επιτυχία εκπαιδευτική Ημερίδα με θέμα «Intellectual Property (IP) Management in Horizon 2020». H Ημερίδα υλοποιήθηκε με τη συνεργασία και στήριξη του European IPR Helpdesk.

Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε με το συντονισμό του Γραφείου Διασύνδεσης του ΤΕΠΑΚ και του Europe Direct Λεμεσού την Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017 στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και σε αυτήν συμμετείχαν μέλη της Ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας του Πανεπιστημίου καθώς και στελέχη επιχειρήσεων.

Την εκδήλωση χαιρέτησαν, εκ μέρους του ΤΕΠΑΚ, ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Καθ. Διόφαντος Χατζημιτσής και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διασύνδεσης με την Κοινωνία και τη Βιομηχανία του ΤΕΠΑΚ κ. Νικόλας Ιορδάνους, και εκ μέρους του Προέδρου του ΕΒΕ Λεμεσού, ο Διευθυντής του Επιμελητηρίου κ. Χρήστος Αναστασιάδης.

Το κύριο μέρος της Ημερίδας περιλάμβανε παρουσίαση, εκ μέρους του Enterprise Europe Network, από την Επιστημονική Λειτουργό του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας κα Μάρσια Τριλλίδου με θέμα «Enterprise Europe Network and IPR Support by RPF».

Ακολούθησαν δύο παρουσιάσεις από τον κ. Jörg Scherer, Επικεφαλή Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης του European IPR Helpdesk. Οι δύο παρουσιάσεις αφορούσαν στην ενημέρωση των ενδιαφερομένων σε σχέση με τις προσφερόμενες υπηρεσίες του European IPR Helpdesk, τους κανονισμούς των θεμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας στο πλαίσιο του Προγράμματος HORIZON2020, τη διαχείριση των θεμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας στο στάδιο της ετοιμασίας μιας πρότασης καθώς και στο πλαίσιο της διαχείρισης ενός χρηματοδοτούμενου Έργου καθώς και στρατηγικές εκμετάλλευσης διανοητικής ιδιοκτησίας που προκύπτουν ως αποτέλεσμα δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας.