Ερευνητικό πρόγραμμα STM του ΤΕΠΑΚ


To Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) συμμετέχει στο Ερευνητικό Πρόγραμμα Sea Traffic Management (STM) Validation Project το οποίο έχει συμπληρώσει δύο χρόνια υλοποίησης και θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2018. Τη διαχείριση του STM στην Κύπρο έχει το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, με τη συμμετοχή ερευνητών από άλλα Τμήματα του ΤΕΠΑΚ. Στο STM συμμετέχουν 50 εταίροι από 13 ευρωπαϊκές χώρες. Το ΤΕΠΑΚ είναι ο μοναδικός επίσημος εταίρος από την Κύπρο και έχει άριστη συνεργασία στα πλαίσια του συγκεκριμένου προγράμματος με το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, την Αρχή Λιμένων Κύπρου, το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, τον Σύνδεσμο Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου, την εταιρεία Tototheo Group και τις ιδιωτικές εταιρείες που έχουν αναλάβει τη διαχείριση του λιμένα της Λεμεσού: Eurogate, DP World και P&O Maritime. Ο συνολικός προϋπολογισμός του STM, ανέρχεται στα 43 εκατομμύρια Ευρώ με το 50% του ποσού να αποτελεί χρηματοδότηση μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Innovation and Networks Executive Agency (INEA)/ Connecting Europe Facility (CEF) 2014-2020/Transport. O προϋπολογισμός για το ΤΕΠΑΚ είναι περίπου 0.9 εκατομμύρια Ευρώ. Το STM είναι επέκταση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων MONALISA (2010-EU-21109-S) και MONALISA 2.0 (2012-EU-21007-S).

Το STM έχει ως κύριο στόχο την επικύρωση πληροφοριακού μοντέλου διαχείρισης της Θαλάσσιας Κυκλοφορίας. Το STM στοχεύει στην αναβάθμιση των διαδικασιών της θαλάσσιας κυκλοφορίας, με παρόμοιο τρόπο όπως εφαρμόζεται ήδη στην αεροπλοΐα, δηλαδή στη διάθεση σε πραγματικό χρόνο των απαραίτητων πληροφοριών ναυσιπλοΐας σε όλους τους συντελεστές της. Η ανταλλαγή δεδομένων, σχετικών πληροφοριών και προθέσεων θα βελτιώσει κατά πολύ την επίγνωση της εκάστοτε κατάστασης πραγμάτων. Αυτό θα αποφέρει τα εξής οφέλη: α) βελτίωση της ασφάλειας, β) βελτίωση της αποτελεσματικότητας και γ) μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ναυτιλίας.

Το ΤΕΠΑΚ έχει οργανώσει διάφορες ημερίδες (living labs) σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη (Αρχή Λιμένων Κύπρου, Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, Σύνδεσμο Ναυτικών Πρακτόρων και τις τις ιδιωτικές εταιρείες που έχουν αναλάβει τη διαχείριση του λιμένα της Λεμεσού) ώστε να συλλέξει πληροφορίες για τις λεπτομερείς διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία του λιμένα της Λεμεσού.

Το ΤΕΠΑΚ συνεργάζεται με όλους τους φορείς του λιμένα της Λεμεσού που εμπλέκονται στη διαδικασία άφιξης/αναχώρησης/αγκυροβόλησης, για την κατηγοροποίηση και καταγραφή όλων των απαραίτητων δεδομένων που καταχωρούνται από αυτούς τους φορείς. Το ΤΕΠΑΚ έχει αναλύσει και καταγράψει λεπτομερώς βήμα προς βήμα όλες τις διαδικασίες που διεξάγονταν στο λιμάνι πριν την ιδιωτικοποίηση και επίσης μετά την ιδιωτικοποίηση, λαμβάνοντας υπόψη την εισαγωγή δεδομένων που παρέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Επιπλέον, το ΤΕΠΑΚ είναι υπεύθυνο για την τεχνική διαχείριση της διαδικασίας, δηλαδή για την εγκατάσταση, λειτουργία και αξιολόγηση του συστήματος πληροφοριών του STM Project “Port Collaborative Decision Making (PortCDM)” στο λιμάνι της Λεμεσού, σε στενή συνεργασία με την Αρχή Λιμένων Κύπρου και τις ιδιωτικές εταιρείες: Eurogate, DP World και P&O Maritime. Άλλα καθήκοντα του ΤΕΠΑΚ στο STM περιλαμβάνουν τη διάδοση του έργου, την παρουσίαση σε διάφορες εκδηλώσεις και επαφές με τους εμπλεκόμενους παράγοντες, προκειμένου να συγκεντρωθούν πληροφορίες και ανατροφοδότηση για τη μελλοντική βελτίωση της διαχείρισης των κυπριακών λιμανιών.

