Κέντρα Εξυπηρέτησης Μεταναστών (KEM)


Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου και το Ερευνητικό Κέντρο CARDET, στο πλαίσιο συγχρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (90%) και την Κυπριακή Δημοκρατία(10%) υλοποιούν το Έργο: «Κέντρα Εξυπηρέτησης Μεταναστών (KEM)».

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Μεταναστών της Λεμεσού, είναι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει ότι έχει ήδη συμπληρώσει 10 μήνες λειτουργίας, και συνεχίζει με ακόμα περισσότερο ζήλο και αφοσίωση το λειτούργημα που του έχει ανατεθεί.

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του, έχει ενημερώσει πέραν των 430 ατόμων, εκ των οποίων τα 2/3 ζήτησαν παροχή συγκεκριμένης υποστήριξης. Τα άτομα αυτά είναι: Αιτητές Πολιτικού Ασύλου, Πρόσφυγες, Άτομα κατοχής Διεθνούς Προστασίας, Οικονομικοί Μετανάστες, και Φοιτητές. Η υποστήριξη αυτή βασίζεται στην εξεύρεση εργασίας, καταλύματος, συμπλήρωση επίσημων εγγράφων, οικογενειακή επανένωση, εξασφάλιση καρτών υγείας για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, νομική υποστήριξη, εκμάθηση ελληνικών και αγγλικών, μεταφράσεις κ.α. Όλη αυτή η παροχή, γίνεται στο πλαίσιο προσπάθειας για μια καλύτερη και ταχύτερη κοινωνική ένταξη των εν λόγω ατόμων.

Το κέντρο της Λεμεσού βρίσκεται στην Αγίου Ανδρέου και Γεωργίου Κατσουνωτού (γωνία) αρ.230 και συντονίζεται από το Cyprus Interaction Lab (http://www.cyprusinteractionlab.com/) με επικεφαλή τον Καθηγητή Παναγιώτη Ζαφείρη.

Το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο κατέχει πτυχιακούς και μεταπτυχιακούς τίτλους κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών, υιοθετεί μια ουμανιστική και εξατομικευμένη προσέγγιση για την κάθε περίπτωση, και είναι έτοιμο να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις γενικές και ειδικές ανάγκες που προκύπτουν.

Είναι η πρώτη φορά, για την περίπτωση της Κύπρου, που σχεδιάζεται και υλοποιείται μια συστηματική προσπάθεια σε πολλαπλά επίπεδα του πεδίου της κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στις τοπικές κοινωνίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλ.: 22 080350, και 96707814 - 96707976, email: info@mihub.eu ή/και να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.mihub.eu.
 

Πρόσφατα άρθρα

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου και το Ερευνητικό Κέντρο CARDET, στο πλαίσιο συγχρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (90%) και την Κυπριακή Δημοκρατία(10%) υλοποιούν το Έργο: «Κέντρα Εξυπηρέτησης Μεταναστών (KEM)».

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Μεταναστών της Λεμεσού, είναι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει ότι έχει ήδη συμπληρώσει 10 μήνες λειτουργίας, και συνεχίζει με ακόμα περισσότερο ζήλο και αφοσίωση το λειτούργημα που του έχει ανατεθεί.

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του, έχει ενημερώσει πέραν των 430 ατόμων, εκ των οποίων τα 2/3 ζήτησαν παροχή συγκεκριμένης υποστήριξης. Τα άτομα αυτά είναι: Αιτητές Πολιτικού Ασύλου, Πρόσφυγες, Άτομα κατοχής Διεθνούς Προστασίας, Οικονομικοί Μετανάστες, και Φοιτητές. Η υποστήριξη αυτή βασίζεται στην εξεύρεση εργασίας, καταλύματος, συμπλήρωση επίσημων εγγράφων, οικογενειακή επανένωση, εξασφάλιση καρτών υγείας για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, νομική υποστήριξη, εκμάθηση ελληνικών και αγγλικών, μεταφράσεις κ.α. Όλη αυτή η παροχή, γίνεται στο πλαίσιο προσπάθειας για μια καλύτερη και ταχύτερη κοινωνική ένταξη των εν λόγω ατόμων.

Το κέντρο της Λεμεσού βρίσκεται στην Αγίου Ανδρέου και Γεωργίου Κατσουνωτού (γωνία) αρ.230 και συντονίζεται από το Cyprus Interaction Lab (http://www.cyprusinteractionlab.com/) με επικεφαλή τον Καθηγητή Παναγιώτη Ζαφείρη.

Το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο κατέχει πτυχιακούς και μεταπτυχιακούς τίτλους κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών, υιοθετεί μια ουμανιστική και εξατομικευμένη προσέγγιση για την κάθε περίπτωση, και είναι έτοιμο να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις γενικές και ειδικές ανάγκες που προκύπτουν.

Είναι η πρώτη φορά, για την περίπτωση της Κύπρου, που σχεδιάζεται και υλοποιείται μια συστηματική προσπάθεια σε πολλαπλά επίπεδα του πεδίου της κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στις τοπικές κοινωνίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλ.: 22 080350, και 96707814 - 96707976, email: info@mihub.eu ή/και να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.mihub.eu.