Εκλογή του Επίκουρου Καθηγητή Δρ Ανδρέα Χαραλάμπους στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Νοσηλευτών Ογκολογίας


Ο Δρ Ανδρέας Χαραλάμπους, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και Προέδρος του Τομέα Νοσηλευτών Ογκολογίας Κύπρου – ΠΑΣΥΝΜ, έχει εκλεγεί στις 26.6.2017 στο Ανώτατο Αξίωμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Νοσηλευτών Ογκολογίας (European Oncology Nursing Society) μετά από ψηφοφορία ανάμεσα στις χώρες μέλη. Η θητεία είναι 6-ετης.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Νοσηλευτών Ογκολογίας (http://www.cancernurse.eu/) αποτελεί τον μεγαλύτερο οργανισμό νοσηλευτών ογκολογίας αριθμώντας πέραν των 22.000 μελών από περισσότερες από 32 χώρες. Βασικός σκοπός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Νοσηλευτών Ογκολογίας είναι η προαγωγή της ποιοτικής φροντίδας υγείας στα άτομα που επηρεάζει ο καρκίνος με κύριους πυλώνες την εκπαίδευση, την έρευνα και την ογκοπολιτική. Η Κύπρος αποτελεί μέλος του εν λόγω οργανισμού από το 2012, ενώ ο Δρ Χαραλάμπους έχει εκλεγεί για πρώτη φορά ως εκτελεστικό μέλος του οργανισμού το 2013 και επανεκλέγηκε το 2015.

Ο Δρ Χαραλάμπους ηγείται επίσης της Ομάδας Έρευνας (http://www.cancernurse.eu/research/workinggroup.html) η οποία καθορίζει τις ερευνητικές προτεραιότητες του Οργανισμού. Η Ομάδα Έρευνας διεξάγει αυτό το διάστημα το ερευνητικό πρόγραμμα RECaN (http://www.cancernurse.eu/research/recan.html) το οποίο αποτελεί μέρος της προσπάθειας για αναγνώριση της Νοσηλευτικής Ογκολογίας ως διακριτής ειδικότητας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η εκλογή του Δρ Χαραλάμπους στο ανώτατο αξίωμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Νοσηλευτών Ογκολογίας αποτελεί σημαντική διάκριση πρωτίστως για την Κύπρο αλλά και κατ’ επέκταση και για την Νοσηλευτική Ογκολογία και το ΤΕΠΑΚ. Η Νοσηλευτική Ογκολογία ως διακριτή ειδικότητα προσφέρεται σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο ΤΕΠΑΚ, και αποτελεί ένα από τα πιο πρωτοποριακά προγράμματα Προηγμένης Νοσηλευτικής Ογκολογίας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Email: andreas.charalambous@cut.ac.cy
Twitter: @AndreasC466
 

Πρόσφατα άρθρα

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Ο Δρ Ανδρέας Χαραλάμπους, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και Προέδρος του Τομέα Νοσηλευτών Ογκολογίας Κύπρου – ΠΑΣΥΝΜ, έχει εκλεγεί στις 26.6.2017 στο Ανώτατο Αξίωμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Νοσηλευτών Ογκολογίας (European Oncology Nursing Society) μετά από ψηφοφορία ανάμεσα στις χώρες μέλη. Η θητεία είναι 6-ετης.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Νοσηλευτών Ογκολογίας (http://www.cancernurse.eu/) αποτελεί τον μεγαλύτερο οργανισμό νοσηλευτών ογκολογίας αριθμώντας πέραν των 22.000 μελών από περισσότερες από 32 χώρες. Βασικός σκοπός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Νοσηλευτών Ογκολογίας είναι η προαγωγή της ποιοτικής φροντίδας υγείας στα άτομα που επηρεάζει ο καρκίνος με κύριους πυλώνες την εκπαίδευση, την έρευνα και την ογκοπολιτική. Η Κύπρος αποτελεί μέλος του εν λόγω οργανισμού από το 2012, ενώ ο Δρ Χαραλάμπους έχει εκλεγεί για πρώτη φορά ως εκτελεστικό μέλος του οργανισμού το 2013 και επανεκλέγηκε το 2015.

Ο Δρ Χαραλάμπους ηγείται επίσης της Ομάδας Έρευνας (http://www.cancernurse.eu/research/workinggroup.html) η οποία καθορίζει τις ερευνητικές προτεραιότητες του Οργανισμού. Η Ομάδα Έρευνας διεξάγει αυτό το διάστημα το ερευνητικό πρόγραμμα RECaN (http://www.cancernurse.eu/research/recan.html) το οποίο αποτελεί μέρος της προσπάθειας για αναγνώριση της Νοσηλευτικής Ογκολογίας ως διακριτής ειδικότητας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η εκλογή του Δρ Χαραλάμπους στο ανώτατο αξίωμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Νοσηλευτών Ογκολογίας αποτελεί σημαντική διάκριση πρωτίστως για την Κύπρο αλλά και κατ’ επέκταση και για την Νοσηλευτική Ογκολογία και το ΤΕΠΑΚ. Η Νοσηλευτική Ογκολογία ως διακριτή ειδικότητα προσφέρεται σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο ΤΕΠΑΚ, και αποτελεί ένα από τα πιο πρωτοποριακά προγράμματα Προηγμένης Νοσηλευτικής Ογκολογίας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Email: andreas.charalambous@cut.ac.cy
Twitter: @AndreasC466