Ενδυνάμωση συνεργασίας ΤΕΠΑΚ και Υπουργείου Άμυνας


Στα πλαίσια της συνάντησης Ευρωπαίων Εμπειρογνωμόνων για την Προστασία των Κρίσιμων Ενεργειακών Υποδομών, ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ και ο Υπουργός Άμυνας υπογράφουν πρωτόκολλο συνεργασίας για θέματα διά βίου εκπαίδευσης, άμυνας και ασφάλειας.

Στις 13 και 14 Ιουλίου 2017 θα πραγματοποιηθεί η πέμπτη συνάντηση της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για την Προστασία των Κρίσιμων Ενεργειακών Υποδομών (Protection of Critical Energy Infrastructure) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (ΕΟΑ). Η συνάντηση, η οποία φιλοξενείται από το Υπουργείο Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας και το ΤΕΠΑΚ θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου.

Τα Υπουργεία Άμυνας της Κύπρου και της Ελλάδας έχουν αναλάβει την ηγεσία αυτής της Ομάδας, σε συνεργασία με ερευνητές από επιλεγμένα εθνικά ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα. Πιο συγκεκριμένα στην ομάδα συμμετέχουν το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ερευνητικό Κέντρο KIOS, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) της Ελλάδος και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία, η οποία αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά τόσο στην προστασία, όσο και στην αύξηση της ανθεκτικότητας των εθνικών ενεργειακών υποδομών ζωτικής σημασίας, που σχετίζονται με τους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας.

Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν και εθνικοί εκπρόσωποι από χώρες της ΕΕ, καθώς επίσης και λειτουργοί από τον ΕΟΑ. Ιδιαίτερη σημασίας συνιστά η συμμετοχή και συνεισφορά της εμπειρογνωμοσύνης των αντιπροσώπων από τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (DG ENERGY) και το Κοινό Κέντρο Ερευνών (Joint Research Centre) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Κατά τις διεργασίες της ομάδας θα παρουσιαστεί προσχέδιο Ιδέας Αντίληψης (Conceptual Paper) για την προστασία των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, το οποίο εκπονήθηκε από την Κύπρο και την Ελλάδα. Σημειώνεται ότι η διασφάλιση της Στρατηγικής Ενεργειακής Αυτονομίας για την Ευρωπαϊκή Άμυνα καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική, ενόψει των νέων απειλών (συμβατικών, ασύμμετρων, υβριδικών), καθώς και των μεγάλων προκλήσεων ασφάλειας (κλιματική αλλαγή, φυσικών καταστροφών). Στο πλαίσιο αυτό, η Ιδέα Αντίληψης αποβλέπει στη χαρτογράφηση των βασικών απειλών στον τομέα της ασφάλειας, στην αναγνώριση των ελλείψεων και στον προσδιορισμό των βέλτιστων πρακτικών προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των υποδομών και η αυτονομία τους.

Στο περιθώριο της συνάντησης και πιο συγκεκριμένα στις 09:00 πμ της Παρασκευής 14 Ιουλίου, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου και ο Υπουργός Άμυνας θα υπογράψουν Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του ΤΕΠΑΚ και του Υπουργείου Άμυνας.

Πρόσφατα άρθρα

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Στα πλαίσια της συνάντησης Ευρωπαίων Εμπειρογνωμόνων για την Προστασία των Κρίσιμων Ενεργειακών Υποδομών, ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ και ο Υπουργός Άμυνας υπογράφουν πρωτόκολλο συνεργασίας για θέματα διά βίου εκπαίδευσης, άμυνας και ασφάλειας.

Στις 13 και 14 Ιουλίου 2017 θα πραγματοποιηθεί η πέμπτη συνάντηση της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για την Προστασία των Κρίσιμων Ενεργειακών Υποδομών (Protection of Critical Energy Infrastructure) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (ΕΟΑ). Η συνάντηση, η οποία φιλοξενείται από το Υπουργείο Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας και το ΤΕΠΑΚ θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου.

Τα Υπουργεία Άμυνας της Κύπρου και της Ελλάδας έχουν αναλάβει την ηγεσία αυτής της Ομάδας, σε συνεργασία με ερευνητές από επιλεγμένα εθνικά ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα. Πιο συγκεκριμένα στην ομάδα συμμετέχουν το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ερευνητικό Κέντρο KIOS, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) της Ελλάδος και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία, η οποία αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά τόσο στην προστασία, όσο και στην αύξηση της ανθεκτικότητας των εθνικών ενεργειακών υποδομών ζωτικής σημασίας, που σχετίζονται με τους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας.

Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν και εθνικοί εκπρόσωποι από χώρες της ΕΕ, καθώς επίσης και λειτουργοί από τον ΕΟΑ. Ιδιαίτερη σημασίας συνιστά η συμμετοχή και συνεισφορά της εμπειρογνωμοσύνης των αντιπροσώπων από τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (DG ENERGY) και το Κοινό Κέντρο Ερευνών (Joint Research Centre) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Κατά τις διεργασίες της ομάδας θα παρουσιαστεί προσχέδιο Ιδέας Αντίληψης (Conceptual Paper) για την προστασία των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, το οποίο εκπονήθηκε από την Κύπρο και την Ελλάδα. Σημειώνεται ότι η διασφάλιση της Στρατηγικής Ενεργειακής Αυτονομίας για την Ευρωπαϊκή Άμυνα καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική, ενόψει των νέων απειλών (συμβατικών, ασύμμετρων, υβριδικών), καθώς και των μεγάλων προκλήσεων ασφάλειας (κλιματική αλλαγή, φυσικών καταστροφών). Στο πλαίσιο αυτό, η Ιδέα Αντίληψης αποβλέπει στη χαρτογράφηση των βασικών απειλών στον τομέα της ασφάλειας, στην αναγνώριση των ελλείψεων και στον προσδιορισμό των βέλτιστων πρακτικών προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των υποδομών και η αυτονομία τους.

Στο περιθώριο της συνάντησης και πιο συγκεκριμένα στις 09:00 πμ της Παρασκευής 14 Ιουλίου, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου και ο Υπουργός Άμυνας θα υπογράψουν Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του ΤΕΠΑΚ και του Υπουργείου Άμυνας.