Παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου


Την Τρίτη 25 Απριλίου ο Καθηγητής Jean Sciare έδωσε διάλεξη στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, μετά από πρόσκληση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και του Κοσμήτορα της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος.

Ο Καθηγητής Sciare είναι Διευθυντής στο Ερευνητικό Κέντρο για την Ενέργεια, το Περιβάλλον και το Νερό (EEWRC) του Ινστιτούτου Κύπρου. Στην ομιλία του, με τίτλο "Recent developments on air pollution observation in the Eastern Mediterranean Middle East Region", παρουσίασε τις δραστηριότητες του Ερευνητικού του Κέντρου, με έμφαση στη μέτρηση και παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, με συνδυασμό επίγειων σταθμών μέτρησης, μετρήσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και μεθόδων τηλεπισκόπησης και δορυφορικής παρακολούθησης. Σε αυτό το πλαίσιο, το Ινστιτούτο Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεργάζονται ήδη σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, και ο Καθ. Sciare εξέφρασε την επιθυμία αυτή η συνεργασία να ενισχυθεί στο μέλλον.

Η παρουσίαση του Καθ. Sciare είναι διαθέσιμη εδώ

Πρόσφατα άρθρα

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Την Τρίτη 25 Απριλίου ο Καθηγητής Jean Sciare έδωσε διάλεξη στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, μετά από πρόσκληση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και του Κοσμήτορα της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος.

Ο Καθηγητής Sciare είναι Διευθυντής στο Ερευνητικό Κέντρο για την Ενέργεια, το Περιβάλλον και το Νερό (EEWRC) του Ινστιτούτου Κύπρου. Στην ομιλία του, με τίτλο "Recent developments on air pollution observation in the Eastern Mediterranean Middle East Region", παρουσίασε τις δραστηριότητες του Ερευνητικού του Κέντρου, με έμφαση στη μέτρηση και παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, με συνδυασμό επίγειων σταθμών μέτρησης, μετρήσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και μεθόδων τηλεπισκόπησης και δορυφορικής παρακολούθησης. Σε αυτό το πλαίσιο, το Ινστιτούτο Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεργάζονται ήδη σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, και ο Καθ. Sciare εξέφρασε την επιθυμία αυτή η συνεργασία να ενισχυθεί στο μέλλον.

Η παρουσίαση του Καθ. Sciare είναι διαθέσιμη εδώ