Επιστημονικό και Τεχνολογικό Κέντρο Αριστείας Ανατολικής Μεσογείου για την Αρχαιολογία και την Πολιτιστική Κληρονομιά


Ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία της διεθνούς αναβάθμισης της Κύπρου σε κόμβο επιστημονικής και τεχνολογικής αριστείας, σηματοδότησε η εναρκτήρια συνάντηση του νέου ερευνητικού Έργου με τίτλο Eastern Mediterranean Science and Technology Centre of Excellence for Archaeology and Cultural Heritage – MedSTACH. Το Έργο αποσκοπεί στο σχεδιασμό Κέντρου Αριστείας στην Κύπρο για τη μελέτη και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ανατολικής Μεσογείου, κεφαλαιοποιώντας σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο συναφών επιστημών, της μηχανικής, και της τεχνολογίας.

Η εναρκτήρια συνάντηση του Έργου, η οποία διοργανώθηκε από το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 5 Σεπτεμβρίου 2017 στη Μεσαιωνική αίθουσα «Καστελιώτισσα» στη Λευκωσία. Την εκδήλωση καλωσόρισε η Διευθύντρια του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου Δρ. Μ. Σολομίδου-Ιερωνυμίδου, ενώ χαιρετισμούς απεύθυναν η Διευθύντρια Διεύθυνσης Έρευνας, Καινοτομίας και Δια Βίου Μάθησης - Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης κα Ι. Κλεάνθους, η Επιστημονική Λειτουργός Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας, κα Κ. Μακρή, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κ. Μ. Δημητριάδης, ο Πρύτανης Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθ. Α. Αναγιωτός, ο Πρύτανης Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθ. Κ. Χριστοφίδης και ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, κ. Μ. Μενελάου. Στη συνέχεια, ακολούθησε παρουσίαση του Έργου MedSTACH από το συντονιστή Καθ. Φ. Κυριακίδη, ενώ εκπρόσωποι από όλους τους οργανισμούς που απαρτίζουν το δίκτυο συνεργασίας παρουσίασαν τη συμβολή τους στο πρόγραμμα. Τη συνάντηση παρακολούθησαν, μεταξύ άλλων, ακαδημαϊκοί, ερευνητές, κυβερνητικοί λειτουργοί, διπλωματικοί εκπρόσωποι, ενώ αξιοσημείωτη ήταν και η παρουσία ατόμων που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τόσο ο Πρύτανης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθ. Αδρέας Αναγιωτός, όσο και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου Καθ. Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, τόνισαν τη σημασία του Έργου MedSTACH και την ετοιμότητα των δύο κρατικών πανεπιστημίων να το στηρίξουν έμπρακτα. Σύμφωνα με το χαιρετισμό του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κ. Μάριου Δημητριάδη, «η αποστολή του Κέντρου είναι να δημιουργήσει το απαραίτητο επιστημονικό και τεχνολογικό περιβάλλον για α) διεξαγωγή έρευνας αιχμής στα πεδία μελέτης, ανάλυσης, ερμηνείας, προστασίας, προώθησης και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου αλλά και της ανατολικής Μεσογείου, και β) προώθηση και ενδυνάμωση του τουρισμού, ενός από τους βασικούς τομείς βιώσιμης ανάπτυξης, μέσω της προστασίας και σωστής διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς, και της εκμετάλλευσης σύγχρονων τεχνολογιών αιχμής».

Την κοινοπραξία MedSTACH συντονίζει το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, ενώ στο Έργο συμμετέχουν επίσης η Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, το Τμήμα Αρχαιοτήτων και ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού. Οι εθνικοί φορείς και πανεπιστήμια συμπράττουν στην προσπάθεια αυτή με τα κορυφαία ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, University College London και Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας της Ελλάδας.

Το Έργο MedSTACH εξασφάλισε χρηματοδότηση €400.000 από το Πρόγραμμα «Teaming for Excellence» του Ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού πλαισίου για Έρευνα και Καινοτομία «Ορίζοντας 2020», καταλαμβάνοντας παράλληλα την 1η θέση (με βαθμό 15/15 «Άριστα») επί συνόλου 208 προτάσεων που υποβλήθηκαν στο εν λόγω πρόγραμμα. Το Κέντρο Αριστείας που θα σχεδιαστεί κατά τη διάρκεια του Έργου MedSTACH διεκδικεί Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ύψους €15 εκατ. για περίοδο 5-7 χρόνια, με δυνατότητα επιπρόσθετης ισόποσης χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους σε ορίζοντα 15ετίας. Η αποστολή του Κέντρου είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Κύπρου, και ως εκ τούτου το Κέντρο αναμένεται να οδηγήσει στη δημιουργία νέων και εξειδικευμένων θέσεων εργασίας, προάγοντας έτσι τη βιώσιμη ανάπτυξη τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου: www.medstach.eu
 

Επαφές για τον Τύπο:  

Καθηγητής Φαίδων Κυριακίδης

Συντονιστής προγράμματος MedSTACH

Κοσμήτορας Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Email: phaedon.kyriakidis@cut.ac.cy

 

Καθηγήτρια Βασιλική Κασσιανίδου

Διευθύντρια Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Email: v.kassianidou@ucy.ac.cy 

 


Στιγμιότυπο από την εναρκτήρια συνάντηση του Έργου στη Μεσαιωνική αίθουσα «Καστελιώτισσα» στη Λευκωσία (05.09.2017)


Στιγμιότυπο από το τέλος της συνάντησης στην Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου στη Λευκωσία (05.09.2017)

Πρόσφατα άρθρα

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία της διεθνούς αναβάθμισης της Κύπρου σε κόμβο επιστημονικής και τεχνολογικής αριστείας, σηματοδότησε η εναρκτήρια συνάντηση του νέου ερευνητικού Έργου με τίτλο Eastern Mediterranean Science and Technology Centre of Excellence for Archaeology and Cultural Heritage – MedSTACH. Το Έργο αποσκοπεί στο σχεδιασμό Κέντρου Αριστείας στην Κύπρο για τη μελέτη και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ανατολικής Μεσογείου, κεφαλαιοποιώντας σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο συναφών επιστημών, της μηχανικής, και της τεχνολογίας.

