Δημιουργία Κέντρου Αριστείας για την Παρατήρηση της Γης και του Περιβάλλοντος μέσω δορυφορικών τεχνολογιών στο ΤΕΠΑΚ


Την Παρασκευή 08 Σεπτεμβρίου 2017 πραγματοποιείται ανοικτή εκδήλωση ενημέρωσης για το Ευρωπαϊκό έργο H2020:Teaming με ακρωνύμιο ‘EXCELSIOR’ στις εγκαταστάσεις του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στη Λεμεσό, υπό την αιγίδα του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη.

Το έργο EXCELSIOR (ERATOSTHENES: Excellence Research Centre for Earth Surveillance and Space-Based Monitoring of the Environment) έχει ως στόχο τη δημιουργία Κέντρου Αριστείας για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στους τομείς που σχετίζονται με την παρατήρηση της Γης μέσω της συνδυαστικής χρήσης τεχνολογιών διαστήματος και τηλεπισκόπησης για τη συστηματική, ολοκληρωμένη και εις βάθος παρακολούθηση του περιβάλλοντος και των διεργασιών σε αυτό.

Η πρόταση, με το ακρωνύμιο EXCELSIOR κατατέθηκε από το Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και Γεωπεριβάλλοντος, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, με στόχο τη δημιουργία Ερευνητικού κέντρου αριστείας κατακτώντας την πρώτη θέση στην Ευρώπη σε σύνολο 208 προτάσεων, συγκεντρώνοντας βαθμολογία 15 στα 15 («Άριστα»).

Οι φορείς που συνεργάζονται για την υλοποίηση του έργου EXCELSIOR, συντονίζονται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και περιλαμβάνουν το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων το οποίο είναι ο εθνικός συντονιστής σε θέματα διαστήματος καθώς και τρία από τα μεγαλύτερα Ευρωπαϊκά ερευνητικά κέντρα, όπως ο Γερμανικός Οργανισμός Αεροναυτικής και Διαστήματος (DLR - DEUTSCHES ZENTRUM FUER LUFT - UND RAUMFAHRT EV), πρωτοπόρος στον τομέα των διαστημικών τεχνολογιών και τηλεπισκόπησης, το Ινστιτούτο για μελέτη της Τροπόσφαιρας (LEIBNIZ Ιnstitute for Tropospheric Research, στη Λειψία της Γερμανίας), πρωτοστάτης σε καινοτόμο και πρωτότυπη έρευνα, και το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, με μεγάλη εμπειρία στη χρήση δορυφορικών παρατηρήσεων για τη δημιουργία ολοκληρωμένων υπηρεσιών και εργαλείων παρατήρησης της Γης και των φυσικών καταστροφών.

Η πρώτη φάση υλοποίησης του έργου EXCELSIOR, υποστηρίζεται από 25 κρατικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων Υπουργείων και Δήμων, από οργανισμούς και δίκτυα τόσο σε τοπικό (π.χ. ΕΤΕΚ) όσο και διεθνές επίπεδο (π.χ NASA, ISPRS, NEREUS, DLR, GEO, ACTRIS) καθώς και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Έρευνας και της Τεχνολογίας.
Χαιρετισμούς θα απευθύνουν οι:

 

 • Πρύτανης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Καθ. Ανδρέας Αναγιωτός
 • Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριος Δημητριάδης
 • Δήμαρχος Λεμεσού κ. Νίκος Νικολαΐδης
 • Πρόεδρος του ΕΒΕΛ Λεμεσού κ. Κώστας Γαλαταριώτης
 • Πρόεδρος του ΕΤΕΚ κ. Στέλιος Αχνιώτης
 • Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Έρευνας και Καινοτομίας Δρ. Παναγιώτης Φιλήμης
 • Διευθυντής του Τμήματος Μετεωρολογίας Κύπρου Δρ Κλεάνθης Νικολαίδης
 • Διοικητής της Πολιτικής Άμυνας κ. Ανδρέας Φραντζής
 • εκ μέρους του Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας κ. Γεωργία Παπαθωμά
 • εκ μέρους του Διευθυντή του Τμήματος Υδάτων, κος Νίκος Νεοκλέους
 • Λειτουργός του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας, κα Κωνσταντίνα Μακρή


Θα παραστεί και ο Πρέσβης της Γερμανίας στην Κύπρο Mr. Franz Josef Kremp

H2020 Teaming project ‘EXCELSIOR’ Ανοιχτή Ενημέρωση
Χώρος Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Κτίριο Τάσος Παπαδόπουλος Αμφιθέατρο 1
Ημερομηνία Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 09:30-12:00 EET
Επικοινωνία info@excelsior2020.eu
Ιστοσελίδα www.excelsior2020.eu
 

Πρόσφατα άρθρα

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Την Παρασκευή 08 Σεπτεμβρίου 2017 πραγματοποιείται ανοικτή εκδήλωση ενημέρωσης για το Ευρωπαϊκό έργο H2020:Teaming με ακρωνύμιο ‘EXCELSIOR’ στις εγκαταστάσεις του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στη Λεμεσό, υπό την αιγίδα του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη.

