Εναρκτήρια συνάντηση του Ευρωπαϊκού έργου MedSTACH Eastern Mediterranean Science and Technology Centre of Excellence for Archaeology and Cultural Heritage


Η κοινοπραξία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (επικεφαλής εταίρος), με εταίρους την Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου, το Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού, το Εργαστήριο Γεωφυσικής, Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας της Ελλάδας (ΙΤΕ), καθώς και το Institute of Archaeology του University College London (UCL) της Αγγλίας σας προσκαλεί στην εναρκτήρια συνάντηση του Ευρωπαϊκού έργου MedSTACH, «Eastern Mediterranean Science and Technology Centre of Excellence for Archaeology and Cultural Heritage» την Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου στη Μεσαιωνική Αίθουσα «Καστελιώτισσα», στη Λευκωσία στις 9π.μ. – 11π.μ.

Η πρόταση MedSTACH αρίστευσε λαμβάνοντας την υψηλότερη βαθμολογία στην Ευρώπη συγκεντρώνοντας βαθμολογία 15 στα 15 («Άριστα») και ισοβαθμώντας στηv πρώτη θέση της Ευρωπαϊκής κατάταξης, ανάμεσα σε σύνολο 208 προτάσεων που υποβλήθηκαν. Η εν λόγω πρόταση, η οποία υποβλήθηκε από τη Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας του ΤΕΠΑΚ, και συντονίζεται από τον Καθηγητή Φαίδωνα Κυριακίδη (MedSTACH). Η πρόταση εξασφάλισε σημαντική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την υλοποίηση της πρώτης φάσης του Προγράμματος, κερδίζοντας, επίσης, πρόσφορο έδαφος για μια επιτυχημένη αξιολόγηση κατά τη δεύτερη φάση, όπου δύναται να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ. Ο κύριος στόχος του προγράμματος αφορά στο σχεδιασμό, υλοποίηση και λειτουργία Ερευνητικών Κέντρων Αριστείας. Η χρονική διάρκεια της υλοποίησης της πρώτης φάσης είναι ένα έτος με συνολική χρηματοδότηση ύψους 0.4 εκατομμυρίων ευρώ. Μετά την υλοποίηση της πρώτης φάσης, οι προτάσεις που θα επιλεχθούν και θα συνεχίσουν στην δεύτερη φάση θα λάβουν χρηματοδότηση ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ από το πλαίσιο Horizon 2020 για περίοδο 5-7 ετών, με δυνατότητα επιπρόσθετης ισόποσης χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους, σε βάθος χρόνου 15 ετών.

Η κοινοπραξία MedSTACH, μια πρωτοφανούς εμβέλειας σύμπραξη στην Κύπρο για την αρχαιολογία και την πολιτιστική κληρονομιά, αναμένεται να προάγει δυναμικά την αριστεία σε συναφείς τομείς έρευνας και τεχνολογίας, και να ενδυναμώσει το ρόλο της Κύπρου ως πόλο έλξης επιστημόνων και ερευνητών από την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και από όλο τον κόσμο, προωθώντας παράλληλα με βιώσιμο τρόπο την έξυπνη εξειδίκευση και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Το έργο MedSTACH αποσκοπεί στην εδραίωση της Κύπρου ως κόμβο αριστείας για την αρχαιολογία και την πολιτιστική κληρονομιά στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, αξιοποιώντας τη διεπιστημονική έρευνα και την τεχνολογική καινοτομία. Για το σκοπό αυτό, Κυπριακά δημόσια ακαδημαϊκά ιδρύματα – το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Κύπρου – καθώς και εθνικοί φορείς– το Τμήμα Αρχαιοτήτων και ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού -- συμπράττουν μαζί με κορυφαία ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα – το University College London και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας της Ελλάδας -- ώστε να θέσουν τις βάσεις για τη δημιουργία του Κέντρου Αριστείας “Eastern Mediterranean Science and Technology Centre of Excellence for Archaeology and Cultural Heritage”.

Αποστολή του Κέντρου είναι η δημιουργία του κατάλληλου επιστημονικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος, για: (α) τη διεξαγωγή έρευνας αιχμής σε θέματα αναζήτησης, ερμηνείας, προστασίας, προώθησης και αξιοποίησης της μοναδικής πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου και της Ανατολικής Μεσογείου, και (β) την ενίσχυση της συμβολής της κληρονομιάς αυτής στον τουρισμό -- ενός από τους βασικούς τομείς προτεραιότητας αειφόρου ανάπτυξης -- μέσω σύγχρονων και αναδυόμενων τεχνολογιών.

