Ημερίδα Πολυκλινικής ΥΓΕΙΑ - 1000 Πρώτες Ημέρες Ζωής


Οι πρώτες 1000 ημέρες ζωής ενός παιδιού, από τη σύλληψη μέχρι την συμπλήρωση των 2 χρόνων, είναι πολύ σημαντικές για τη σωματική και τη πνευματική του ανάπτυξη. Ένα αυξανόμενο σώμα επιστημονικών στοιχείων δείχνει ότι τα θεμέλια ενός ατόμου για δια βίου υγεία, συμπεριλαμβανομένων της προδιάθεσης του για παχυσαρκία και για ορισμένες χρόνιες ασθένειες, καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια αυτού του παραθύρου των 1000 ημερών.

Είναι ευκολότερο να οικοδομήσουμε ισχυρά παιδιά παρά να επισκευάσουμε σπασμένους ανθρώπους

Κατά το διάστημα των 1000 πρώτων αυτών ημερών γίνεται η μέγιστη ανάπτυξη του εγκεφάλου του παιδιού. Υπάρχουν τρόποι να δώσουμε στον εγκέφαλο κάθε παιδιού την πιθανότητα να εξελιχθεί στη βέλτιστη ικανότητα του, προσφέροντας στο παιδί την ευκαιρία να φτάσει στο πλήρες γνωστικό, συναισθηματικό και γλωσσικό του δυναμικό.

Πρέπει να δώσουμε στους μέλλοντες γονείς τη γνώση, τις ευκαιρίες, και τον χρόνο για να γίνουν οι γονείς που μπορούν να γίνουν.

Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι η Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ μέσα στα πλαίσια της Κοινωνικής της Προσφοράς, γιορτάζοντας τα 30χρονα της, και μέσα από το Πρόγραμμα της “Going Baby Friendly”, οργανώνει Ημερίδα με τίτλο «Οι Πρώτες 1000 Ημέρες».

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, στις 14 Οκτωβρίου, από τις 08:00-14:00, στο Χαρουπόμυλο Λανίτη.

Η Ημερίδα μοριοδοτείται από τον ΠΙΣ και τον ΠΑΣΥΝΜ με μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής και νοσηλευτικής εκπαίδευσης.
Επισυνάπτεται το πρόγραμμα.

Θέλουμε να προσκαλέσουμε το προσωπικό, λέκτορες, και φοιτητές του Πανεπιστημίου στην Ημερίδα μας και τιμή μας όπως μας τιμήσετε με την παρουσία σας.

Παρακαλώ δηλώστε συμμετοχή στο τηλέφωνο 25884969 ή 25884627

Πρόσφατα άρθρα

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Οι πρώτες 1000 ημέρες ζωής ενός παιδιού, από τη σύλληψη μέχρι την συμπλήρωση των 2 χρόνων, είναι πολύ σημαντικές για τη σωματική και τη πνευματική του ανάπτυξη. Ένα αυξανόμενο σώμα επιστημονικών στοιχείων δείχνει ότι τα θεμέλια ενός ατόμου για δια βίου υγεία, συμπεριλαμβανομένων της προδιάθεσης του για παχυσαρκία και για ορισμένες χρόνιες ασθένειες, καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια αυτού του παραθύρου των 1000 ημερών.

Είναι ευκολότερο να οικοδομήσουμε ισχυρά παιδιά παρά να επισκευάσουμε σπασμένους ανθρώπους

Κατά το διάστημα των 1000 πρώτων αυτών ημερών γίνεται η μέγιστη ανάπτυξη του εγκεφάλου του παιδιού. Υπάρχουν τρόποι να δώσουμε στον εγκέφαλο κάθε παιδιού την πιθανότητα να εξελιχθεί στη βέλτιστη ικανότητα του, προσφέροντας στο παιδί την ευκαιρία να φτάσει στο πλήρες γνωστικό, συναισθηματικό και γλωσσικό του δυναμικό.

Πρέπει να δώσουμε στους μέλλοντες γονείς τη γνώση, τις ευκαιρίες, και τον χρόνο για να γίνουν οι γονείς που μπορούν να γίνουν.

Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι η Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ μέσα στα πλαίσια της Κοινωνικής της Προσφοράς, γιορτάζοντας τα 30χρονα της, και μέσα από το Πρόγραμμα της “Going Baby Friendly”, οργανώνει Ημερίδα με τίτλο «Οι Πρώτες 1000 Ημέρες».

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, στις 14 Οκτωβρίου, από τις 08:00-14:00, στο Χαρουπόμυλο Λανίτη.

Η Ημερίδα μοριοδοτείται από τον ΠΙΣ και τον ΠΑΣΥΝΜ με μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής και νοσηλευτικής εκπαίδευσης.
Επισυνάπτεται το πρόγραμμα.

Θέλουμε να προσκαλέσουμε το προσωπικό, λέκτορες, και φοιτητές του Πανεπιστημίου στην Ημερίδα μας και τιμή μας όπως μας τιμήσετε με την παρουσία σας.

Παρακαλώ δηλώστε συμμετοχή στο τηλέφωνο 25884969 ή 25884627