Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων ενδυναμώνουν τη σχέση τους


Υπογράφηκε στις 14 Ιουλίου στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και της Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) με σκοπό την στήριξη, ενίσχυση και ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Κύπρο. Η συνεργασία αυτή αναμένεται να ενδυναμώσει το συντονισμό και τη σχέση των δύο Οργανισμών.

Η συνεργασία περιλαμβάνει την ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων και εισηγητών των δύο φορέων, καθώς επίσης και τη στήριξη και προώθηση συνεδρίων για το ευρύτερο καλό της Κύπρου.

Οι δύο φορείς θα συνδράμουν στην υλοποίηση κοινών προγραμμάτων εκπαίδευσης που αφορούν φοιτητές/ακαδημαϊκό προσωπικό και επιχειρηματίες, με απώτερο σκοπό τη διάχυση και μετάδοση γνώσης σε ευρύτερα θέματα διεύθυνσης επιχειρήσεων καθώς και άλλα που το Πανεπιστήμιο ή η ΟΕΒ διαθέτουν εμπειρογνωμοσύνη. Η ΟΕΒ μπορεί να διαθέσει έμπειρα στελέχη της για ειδικές παρουσιάσεις προς τους φοιτητές του ΤΕΠΑΚ.

Μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας των δύο φορέων, η ΟΕΒ αναλαμβάνει να συστήσει σε επιχειρήσεις μέλη της, για τοποθέτηση / εργοδότηση για πρακτική εξάσκηση ή/και μόνιμη απασχόληση φοιτητές του ΤΕΠΑΚ. 

ΟΕΒ και ΤΕΠΑΚ αναλαμβάνουν να προωθήσουν τη συνεργασία Τμημάτων του ΤΕΠΑΚ με την ΟΕΒ ή/και επιχειρηματικούς Συνδέσμους ή/και μεμονωμένες επιχειρήσεις για σκοπούς εφαρμοσμένης έρευνας.

Σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος θα γίνεται συνεργασία συμμετοχής σε διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα (Ευρωπαϊκά / συγχρηματοδοτούμενα).

Μέσα από τη συνεργασία αυτή, προωθείται η συστηματική αρθρογραφία σε ηλεκτρονικές σελίδες / πόρταλ των δύο φορέων, για θέματα που αφορούν τις επιχειρήσεις και την οικονομία.

Θα προωθηθεί ο συντονισμός των δύο φορέων για συγγραφή, εκτύπωση και διανομή εκδόσεων/εγχειριδίων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος (π.χ. εταιρική διακυβέρνηση).

Το πρωτόκολλο συνεργασίας υπογράφτηκε από τον Πρύτανη του ΤΕΠΑΚ Καθηγητή Ανδρέα Αναγιωτό και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της ΟΕΒ Χρίστο Μιχαηλίδη.

Στην υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας παρέστησαν εκ μέρους του πανεπιστημίου ο Πρύτανης Καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός, ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Καθηγητής Κρίστης Χρυσοστόμου, ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών Δρ. Κώστας Χόππας και από την ΟΕΒ ο πρόεδρος Χρίστος Μιχαηλίδης, ο Γενικός Διευθυντής Μιχάλης Αντωνίου ο Αν. Γενικός Διευθυντής Κώστας Χριστοφίδης και ο Διευθ. Τμήματος Μελετών, Κατάρτισης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Πέτρος Πέτρου.

Πρόσφατα άρθρα

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Υπογράφηκε στις 14 Ιουλίου στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και της Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) με σκοπό την στήριξη, ενίσχυση και ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Κύπρο. Η συνεργασία αυτή αναμένεται να ενδυναμώσει το συντονισμό και τη σχέση των δύο Οργανισμών.

Η συνεργασία περιλαμβάνει την ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων και εισηγητών των δύο φορέων, καθώς επίσης και τη στήριξη και προώθηση συνεδρίων για το ευρύτερο καλό της Κύπρου.

Οι δύο φορείς θα συνδράμουν στην υλοποίηση κοινών προγραμμάτων εκπαίδευσης που αφορούν φοιτητές/ακαδημαϊκό προσωπικό και επιχειρηματίες, με απώτερο σκοπό τη διάχυση και μετάδοση γνώσης σε ευρύτερα θέματα διεύθυνσης επιχειρήσεων καθώς και άλλα που το Πανεπιστήμιο ή η ΟΕΒ διαθέτουν εμπειρογνωμοσύνη. Η ΟΕΒ μπορεί να διαθέσει έμπειρα στελέχη της για ειδικές παρουσιάσεις προς τους φοιτητές του ΤΕΠΑΚ.

Μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας των δύο φορέων, η ΟΕΒ αναλαμβάνει να συστήσει σε επιχειρήσεις μέλη της, για τοποθέτηση / εργοδότηση για πρακτική εξάσκηση ή/και μόνιμη απασχόληση φοιτητές του ΤΕΠΑΚ. 

ΟΕΒ και ΤΕΠΑΚ αναλαμβάνουν να προωθήσουν τη συνεργασία Τμημάτων του ΤΕΠΑΚ με την ΟΕΒ ή/και επιχειρηματικούς Συνδέσμους ή/και μεμονωμένες επιχειρήσεις για σκοπούς εφαρμοσμένης έρευνας.

Σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος θα γίνεται συνεργασία συμμετοχής σε διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα (Ευρωπαϊκά / συγχρηματοδοτούμενα).

Μέσα από τη συνεργασία αυτή, προωθείται η συστηματική αρθρογραφία σε ηλεκτρονικές σελίδες / πόρταλ των δύο φορέων, για θέματα που αφορούν τις επιχειρήσεις και την οικονομία.

Θα προωθηθεί ο συντονισμός των δύο φορέων για συγγραφή, εκτύπωση και διανομή εκδόσεων/εγχειριδίων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος (π.χ. εταιρική διακυβέρνηση).

Το πρωτόκολλο συνεργασίας υπογράφτηκε από τον Πρύτανη του ΤΕΠΑΚ Καθηγητή Ανδρέα Αναγιωτό και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της ΟΕΒ Χρίστο Μιχαηλίδη.

Στην υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας παρέστησαν εκ μέρους του πανεπιστημίου ο Πρύτανης Καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός, ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Καθηγητής Κρίστης Χρυσοστόμου, ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών Δρ. Κώστας Χόππας και από την ΟΕΒ ο πρόεδρος Χρίστος Μιχαηλίδης, ο Γενικός Διευθυντής Μιχάλης Αντωνίου ο Αν. Γενικός Διευθυντής Κώστας Χριστοφίδης και ο Διευθ. Τμήματος Μελετών, Κατάρτισης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Πέτρος Πέτρου.