Ανανέωση πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ ΤΕΠΑΚ και Δήμου Γερμασόγειας


Στην ανανέωση της πενταετούς συνεργασίας τους προχώρησαν το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και ο Δήμος Γερμασόγειας στις 23 Οκτωβρίου 2017, δίνοντας συνέχεια στις εποικοδομητικές συνέργειες που αναπτύσσουν.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ο Πρύτανης Καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός, εξέφρασε την ικανοποίηση του για τη συνέχιση και διεύρυνση της συνεργασίας του Πανεπιστημίου με το Δήμο, επισημαίνοντας ότι το Πανεπιστήμιο ως κοινωνικός εταίρος αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στους δεσμούς του με την κοινωνία, και ειδικότερα με τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το πρωτόκολλο προβλέπει σειρά κοινών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος και με βασικούς άξονες τα θέματα εκπαίδευσης, έρευνας και ανάπτυξης.

Ο Δήμαρχος Γερμασόγειας κ. Κυριάκος Ξυδιάς, απευθυνόμενος στον Πρύτανη ανέφερε τις τρέχουσες δράσεις που αναπτύσσει ο Δήμος καθώς και τα στρατηγικά έργα που τροχοδρομούνται στο Δήμο, και τόνισε ότι η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο μπορεί να επιφέρει μέγιστα οφέλη για το Δήμο ως προς τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής, ειδικά στον τομέα του Τουρισμού, του Περιβάλλοντος, και της Δημόσιας Υγείας. Πιο συγκεκριμένα ανέφερε ότι εντός ημερών αναμένεται η υποβολή μελέτης που εκπονήθηκε από ακαδημαϊκό μέλος του Τμήματος Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού, που στόχο έχει την κατάδειξη συγκεκριμένων ενεργειών οι οποίες θα αναχαιτίσουν το μαρασμό που σήμερα υπάρχει κατά μήκος της τουριστικής ζώνης του Δήμου. Η μελέτη αυτή θα πρέπει να οδηγήσει στην εκπόνηση ενός λεπτομερούς σχεδίου δράσης για την ορθολογική αξιοποίηση και ανάδειξη των δυνατών σημείων και της μοναδικότητας της περιοχής, την υπόδειξη εμπλουτιστικών έργων και πρωτοβουλιών οι οποίες θα πρέπει να αναληφθούν, τις προωθητικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν κ.ο.κ.

Στη συνάντηση παρευρέθηκε από πλευράς του ΤΕΠΑΚ ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Κρίστης Χρυσοστόμου και ο κ. Διονύσης Καζαμίας, Λειτουργός στην Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνούς Συνεργασίας, ο οποίος αναφέρθηκε και στις επαφές του ΤΕΠΑΚ με το Δήμο στο πλαίσιο της λειτουργίας του Γραφείου Διασύνδεσης. Μαζί με τον Δήμαρχο, από πλευράς Δήμου Γερμασόγειας, παρευρέθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Κυριάκος Ηλιάδης.

Πρόσφατα άρθρα

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Στην ανανέωση της πενταετούς συνεργασίας τους προχώρησαν το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και ο Δήμος Γερμασόγειας στις 23 Οκτωβρίου 2017, δίνοντας συνέχεια στις εποικοδομητικές συνέργειες που αναπτύσσουν.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ο Πρύτανης Καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός, εξέφρασε την ικανοποίηση του για τη συνέχιση και διεύρυνση της συνεργασίας του Πανεπιστημίου με το Δήμο, επισημαίνοντας ότι το Πανεπιστήμιο ως κοινωνικός εταίρος αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στους δεσμούς του με την κοινωνία, και ειδικότερα με τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το πρωτόκολλο προβλέπει σειρά κοινών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος και με βασικούς άξονες τα θέματα εκπαίδευσης, έρευνας και ανάπτυξης.

Ο Δήμαρχος Γερμασόγειας κ. Κυριάκος Ξυδιάς, απευθυνόμενος στον Πρύτανη ανέφερε τις τρέχουσες δράσεις που αναπτύσσει ο Δήμος καθώς και τα στρατηγικά έργα που τροχοδρομούνται στο Δήμο, και τόνισε ότι η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο μπορεί να επιφέρει μέγιστα οφέλη για το Δήμο ως προς τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής, ειδικά στον τομέα του Τουρισμού, του Περιβάλλοντος, και της Δημόσιας Υγείας. Πιο συγκεκριμένα ανέφερε ότι εντός ημερών αναμένεται η υποβολή μελέτης που εκπονήθηκε από ακαδημαϊκό μέλος του Τμήματος Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού, που στόχο έχει την κατάδειξη συγκεκριμένων ενεργειών οι οποίες θα αναχαιτίσουν το μαρασμό που σήμερα υπάρχει κατά μήκος της τουριστικής ζώνης του Δήμου. Η μελέτη αυτή θα πρέπει να οδηγήσει στην εκπόνηση ενός λεπτομερούς σχεδίου δράσης για την ορθολογική αξιοποίηση και ανάδειξη των δυνατών σημείων και της μοναδικότητας της περιοχής, την υπόδειξη εμπλουτιστικών έργων και πρωτοβουλιών οι οποίες θα πρέπει να αναληφθούν, τις προωθητικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν κ.ο.κ.

Στη συνάντηση παρευρέθηκε από πλευράς του ΤΕΠΑΚ ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Κρίστης Χρυσοστόμου και ο κ. Διονύσης Καζαμίας, Λειτουργός στην Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνούς Συνεργασίας, ο οποίος αναφέρθηκε και στις επαφές του ΤΕΠΑΚ με το Δήμο στο πλαίσιο της λειτουργίας του Γραφείου Διασύνδεσης. Μαζί με τον Δήμαρχο, από πλευράς Δήμου Γερμασόγειας, παρευρέθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Κυριάκος Ηλιάδης.