Συνέχεια στη συνεργασία μεταξύ ΤΕΠΑΚ και ΡΙΚ


Τη συνέχιση και την ενδυνάμωση της στενής συνεργασίας που ανέπτυξαν ΤΕΠΑΚ και ΡΙΚ συμφώνησαν σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017 στην Πρυτανεία.

Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας και Συνεννόησης με το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ) συνεργασίας υπεγράφη από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Καθηγητή Ανδρέα Αναγιωτό και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΡΙΚ κ. Θανάση Τσώκο. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν εκ μέρους του ΡΙΚ οι Θανάσης Τσώκος (Πρόεδρος Δ.Σ), Μαρία Χριστοφίδου και Σταύρος Ιωακείμ (μέλη του Δ.Σ του ΡΙΚ), ενώ εκ μέρους ΤΕΠΑΚ η ηγεσία του Πανεπιστημίου, μέλη της Σχολής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης και ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων.

Ο Πρύτανης αναφέρθηκε στην επέτειο των 60χρονων του ΡΙΚ και των 10χρονων του ΤΕΠΑΚ σε σχέση με το ρόλο που διαδραματίζουν οι δύο φορείς στον κοινωνικό και δημόσιο διάλογο, και στην αναγνώριση της προσφοράς της κρατικής ραδιοτηλεόρασης. Ο κ. Τσώκος ευχαρίστησε την ηγεσία του Πανεπιστημίου για την ήδη επιτυχημένη συνεργασία μέρος της οποίας ήταν και μελέτη από το ΤΠΚ για δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου στο ΡΙΚ, για την ενεργειακή υποστήριξη του Ιδρύματος, αλλά και στήριξη του Τμήματος Περιβάλλοντος του ΤΠΚ στην περιβαλλοντική καμπάνια Rethink του ΡΙΚ.

Στη συνέχεια αναφέρθηκαν περαιτέρω προοπτικές συνεργασίας όπως η μετάδοση μέρος του προγράμματος του πανεπιστημιακού ραδιοσταθμού Cut Radio από το ΡΙΚ και η φιλοξενία στούντιο του ΡΙΚ στη Λεμεσό, στους χώρους του Πανεπιστημίου.
Το σχετικό πρωτόκολλο προνοεί γενικά την προαγωγή της επιστημονικής, τεχνολογικής και ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ των δυο δημόσιων οργανισμών και τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών για την περαιτέρω αναβάθμιση της δημόσιας υπηρεσίας ενημέρωσης. Η συμφωνία περιλαμβάνει την από κοινού ή με τρίτους, διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων ή ημερίδων σε θέματα του τομέα της Δημοσιογραφίας, των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και γενικά σε θέματα που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τη δημόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία, την ανταλλαγή στελεχών, τη διερεύνηση για την από κοινού εμπλοκή του ΡΙΚ και του ΤΕΠΑΚ σε κοινά ερευνητικά προγράμματα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και τέλος τη συνέχιση αποδοχής αριθμού φοιτητών του ΤΕΠΑΚ για την πρακτική τους εξάσκηση στο ΡΙΚ σε θέματα του τομέα Δημοσιογραφίας, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και γενικά σε θέματα δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα συμφωνήθηκε να διερευνηθεί ενδεχόμενη υποβολή κοινής πρότασης σε ερευνητικό πρόγραμμα για δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης για Αγροτικά Θέματα και επίσης η δρομολόγηση εξειδικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης προς τους δημοσιογράφους του ΡΙΚ από το ακαδημαϊκό προσωπικό του ΤΕΠΑΚ.

Στα πλαίσια της συνεργασίας, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ρ.Ι.Κ. έδωσε διάλεξη στους προπτυχιακούς φοιτητές με αφορμή τα 60 χρόνια Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.  

Πρόσφατα άρθρα

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Τη συνέχιση και την ενδυνάμωση της στενής συνεργασίας που ανέπτυξαν ΤΕΠΑΚ και ΡΙΚ συμφώνησαν σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017 στην Πρυτανεία.

Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας και Συνεννόησης με το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ) συνεργασίας υπεγράφη από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Καθηγητή Ανδρέα Αναγιωτό και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΡΙΚ κ. Θανάση Τσώκο. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν εκ μέρους του ΡΙΚ οι Θανάσης Τσώκος (Πρόεδρος Δ.Σ), Μαρία Χριστοφίδου και Σταύρος Ιωακείμ (μέλη του Δ.Σ του ΡΙΚ), ενώ εκ μέρους ΤΕΠΑΚ η ηγεσία του Πανεπιστημίου, μέλη της Σχολής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης και ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων.

Ο Πρύτανης αναφέρθηκε στην επέτειο των 60χρονων του ΡΙΚ και των 10χρονων του ΤΕΠΑΚ σε σχέση με το ρόλο που διαδραματίζουν οι δύο φορείς στον κοινωνικό και δημόσιο διάλογο, και στην αναγνώριση της προσφοράς της κρατικής ραδιοτηλεόρασης. Ο κ. Τσώκος ευχαρίστησε την ηγεσία του Πανεπιστημίου για την ήδη επιτυχημένη συνεργασία μέρος της οποίας ήταν και μελέτη από το ΤΠΚ για δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου στο ΡΙΚ, για την ενεργειακή υποστήριξη του Ιδρύματος, αλλά και στήριξη του Τμήματος Περιβάλλοντος του ΤΠΚ στην περιβαλλοντική καμπάνια Rethink του ΡΙΚ.

Στη συνέχεια αναφέρθηκαν περαιτέρω προοπτικές συνεργασίας όπως η μετάδοση μέρος του προγράμματος του πανεπιστημιακού ραδιοσταθμού Cut Radio από το ΡΙΚ και η φιλοξενία στούντιο του ΡΙΚ στη Λεμεσό, στους χώρους του Πανεπιστημίου.
Το σχετικό πρωτόκολλο προνοεί γενικά την προαγωγή της επιστημονικής, τεχνολογικής και ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ των δυο δημόσιων οργανισμών και τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών για την περαιτέρω αναβάθμιση της δημόσιας υπηρεσίας ενημέρωσης. Η συμφωνία περιλαμβάνει την από κοινού ή με τρίτους, διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων ή ημερίδων σε θέματα του τομέα της Δημοσιογραφίας, των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και γενικά σε θέματα που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τη δημόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία, την ανταλλαγή στελεχών, τη διερεύνηση για την από κοινού εμπλοκή του ΡΙΚ και του ΤΕΠΑΚ σε κοινά ερευνητικά προγράμματα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και τέλος τη συνέχιση αποδοχής αριθμού φοιτητών του ΤΕΠΑΚ για την πρακτική τους εξάσκηση στο ΡΙΚ σε θέματα του τομέα Δημοσιογραφίας, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και γενικά σε θέματα δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα συμφωνήθηκε να διερευνηθεί ενδεχόμενη υποβολή κοινής πρότασης σε ερευνητικό πρόγραμμα για δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης για Αγροτικά Θέματα και επίσης η δρομολόγηση εξειδικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης προς τους δημοσιογράφους του ΡΙΚ από το ακαδημαϊκό προσωπικό του ΤΕΠΑΚ.

Στα πλαίσια της συνεργασίας, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ρ.Ι.Κ. έδωσε διάλεξη στους προπτυχιακούς φοιτητές με αφορμή τα 60 χρόνια Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.