 

Πρόσφατα άρθρα

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Η κοινοπραξία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (επικεφαλής εταίρος), με εταίρους την Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου, το Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού, το Εργαστήριο Γεωφυσικής, Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας της Ελλάδας (ΙΤΕ), καθώς και το Institute of Archaeology του University College London (UCL) της Αγγλίας σας προσκαλεί στην εναρκτήρια συνάντηση του Ευρωπαϊκού έργου MedSTACH, «Eastern Mediterranean Science and Technology Centre of Excellence for Archaeology and Cultural Heritage» την Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου στη Μεσαιωνική Αίθουσα «Καστελιώτισσα», στη Λευκωσία στις 9π.μ. – 11π.μ.

Η πρόταση MedSTACH αρίστευσε λαμβάνοντας την υψηλότερη βαθμολογία στην Ευρώπη συγκεντρώνοντας βαθμολογία 15 στα 15 («Άριστα») και ισοβαθμώντας στηv πρώτη θέση της Ευρωπαϊκής κατάταξης, ανάμεσα σε σύνολο 208 προτάσεων που υποβλήθηκαν. Η εν λόγω πρόταση, η οποία υποβλήθηκε από τη Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας του ΤΕΠΑΚ, και συντονίζεται από τον Καθηγητή Φαίδωνα Κυριακίδη (MedSTACH). Η πρόταση εξασφάλισε σημαντική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την υλοποίηση της πρώτης φάσης του Προγράμματος, κερδίζοντας, επίσης, πρόσφορο έδαφος για μια επιτυχημένη αξιολόγηση κατά τη δεύτερη φάση, όπου δύναται να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ. Ο κύριος στόχος του προγράμματος αφορά στο σχεδιασμό, υλοποίηση και λειτουργία Ερευνητικών Κέντρων Αριστείας. Η χρονική διάρκεια της υλοποίησης της πρώτης φάσης είναι ένα έτος με συνολική χρηματοδότηση ύψους 0.4 εκατομμυρίων ευρώ. Μετά την υλοποίηση της πρώτης φάσης, οι προτάσεις που θα επιλεχθούν και θα συνεχίσουν στην δεύτερη φάση θα λάβουν χρηματοδότηση ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ από το πλαίσιο Horizon 2020 για περίοδο 5-7 ετών, με δυνατότητα επιπρόσθετης ισόποσης χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους, σε βάθος χρόνου 15 ετών.

Η κοινοπραξία MedSTACH, μια πρωτοφανούς εμβέλειας σύμπραξη στην Κύπρο για την αρχαιολογία και την πολιτιστική κληρονομιά, αναμένεται να προάγει δυναμικά την αριστεία σε συναφείς τομείς έρευνας και τεχνολογίας, και να ενδυναμώσει το ρόλο της Κύπρου ως πόλο έλξης επιστημόνων και ερευνητών από την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και από όλο τον κόσμο, προωθώντας παράλληλα με βιώσιμο τρόπο την έξυπνη εξειδίκευση και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Το έργο MedSTACH αποσκοπεί στην εδραίωση της Κύπρου ως κόμβο αριστείας για την αρχαιολογία και την πολιτιστική κληρονομιά στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, αξιοποιώντας τη διεπιστημονική έρευνα και την τεχνολογική καινοτομία. Για το σκοπό αυτό, Κυπριακά δημόσια ακαδημαϊκά ιδρύματα – το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Κύπρου – καθώς και εθνικοί φορείς– το Τμήμα Αρχαιοτήτων και ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού -- συμπράττουν μαζί με κορυφαία ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα – το University College London και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας της Ελλάδας -- ώστε να θέσουν τις βάσεις για τη δημιουργία του Κέντρου Αριστείας “Eastern Mediterranean Science and Technology Centre of Excellence for Archaeology and Cultural Heritage”.

Αποστολή του Κέντρου είναι η δημιουργία του κατάλληλου επιστημονικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος, για: (α) τη διεξαγωγή έρευνας αιχμής σε θέματα αναζήτησης, ερμηνείας, προστασίας, προώθησης και αξιοποίησης της μοναδικής πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου και της Ανατολικής Μεσογείου, και (β) την ενίσχυση της συμβολής της κληρονομιάς αυτής στον τουρισμό -- ενός από τους βασικούς τομείς προτεραιότητας αειφόρου ανάπτυξης -- μέσω σύγχρονων και αναδυόμενων τεχνολογιών.