Θερινά Σχολεία του Κέντρου Κοινωνικής Πληροφορικής


Το Κέντρο Κοινωνικής Πληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (SCRC - http:///www.socialcomputing.eu/) παρέχει σε μια επίλεκτη ομάδα φοιτητών την ευκαιρία να δικτυωθούν, να επεκτείνουν τις γνώσεις τους και να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους. Υπάρχουν δύο θερινά σχολεία για να επιλέξουν κάτω από τα θέματα «Social Computing in the Big Data Era» και «Usable Security and Privacy in Online Social Networks», εντός του πεδίου των χρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε έργων NOTRE (http://notre.socialcomputing.eu/) και ENCASE (http://encase.socialcomputing.eu/) αντίστοιχα.

Και τα δύο θερινά σχολεία διαθέτουν μια σειρά από ομιλητές από διακεκριμένα ιδρύματα, που περιλαμβάνουν το University College London (UCL), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (AUTH) και το University of Düsseldorf, καθώς και συνεργάτες από τη βιομηχανία, όπως την Google UK και Telefonica Ισπανίας. Τα θερινά σχολεία θα διδάσκονται παράλληλα με εντατικές πρωινές διαλέξεις και απογευματινές συνεδρίες μελέτης.

Ενθαρρύνουμε υποβολές από φοιτητές με ενδιαφέρον στους τομείς του Social Computing και Security & Privacy. Μελλοντικοί αιτούντες θα πρέπει να εξετάσουν την ειδική εστίαση του κάθε θερινού σχολείου και να επιλέξουν εκείνο στο οποίο επιθυμούν να συμμετέχουν.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα.
http://summerschools.socialcomputing.eu

Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλουν μία σελίδα περιγράφοντας τον λόγο που θέλουν να συμμετέχουν, καθώς και ένα βιογραφικό σημείωμα (CV), χρησιμοποιώντας τη φόρμα εδώ:

http://summerschools.socialcomputing.eu/online-registration/

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 20 Ιουνίου 2017
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 30 Ιουνίου 2017
Θερινό Σχολείο: 17 - 21 Ιουλίου 2017

Όλοι οι συμμετέχοντες, που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία το θερινό σχολείο, θα λάβουν ένα Πιστοποιητικό Παρακολούθησης Θερινού Σχολείου (αξίας 6 ECTS) από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Πρόσφατα άρθρα

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Το Κέντρο Κοινωνικής Πληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (SCRC - http:///www.socialcomputing.eu/) παρέχει σε μια επίλεκτη ομάδα φοιτητών την ευκαιρία να δικτυωθούν, να επεκτείνουν τις γνώσεις τους και να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους. Υπάρχουν δύο θερινά σχολεία για να επιλέξουν κάτω από τα θέματα «Social Computing in the Big Data Era» και «Usable Security and Privacy in Online Social Networks», εντός του πεδίου των χρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε έργων NOTRE (http://notre.socialcomputing.eu/) και ENCASE (http://encase.socialcomputing.eu/) αντίστοιχα.

Και τα δύο θερινά σχολεία διαθέτουν μια σειρά από ομιλητές από διακεκριμένα ιδρύματα, που περιλαμβάνουν το University College London (UCL), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (AUTH) και το University of Düsseldorf, καθώς και συνεργάτες από τη βιομηχανία, όπως την Google UK και Telefonica Ισπανίας. Τα θερινά σχολεία θα διδάσκονται παράλληλα με εντατικές πρωινές διαλέξεις και απογευματινές συνεδρίες μελέτης.

Ενθαρρύνουμε υποβολές από φοιτητές με ενδιαφέρον στους τομείς του Social Computing και Security & Privacy. Μελλοντικοί αιτούντες θα πρέπει να εξετάσουν την ειδική εστίαση του κάθε θερινού σχολείου και να επιλέξουν εκείνο στο οποίο επιθυμούν να συμμετέχουν.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα.
http://summerschools.socialcomputing.eu

Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλουν μία σελίδα περιγράφοντας τον λόγο που θέλουν να συμμετέχουν, καθώς και ένα βιογραφικό σημείωμα (CV), χρησιμοποιώντας τη φόρμα εδώ:

http://summerschools.socialcomputing.eu/online-registration/

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 20 Ιουνίου 2017
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 30 Ιουνίου 2017
Θερινό Σχολείο: 17 - 21 Ιουλίου 2017

Όλοι οι συμμετέχοντες, που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία το θερινό σχολείο, θα λάβουν ένα Πιστοποιητικό Παρακολούθησης Θερινού Σχολείου (αξίας 6 ECTS) από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.