Το έργο EXCELSIOR (ERATOSTHENES: Excellence Research Centre for Earth Surveillance and Space-Based Monitoring of the Environment) έχει ως στόχο τη δημιουργία Κέντρου Αριστείας για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στους τομείς που σχετίζονται με την παρατήρηση της Γης μέσω της συνδυαστικής χρήσης τεχνολογιών διαστήματος και τηλεπισκόπησης για τη συστηματική, ολοκληρωμένη και εις βάθος παρακολούθηση του περιβάλλοντος και των διεργασιών σε αυτό.

Η πρόταση, με το ακρωνύμιο EXCELSIOR κατατέθηκε από το Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και Γεωπεριβάλλοντος, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, με στόχο τη δημιουργία Ερευνητικού κέντρου αριστείας κατακτώντας την πρώτη θέση στην Ευρώπη σε σύνολο 208 προτάσεων, συγκεντρώνοντας βαθμολογία 15 στα 15 («Άριστα»).

Οι φορείς που συνεργάζονται για την υλοποίηση του έργου EXCELSIOR, συντονίζονται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και περιλαμβάνουν το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων το οποίο είναι ο εθνικός συντονιστής σε θέματα διαστήματος καθώς και τρία από τα μεγαλύτερα Ευρωπαϊκά ερευνητικά κέντρα, όπως ο Γερμανικός Οργανισμός Αεροναυτικής και Διαστήματος (DLR - DEUTSCHES ZENTRUM FUER LUFT - UND RAUMFAHRT EV), πρωτοπόρος στον τομέα των διαστημικών τεχνολογιών και τηλεπισκόπησης, το Ινστιτούτο για μελέτη της Τροπόσφαιρας (LEIBNIZ Ιnstitute for Tropospheric Research, στη Λειψία της Γερμανίας), πρωτοστάτης σε καινοτόμο και πρωτότυπη έρευνα, και το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, με μεγάλη εμπειρία στη χρήση δορυφορικών παρατηρήσεων για τη δημιουργία ολοκληρωμένων υπηρεσιών και εργαλείων παρατήρησης της Γης και των φυσικών καταστροφών.

Η πρώτη φάση υλοποίησης του έργου EXCELSIOR, υποστηρίζεται από 25 κρατικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων Υπουργείων και Δήμων, από οργανισμούς και δίκτυα τόσο σε τοπικό (π.χ. ΕΤΕΚ) όσο και διεθνές επίπεδο (π.χ NASA, ISPRS, NEREUS, DLR, GEO, ACTRIS) καθώς και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Έρευνας και της Τεχνολογίας.
Χαιρετισμούς θα απευθύνουν οι:

 

 • Πρύτανης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Καθ. Ανδρέας Αναγιωτός
 • Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριος Δημητριάδης
 • Δήμαρχος Λεμεσού κ. Νίκος Νικολαΐδης
 • Πρόεδρος του ΕΒΕΛ Λεμεσού κ. Κώστας Γαλαταριώτης
 • Πρόεδρος του ΕΤΕΚ κ. Στέλιος Αχνιώτης
 • Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Έρευνας και Καινοτομίας Δρ. Παναγιώτης Φιλήμης
 • Διευθυντής του Τμήματος Μετεωρολογίας Κύπρου Δρ Κλεάνθης Νικολαίδης
 • Διοικητής της Πολιτικής Άμυνας κ. Ανδρέας Φραντζής
 • εκ μέρους του Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας κ. Γεωργία Παπαθωμά
 • εκ μέρους του Διευθυντή του Τμήματος Υδάτων, κος Νίκος Νεοκλέους
 • Λειτουργός του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας, κα Κωνσταντίνα Μακρή


Θα παραστεί και ο Πρέσβης της Γερμανίας στην Κύπρο Mr. Franz Josef Kremp

H2020 Teaming project ‘EXCELSIOR’ Ανοιχτή Ενημέρωση
Χώρος Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Κτίριο Τάσος Παπαδόπουλος Αμφιθέατρο 1
Ημερομηνία Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 09:30-12:00 EET
Επικοινωνία info@excelsior2020.eu
Ιστοσελίδα www.excelsior2020.eu