Διεθνής Ημέρα Νοσηλευτών


Η 12η Μαΐου γιορτάζεται κάθε χρόνο επισημαίνοντας το σημαντικό ρόλο των νοσηλευτών στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας. Οι νοσηλευτές αποτελούν το μεγαλύτερο δυναμικό επαγγελματιών υγείας και έχουν ρόλο-κλειδί στην προαγωγή και το συντονισμό της φροντίδας υγείας με στόχο τις καλύτερες δυνατές εκβάσεις για τον ασθενή και τον γενικότερο πληθυσμό. Ο ενεργός ενασχόληση των νοσηλευτών στη φροντίδα των ασθενών τονίζεται πάντοτε στις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας.

Το Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών φέτος, έχει ως θέμα για την ημέρα αυτή: «Νοσηλευτές: η φωνή που οδηγεί στην επίτευξη των βιώσιμων στόχων ανάπτυξης». Το Συμβούλιο Καρδιολογικής Νοσηλευτικής και συναφών επαγγελμάτων της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions-CCNAP) υποστηρίζει πλήρως το συγκεκριμένο θέμα. Γι αυτό, προσκαλούμε ξανά τους εκπροσώπους των Εθνικών Επιτροπών κάθε χώρας να συμμετάσχουν στο εργαστήριο: “Train the trainers” αυτό το Δεκέμβριο στη Νίκαια. Την Κύπρο θα εκπροσωπήσουν η αντιπρόεδρος κα Παρασκευή Χριστοφή και ο γραμματέας κος Αντρέας Πρωτοπαπάς, της ομάδας εργασίας Καρδιολογικής Νοσηλευτικής, της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου. Επιπλέον, ζητάμε από τα μέλη του CCNAP να χρησιμοποιούν το εργαλείο ‘Be Guidelines Smart Toolkit’ προκειμένου να αυξηθεί η ενημέρωση των νοσηλευτών και των συναφών επαγγελματιών υγείας για την εφαρμογή τεκμηριωμένης πρακτικής στη φροντίδα υγείας και να τους ενθαρρύνει να χρησιμοποιούν τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρίας.

Οι εθνικές επιτροπές έχουν σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση, την ενημέρωση, την ενθάρρυνση και την ανάπτυξη των νοσηλευτών. Γι αυτό το λόγο καλώ όλες τις εθνικές επιτροπές και τις ομάδες εργασίας Καρδιολογικής Νοσηλευτικής να συνδεθούν με το CCNAP. Ο CCNAP στηρίζει τις εθνικές επιτροπές των καρδιολογικών νοσηλευτών και συναφών επαγγελματιών στη δέσμευσή τους να οδηγούν τις διεπιστημονικές ομάδες υγείας στην επίτευξη της καλύτερης δυνατής φροντίδας των καρδιολογικών ασθενών και της οικογένειάς τους. Σε αυτό το σημείο επιτρέψτε μου να καλωσορίσω και να συγχαρώ τη νεοσύστατη ομάδα Καρδιολογικής Νοσηλευτικής της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου, η οποία ήδη ξεκίνησε συνεργασία με το CCNAP. Mε τα προγράμματα εξειδίκευσης στην Καρδιολογική Νοσηλευτική που προσφέρει το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, σήμερα στην Κύπρο υπάρχουν αρκετοί εξειδικευμένοι νοσηλευτές καρδιολογίας οι οποίοι έχουν αναλάβει και έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν ακόμη περισσότερους νέους και προηγμένους ρόλους για τη φροντίδα των καρδιολογικών ασθενών και των οικογενειών τους. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη φροντίδα στο συγκεκριμένο πληθυσμό, βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, καλύτερες εκβάσεις και μείωση του κόστους στις υπηρεσίες υγείας.

Το συνέδριο EuroHeartCare, το οποίο φέτος φιλοξενείται στο Jönköping της Σουηδίας είναι η καλύτερη ευκαιρία για τους νοσηλευτές και συναφείς επαγγελματίες υγείας στην καρδιολογία να συναντηθούν, να ανταλλάξουν ιδέες και εμπειρίες και να ξεκινήσουν καινούργιες συνεργασίες.

(https://www.escardio.org/Councils/Council-on-Cardiovascular-Nursing-and-Allied-Professions-(CCNAP)/Council-on-Cardiovascular-Nursing-and-Allied-Professions-CCNAP?utm_medium=Email&utm_date=5/10/2017&utm_subscriber=003D000001T8X5qIAF&utm_campaign=Council+-+CCNAP+Newsletter+for+members).
 

