Παρεμβάσεις για την επαγγελματική εξουθένωση σε νοσηλευτές, φοιτητές νοσηλευτικής και φροντιστές υγείας


Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ «Παρεμβάσεις για την επαγγελματική εξουθένωση σε νοσηλευτές, φοιτητές νοσηλευτικής και φροντιστές υγείας '' (JOBIS) πρόσφατα ολοκληρώθηκε η δημιουργία ενός διεθνούς προγράμματος εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση της επαγγελματικής εξουθένωσης. Πρόκειται για ένα εργαλείο με ατομική ή και ομαδική εφαρμογή για την εκπαίδευση επαγγελματικών υγείας και εκπαιδευτών στο χώρο της συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη μιας καινοτόμου παρέμβασης μικτής μάθησης, η οποία αποτελείται από 7 εκπαιδευτικές ενότητες, συνδυάζοντας την εκπαίδευση μέσω διαδικτύου και τη δια ζώσης εκπαίδευση. Μέσω αυτής της εκπαιδευτικής παρέμβασης αναμένεται να αναπτυχθούν γνώσεις και δεξιότητες για την πρόληψη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της επαγγελματικής εξουθένωσης σε νοσηλευτές και επαγγελματίες φροντιστές υγείας.
Το εν λόγω πρόγραμμα βρίσκεται διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο :
http://www.burnoutproject.net?download=288

Επιπλέον, στο πλαίσιο των εργασιών ανάπτυξης του εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος, θα διεξαχθεί στις 5 Σεπτεμβρίου του 2017, στη Λεμεσό η 3η συνάντηση των εταίρων του προγράμματος. Η συνάντηση διοργανώνεται από την ομάδα του τμήματος Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου, η οποία αποτελείται από τους: Δρ. Ευριδίκη Παπασταύρου-Αν. Καθηγήτρια (Επικεφαλής), Δρ. Μαρία Καρανικόλα- Επικ. Καθηγήτρια, Δρ Γεώργιο Ευσταθίου και τους υποψήφιους διδάκτορες, Δέσπω Κωνσταντίνου, Μελίνα Ευριπίδου, Αρετή Ευθυμίου.

Σύντομα θα υπάρξει ενημέρωση με περισσότερες πληροφορίες για την πρόοδο του προγράμματος και τις δυνατότητες δωρεάν εκπαίδευσης με την ολοκλήρωση του υλικού.

Πρόσφατα άρθρα

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ «Παρεμβάσεις για την επαγγελματική εξουθένωση σε νοσηλευτές, φοιτητές νοσηλευτικής και φροντιστές υγείας '' (JOBIS) πρόσφατα ολοκληρώθηκε η δημιουργία ενός διεθνούς προγράμματος εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση της επαγγελματικής εξουθένωσης. Πρόκειται για ένα εργαλείο με ατομική ή και ομαδική εφαρμογή για την εκπαίδευση επαγγελματικών υγείας και εκπαιδευτών στο χώρο της συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη μιας καινοτόμου παρέμβασης μικτής μάθησης, η οποία αποτελείται από 7 εκπαιδευτικές ενότητες, συνδυάζοντας την εκπαίδευση μέσω διαδικτύου και τη δια ζώσης εκπαίδευση. Μέσω αυτής της εκπαιδευτικής παρέμβασης αναμένεται να αναπτυχθούν γνώσεις και δεξιότητες για την πρόληψη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της επαγγελματικής εξουθένωσης σε νοσηλευτές και επαγγελματίες φροντιστές υγείας.
Το εν λόγω πρόγραμμα βρίσκεται διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο :
http://www.burnoutproject.net?download=288

Επιπλέον, στο πλαίσιο των εργασιών ανάπτυξης του εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος, θα διεξαχθεί στις 5 Σεπτεμβρίου του 2017, στη Λεμεσό η 3η συνάντηση των εταίρων του προγράμματος. Η συνάντηση διοργανώνεται από την ομάδα του τμήματος Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου, η οποία αποτελείται από τους: Δρ. Ευριδίκη Παπασταύρου-Αν. Καθηγήτρια (Επικεφαλής), Δρ. Μαρία Καρανικόλα- Επικ. Καθηγήτρια, Δρ Γεώργιο Ευσταθίου και τους υποψήφιους διδάκτορες, Δέσπω Κωνσταντίνου, Μελίνα Ευριπίδου, Αρετή Ευθυμίου.

Σύντομα θα υπάρξει ενημέρωση με περισσότερες πληροφορίες για την πρόοδο του προγράμματος και τις δυνατότητες δωρεάν εκπαίδευσης με την ολοκλήρωση του υλικού.