Η εναρκτήρια συνάντηση του Έργου, η οποία διοργανώθηκε από το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 5 Σεπτεμβρίου 2017 στη Μεσαιωνική αίθουσα «Καστελιώτισσα» στη Λευκωσία. Την εκδήλωση καλωσόρισε η Διευθύντρια του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου Δρ. Μ. Σολομίδου-Ιερωνυμίδου, ενώ χαιρετισμούς απεύθυναν η Διευθύντρια Διεύθυνσης Έρευνας, Καινοτομίας και Δια Βίου Μάθησης - Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης κα Ι. Κλεάνθους, η Επιστημονική Λειτουργός Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας, κα Κ. Μακρή, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κ. Μ. Δημητριάδης, ο Πρύτανης Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθ. Α. Αναγιωτός, ο Πρύτανης Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθ. Κ. Χριστοφίδης και ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, κ. Μ. Μενελάου. Στη συνέχεια, ακολούθησε παρουσίαση του Έργου MedSTACH από το συντονιστή Καθ. Φ. Κυριακίδη, ενώ εκπρόσωποι από όλους τους οργανισμούς που απαρτίζουν το δίκτυο συνεργασίας παρουσίασαν τη συμβολή τους στο πρόγραμμα. Τη συνάντηση παρακολούθησαν, μεταξύ άλλων, ακαδημαϊκοί, ερευνητές, κυβερνητικοί λειτουργοί, διπλωματικοί εκπρόσωποι, ενώ αξιοσημείωτη ήταν και η παρουσία ατόμων που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τόσο ο Πρύτανης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθ. Αδρέας Αναγιωτός, όσο και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου Καθ. Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, τόνισαν τη σημασία του Έργου MedSTACH και την ετοιμότητα των δύο κρατικών πανεπιστημίων να το στηρίξουν έμπρακτα. Σύμφωνα με το χαιρετισμό του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κ. Μάριου Δημητριάδη, «η αποστολή του Κέντρου είναι να δημιουργήσει το απαραίτητο επιστημονικό και τεχνολογικό περιβάλλον για α) διεξαγωγή έρευνας αιχμής στα πεδία μελέτης, ανάλυσης, ερμηνείας, προστασίας, προώθησης και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου αλλά και της ανατολικής Μεσογείου, και β) προώθηση και ενδυνάμωση του τουρισμού, ενός από τους βασικούς τομείς βιώσιμης ανάπτυξης, μέσω της προστασίας και σωστής διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς, και της εκμετάλλευσης σύγχρονων τεχνολογιών αιχμής».

Την κοινοπραξία MedSTACH συντονίζει το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, ενώ στο Έργο συμμετέχουν επίσης η Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, το Τμήμα Αρχαιοτήτων και ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού. Οι εθνικοί φορείς και πανεπιστήμια συμπράττουν στην προσπάθεια αυτή με τα κορυφαία ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, University College London και Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας της Ελλάδας.

Το Έργο MedSTACH εξασφάλισε χρηματοδότηση €400.000 από το Πρόγραμμα «Teaming for Excellence» του Ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού πλαισίου για Έρευνα και Καινοτομία «Ορίζοντας 2020», καταλαμβάνοντας παράλληλα την 1η θέση (με βαθμό 15/15 «Άριστα») επί συνόλου 208 προτάσεων που υποβλήθηκαν στο εν λόγω πρόγραμμα. Το Κέντρο Αριστείας που θα σχεδιαστεί κατά τη διάρκεια του Έργου MedSTACH διεκδικεί Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ύψους €15 εκατ. για περίοδο 5-7 χρόνια, με δυνατότητα επιπρόσθετης ισόποσης χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους σε ορίζοντα 15ετίας. Η αποστολή του Κέντρου είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Κύπρου, και ως εκ τούτου το Κέντρο αναμένεται να οδηγήσει στη δημιουργία νέων και εξειδικευμένων θέσεων εργασίας, προάγοντας έτσι τη βιώσιμη ανάπτυξη τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου: www.medstach.eu
 

Επαφές για τον Τύπο:  

Καθηγητής Φαίδων Κυριακίδης

Συντονιστής προγράμματος MedSTACH

Κοσμήτορας Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Email: phaedon.kyriakidis@cut.ac.cy

 

Καθηγήτρια Βασιλική Κασσιανίδου

Διευθύντρια Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Email: v.kassianidou@ucy.ac.cy 

 


Στιγμιότυπο από την εναρκτήρια συνάντηση του Έργου στη Μεσαιωνική αίθουσα «Καστελιώτισσα» στη Λευκωσία (05.09.2017)


Στιγμιότυπο από το τέλος της συνάντησης στην Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου στη Λευκωσία (05.09.2017)