Πρόσφατα άρθρα

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Η 12η Μαΐου γιορτάζεται κάθε χρόνο επισημαίνοντας το σημαντικό ρόλο των νοσηλευτών στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας. Οι νοσηλευτές αποτελούν το μεγαλύτερο δυναμικό επαγγελματιών υγείας και έχουν ρόλο-κλειδί στην προαγωγή και το συντονισμό της φροντίδας υγείας με στόχο τις καλύτερες δυνατές εκβάσεις για τον ασθενή και τον γενικότερο πληθυσμό. Ο ενεργός ενασχόληση των νοσηλευτών στη φροντίδα των ασθενών τονίζεται πάντοτε στις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας.

Το Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών φέτος, έχει ως θέμα για την ημέρα αυτή: «Νοσηλευτές: η φωνή που οδηγεί στην επίτευξη των βιώσιμων στόχων ανάπτυξης». Το Συμβούλιο Καρδιολογικής Νοσηλευτικής και συναφών επαγγελμάτων της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions-CCNAP) υποστηρίζει πλήρως το συγκεκριμένο θέμα. Γι αυτό, προσκαλούμε ξανά τους εκπροσώπους των Εθνικών Επιτροπών κάθε χώρας να συμμετάσχουν στο εργαστήριο: “Train the trainers” αυτό το Δεκέμβριο στη Νίκαια. Την Κύπρο θα εκπροσωπήσουν η αντιπρόεδρος κα Παρασκευή Χριστοφή και ο γραμματέας κος Αντρέας Πρωτοπαπάς, της ομάδας εργασίας Καρδιολογικής Νοσηλευτικής, της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου. Επιπλέον, ζητάμε από τα μέλη του CCNAP να χρησιμοποιούν το εργαλείο ‘Be Guidelines Smart Toolkit’ προκειμένου να αυξηθεί η ενημέρωση των νοσηλευτών και των συναφών επαγγελματιών υγείας για την εφαρμογή τεκμηριωμένης πρακτικής στη φροντίδα υγείας και να τους ενθαρρύνει να χρησιμοποιούν τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρίας.

Οι εθνικές επιτροπές έχουν σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση, την ενημέρωση, την ενθάρρυνση και την ανάπτυξη των νοσηλευτών. Γι αυτό το λόγο καλώ όλες τις εθνικές επιτροπές και τις ομάδες εργασίας Καρδιολογικής Νοσηλευτικής να συνδεθούν με το CCNAP. Ο CCNAP στηρίζει τις εθνικές επιτροπές των καρδιολογικών νοσηλευτών και συναφών επαγγελματιών στη δέσμευσή τους να οδηγούν τις διεπιστημονικές ομάδες υγείας στην επίτευξη της καλύτερης δυνατής φροντίδας των καρδιολογικών ασθενών και της οικογένειάς τους. Σε αυτό το σημείο επιτρέψτε μου να καλωσορίσω και να συγχαρώ τη νεοσύστατη ομάδα Καρδιολογικής Νοσηλευτικής της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου, η οποία ήδη ξεκίνησε συνεργασία με το CCNAP. Mε τα προγράμματα εξειδίκευσης στην Καρδιολογική Νοσηλευτική που προσφέρει το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, σήμερα στην Κύπρο υπάρχουν αρκετοί εξειδικευμένοι νοσηλευτές καρδιολογίας οι οποίοι έχουν αναλάβει και έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν ακόμη περισσότερους νέους και προηγμένους ρόλους για τη φροντίδα των καρδιολογικών ασθενών και των οικογενειών τους. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη φροντίδα στο συγκεκριμένο πληθυσμό, βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, καλύτερες εκβάσεις και μείωση του κόστους στις υπηρεσίες υγείας.

Το συνέδριο EuroHeartCare, το οποίο φέτος φιλοξενείται στο Jönköping της Σουηδίας είναι η καλύτερη ευκαιρία για τους νοσηλευτές και συναφείς επαγγελματίες υγείας στην καρδιολογία να συναντηθούν, να ανταλλάξουν ιδέες και εμπειρίες και να ξεκινήσουν καινούργιες συνεργασίες.

(https://www.escardio.org/Councils/Council-on-Cardiovascular-Nursing-and-Allied-Professions-(CCNAP)/Council-on-Cardiovascular-Nursing-and-Allied-Professions-CCNAP?utm_medium=Email&utm_date=5/10/2017&utm_subscriber=003D000001T8X5qIAF&utm_campaign=Council+-+CCNAP+Newsletter+for+members).