Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του ΤΕΠΑΚ και του Γραφείου του Ε/Κ Εκπροσώπου στη Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων (ΔΕΑ)


Υπογράφηκε σήμερα στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του ΤΕΠΑΚ και του Γραφείου του Ε/Κ Εκπροσώπου στη Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων (ΔΕΑ). Τα δύο μέρη είχαν ήδη προηγούμενη συνεργασία μέσα από διερεύνηση υποθέσεων της ΔΕΑ με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και επεξεργασία δορυφορικών εικόνων / αρχειακών αεροφωτογραφιών, όπως επίσης και συστηματική εκπαίδευση του προσωπικού του Γραφείου του Ε/Κ Εκπροσώπου από μέρους του ΤΕΠΑΚ, σε θέματα γεω-πληροφορικής / γεω-χωρικών τεχνολογιών, προς υποβοήθηση της έρευνας που διεξάγεται για εντοπισμό πιθανών χώρων ταφής αγνοουμένων.

Το παρόν Πρωτόκολλο επισημοποιεί τη συνεργασία των δύο φορέων καλύπτοντας τους παρακάτω τομείς, σύμφωνα με την αποστολή και το ρόλο των δύο Μερών (Ερευνητικού Κέντρου Ερατοσθένης / Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής & Γραφείου του Ε/Κ Εκπροσώπου στη ΔΕΑ):

  1. Κοινές πολιτιστικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες•
  2. Συμβουλευτικές - επιστημονικές υπηρεσίες και μελέτες•
  3. Κοινή συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα (Εθνικά - Ευρωπαϊκά - Διεθνή)•
  4. Εθελοντική εργασία φοιτητών σε εργασιακούς χώρους, όπου είναι εφικτό•
  5. Ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Τα αποτελέσματα της συνεργασίας των δυο Μερών δύναται να παρουσιάζονται μέσα από κοινές ενέργειες διάχυσης όπως δημοσιεύσεις, συμπόσια, σεμινάρια, ιστοσελίδες και άλλα.

Το πρωτόκολλο συνεργασίας υπογράφηκε από τον Πρύτανη του ΤΕΠΑΚ Καθηγητή Ανδρέα Αναγιωτό και τον Ε/Κ Εκπρόσωπο στη ΔΕΑ κ. Νέστορα Νέστορος. Καθήκοντα Συντονιστών της εν λόγω συνεργασίας θα εκτελούν ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του ΤΕΠΑΚ Καθηγητής Διόφαντος Χατζημιτσής και ο Ε/Κ Εκπρόσωπος στη ΔΕΑ κ. Nέστορας Νέστορος.

Στην υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας παρέστησαν ο Προεδρεύων και Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Μιχάλης Μιχαήλ, οΠρύτανης του ΤΕΠΑΚ Καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός, ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Καθηγητής Διόφαντος Γλ. Χατζημιτσής, ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Καθηγητής Κρίστης Χρυσοστόμου, ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών Δρ. Κώστας Χόππας, ο Νικόλας Ιορδάνους Πρόεδρος της Επιτροπής Διασύνδεσης του Συμβουλίου, ο Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας Καθηγητής Φαίδων Κυριακίδης, ο Δρ. Άθως Αγαπίου και Δρ. Βασιλική Λυσάνδρου Ερευνητές του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής και του Ερευνητικού Κέντρου «Ερατοσθένης» όπως επίσης και η Σύμβουλος του Ε/Κ Εκπροσώπου κα Πόπη Χρυσοστόμου και η λειτουργός κα Κατερίνα Λαμπράκη.

Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας ισχύει για περίοδο πέντε χρόνων από την ημερομηνία υπογραφής του.

Πρόσφατα άρθρα

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Υπογράφηκε σήμερα στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του ΤΕΠΑΚ και του Γραφείου του Ε/Κ Εκπροσώπου στη Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων (ΔΕΑ). Τα δύο μέρη είχαν ήδη προηγούμενη συνεργασία μέσα από διερεύνηση υποθέσεων της ΔΕΑ με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και επεξεργασία δορυφορικών εικόνων / αρχειακών αεροφωτογραφιών, όπως επίσης και συστηματική εκπαίδευση του προσωπικού του Γραφείου του Ε/Κ Εκπροσώπου από μέρους του ΤΕΠΑΚ, σε θέματα γεω-πληροφορικής / γεω-χωρικών τεχνολογιών, προς υποβοήθηση της έρευνας που διεξάγεται για εντοπισμό πιθανών χώρων ταφής αγνοουμένων.

Το παρόν Πρωτόκολλο επισημοποιεί τη συνεργασία των δύο φορέων καλύπτοντας τους παρακάτω τομείς, σύμφωνα με την αποστολή και το ρόλο των δύο Μερών (Ερευνητικού Κέντρου Ερατοσθένης / Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής & Γραφείου του Ε/Κ Εκπροσώπου στη ΔΕΑ):

  1. Κοινές πολιτιστικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες•
  2. Συμβουλευτικές - επιστημονικές υπηρεσίες και μελέτες•
  3. Κοινή συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα (Εθνικά - Ευρωπαϊκά - Διεθνή)•
  4. Εθελοντική εργασία φοιτητών σε εργασιακούς χώρους, όπου είναι εφικτό•
  5. Ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Τα αποτελέσματα της συνεργασίας των δυο Μερών δύναται να παρουσιάζονται μέσα από κοινές ενέργειες διάχυσης όπως δημοσιεύσεις, συμπόσια, σεμινάρια, ιστοσελίδες και άλλα.

Το πρωτόκολλο συνεργασίας υπογράφηκε από τον Πρύτανη του ΤΕΠΑΚ Καθηγητή Ανδρέα Αναγιωτό και τον Ε/Κ Εκπρόσωπο στη ΔΕΑ κ. Νέστορα Νέστορος. Καθήκοντα Συντονιστών της εν λόγω συνεργασίας θα εκτελούν ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του ΤΕΠΑΚ Καθηγητής Διόφαντος Χατζημιτσής και ο Ε/Κ Εκπρόσωπος στη ΔΕΑ κ. Nέστορας Νέστορος.

Στην υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας παρέστησαν ο Προεδρεύων και Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Μιχάλης Μιχαήλ, οΠρύτανης του ΤΕΠΑΚ Καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός, ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Καθηγητής Διόφαντος Γλ. Χατζημιτσής, ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Καθηγητής Κρίστης Χρυσοστόμου, ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών Δρ. Κώστας Χόππας, ο Νικόλας Ιορδάνους Πρόεδρος της Επιτροπής Διασύνδεσης του Συμβουλίου, ο Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας Καθηγητής Φαίδων Κυριακίδης, ο Δρ. Άθως Αγαπίου και Δρ. Βασιλική Λυσάνδρου Ερευνητές του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής και του Ερευνητικού Κέντρου «Ερατοσθένης» όπως επίσης και η Σύμβουλος του Ε/Κ Εκπροσώπου κα Πόπη Χρυσοστόμου και η λειτουργός κα Κατερίνα Λαμπράκη.

Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας ισχύει για περίοδο πέντε χρόνων από την ημερομηνία υπογραφής του.