Αιτήσεις για Οικονομικά Βοηθήματα, Σίτιση και Εργοδότηση Φοιτητών


Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Ευημερίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου προκηρύσσει διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τα πιο κάτω μέτρα οικονομικής ενίσχυσης:

  • Υποτροφίες –Οικονομικά Βοηθήματα (δικαιούνται να αιτηθούν μόνο οι προπτυχιακοί φοιτητές)
  • Δωρεάν Σίτιση στο Εστιατόριο της Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού
  • Φοιτητική Εργοδότηση


Υποβολή αιτήσεων:

Οι αιτήσεις, πλήρως συμπληρωμένες και με όλα τα δικαιολογητικά, θα πρέπει να κατατεθούν από την Δευτέρα 11 μέχρι και την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017 μεταξύ των ωρών 9:00-14:00, στο Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης και Ευημερίας Φοιτητών, Γωνία Αθηνών και Νικολάου Ξιούτα.

Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεστε στο Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης και Ευημερίας Φοιτητών (τηλ. 25-002426 και 25-002532).

Όλες οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά από τους αιτητές αυτοπροσώπως στο Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης και Ευημερίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου μαζί με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά εντός της καθορισμένης προθεσμίας.

(Σημ: όσοι φοιτητές επιθυμούν να αξιολογηθούν και για τη φοιτητική απασχόληση θα πρέπει να συμπληρώσουν και το Έντυπο φοιτητικής απασχόλησης το οποίο θα επισυνάψουν στην αίτηση).


Όσοι έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για διαμονή στις Εστίες του Πανεπιστημίου στο Γραφείο Στέγασης για τη φετινή χρονιά , δεν χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου την αίτηση με τα δικαιολογητικά. Θα πρέπει να προσκομίσουν μόνο τα ακόλουθα :

  • Όσο αφορά την Σίτιση θα πρέπει να συμπληρώσουν το Έντυπο για τη Σίτιση και να το παραδώσουν στο Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης και Ευημερίας
  • Όσο αφορά την Εργοδότηση θα πρέπει να συμπληρώσουν το Έντυπο φοιτητικής απασχόλησης και να το παραδώσουν στο Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης και Ευημερίας.


Πρόσφατα άρθρα

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Ευημερίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου προκηρύσσει διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τα πιο κάτω μέτρα οικονομικής ενίσχυσης:

  • Υποτροφίες –Οικονομικά Βοηθήματα (δικαιούνται να αιτηθούν μόνο οι προπτυχιακοί φοιτητές)
  • Δωρεάν Σίτιση στο Εστιατόριο της Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού
  • Φοιτητική Εργοδότηση


Υποβολή αιτήσεων:

Οι αιτήσεις, πλήρως συμπληρωμένες και με όλα τα δικαιολογητικά, θα πρέπει να κατατεθούν από την Δευτέρα 11 μέχρι και την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017 μεταξύ των ωρών 9:00-14:00, στο Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης και Ευημερίας Φοιτητών, Γωνία Αθηνών και Νικολάου Ξιούτα.

Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεστε στο Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης και Ευημερίας Φοιτητών (τηλ. 25-002426 και 25-002532).

Όλες οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά από τους αιτητές αυτοπροσώπως στο Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης και Ευημερίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου μαζί με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά εντός της καθορισμένης προθεσμίας.

(Σημ: όσοι φοιτητές επιθυμούν να αξιολογηθούν και για τη φοιτητική απασχόληση θα πρέπει να συμπληρώσουν και το Έντυπο φοιτητικής απασχόλησης το οποίο θα επισυνάψουν στην αίτηση).


Όσοι έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για διαμονή στις Εστίες του Πανεπιστημίου στο Γραφείο Στέγασης για τη φετινή χρονιά , δεν χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου την αίτηση με τα δικαιολογητικά. Θα πρέπει να προσκομίσουν μόνο τα ακόλουθα :

  • Όσο αφορά την Σίτιση θα πρέπει να συμπληρώσουν το Έντυπο για τη Σίτιση και να το παραδώσουν στο Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης και Ευημερίας
  • Όσο αφορά την Εργοδότηση θα πρέπει να συμπληρώσουν το Έντυπο φοιτητικής απασχόλησης και να το παραδώσουν στο Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης και Ευημερίας.