Δημοσίευση για Εξεύρεση Κτιρίων Διαμερισμάτων για στέγαση Φοιτητών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου


Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ζητά την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν κτίρια διαμερισμάτων προς ενοικίαση στη Λεμεσό, με σκοπό τη στέγαση φοιτητών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (συνολικής χωρητικότητας μέχρι 45 κλίνες).

Τα κτίρια θα πρέπει να είναι έτοιμα για παράδοση στα τέλη Αυγούστου 2017. Η περίοδος ενοικίασης θα έχει έναρξη 1η Σεπτεμβρίου και διάρκεια 3 χρόνια με δικαίωμα ανανέωσης για 3 περιόδους των δύο ετών. Γίνονται δεκτές προτάσεις και για κτίρια που μπορούν να είναι έτοιμα για παράδοση ένα ή/και δύο χρόνια μετά, δηλαδή στα τέλη Ιουλίου 2018 και 2019.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να ληφθούν από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου http://www.cut.ac.cy/tenders, αφού οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώσουν το «Έντυπο Παραλαβής Εγγράφων» το οποίο βρίσκεται στην αναφερόμενη ιστοσελίδα.

Η δήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να απευθύνεται στην Προϊστάμενη της Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιουσίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και να κατατεθεί στο Κιβώτιο Προφορών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (διεύθυνση: Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 21, Εργαστήρια Στοάς Λανίτη, 1ος όροφος, 3036 Λεμεσός), όχι αργότερα από την Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2017. Για κτίρια που μπορούν να παραδοθούν στα τέλη 2018 ή 2019 η δήλωση ενδιαφέροντος μπορεί να υποβληθεί μέχρι τις 28 Ιουλίου 2017.

 

Πρόσφατα άρθρα

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ζητά την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν κτίρια διαμερισμάτων προς ενοικίαση στη Λεμεσό, με σκοπό τη στέγαση φοιτητών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (συνολικής χωρητικότητας μέχρι 45 κλίνες).

Τα κτίρια θα πρέπει να είναι έτοιμα για παράδοση στα τέλη Αυγούστου 2017. Η περίοδος ενοικίασης θα έχει έναρξη 1η Σεπτεμβρίου και διάρκεια 3 χρόνια με δικαίωμα ανανέωσης για 3 περιόδους των δύο ετών. Γίνονται δεκτές προτάσεις και για κτίρια που μπορούν να είναι έτοιμα για παράδοση ένα ή/και δύο χρόνια μετά, δηλαδή στα τέλη Ιουλίου 2018 και 2019.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να ληφθούν από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου http://www.cut.ac.cy/tenders, αφού οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώσουν το «Έντυπο Παραλαβής Εγγράφων» το οποίο βρίσκεται στην αναφερόμενη ιστοσελίδα.

Η δήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να απευθύνεται στην Προϊστάμενη της Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιουσίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και να κατατεθεί στο Κιβώτιο Προφορών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (διεύθυνση: Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 21, Εργαστήρια Στοάς Λανίτη, 1ος όροφος, 3036 Λεμεσός), όχι αργότερα από την Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2017. Για κτίρια που μπορούν να παραδοθούν στα τέλη 2018 ή 2019 η δήλωση ενδιαφέροντος μπορεί να υποβληθεί μέχρι τις 28 Ιουλίου 2017.