Τέλος, με τις ενέργειές του το ΤΕΠΑΚ έχει αναβαθμιστεί από απλό εταίρο σε Περιφερειακό Κέντρο του προγράμματος για την προώθηση της έννοιας του STM στα λιμάνια της Μέσης Ανατολής. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί συναντήσεις με ενδιαφερόμενα μέρη στο Ισραήλ και την Ιορδανία, καθώς και επαφές με ενδιαφερόμενα μέρη στην Ελλάδα και Αίγυπτο. 

Πρόσφατα άρθρα

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

To Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) συμμετέχει στο Ερευνητικό Πρόγραμμα Sea Traffic Management (STM) Validation Project το οποίο έχει συμπληρώσει δύο χρόνια υλοποίησης και θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2018. Τη διαχείριση του STM στην Κύπρο έχει το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, με τη συμμετοχή ερευνητών από άλλα Τμήματα του ΤΕΠΑΚ. Στο STM συμμετέχουν 50 εταίροι από 13 ευρωπαϊκές χώρες. Το ΤΕΠΑΚ είναι ο μοναδικός επίσημος εταίρος από την Κύπρο και έχει άριστη συνεργασία στα πλαίσια του συγκεκριμένου προγράμματος με το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, την Αρχή Λιμένων Κύπρου, το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, τον Σύνδεσμο Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου, την εταιρεία Tototheo Group και τις ιδιωτικές εταιρείες που έχουν αναλάβει τη διαχείριση του λιμένα της Λεμεσού: Eurogate, DP World και P&O Maritime. Ο συνολικός προϋπολογισμός του STM, ανέρχεται στα 43 εκατομμύρια Ευρώ με το 50% του ποσού να αποτελεί χρηματοδότηση μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Innovation and Networks Executive Agency (INEA)/ Connecting Europe Facility (CEF) 2014-2020/Transport. O προϋπολογισμός για το ΤΕΠΑΚ είναι περίπου 0.9 εκατομμύρια Ευρώ. Το STM είναι επέκταση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων MONALISA (2010-EU-21109-S) και MONALISA 2.0 (2012-EU-21007-S).

Το STM έχει ως κύριο στόχο την επικύρωση πληροφοριακού μοντέλου διαχείρισης της Θαλάσσιας Κυκλοφορίας. Το STM στοχεύει στην αναβάθμιση των διαδικασιών της θαλάσσιας κυκλοφορίας, με παρόμοιο τρόπο όπως εφαρμόζεται ήδη στην αεροπλοΐα, δηλαδή στη διάθεση σε πραγματικό χρόνο των απαραίτητων πληροφοριών ναυσιπλοΐας σε όλους τους συντελεστές της. Η ανταλλαγή δεδομένων, σχετικών πληροφοριών και προθέσεων θα βελτιώσει κατά πολύ την επίγνωση της εκάστοτε κατάστασης πραγμάτων. Αυτό θα αποφέρει τα εξής οφέλη: α) βελτίωση της ασφάλειας, β) βελτίωση της αποτελεσματικότητας και γ) μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ναυτιλίας.

Το ΤΕΠΑΚ έχει οργανώσει διάφορες ημερίδες (living labs) σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη (Αρχή Λιμένων Κύπρου, Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, Σύνδεσμο Ναυτικών Πρακτόρων και τις τις ιδιωτικές εταιρείες που έχουν αναλάβει τη διαχείριση του λιμένα της Λεμεσού) ώστε να συλλέξει πληροφορίες για τις λεπτομερείς διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία του λιμένα της Λεμεσού.

Το ΤΕΠΑΚ συνεργάζεται με όλους τους φορείς του λιμένα της Λεμεσού που εμπλέκονται στη διαδικασία άφιξης/αναχώρησης/αγκυροβόλησης, για την κατηγοροποίηση και καταγραφή όλων των απαραίτητων δεδομένων που καταχωρούνται από αυτούς τους φορείς. Το ΤΕΠΑΚ έχει αναλύσει και καταγράψει λεπτομερώς βήμα προς βήμα όλες τις διαδικασίες που διεξάγονταν στο λιμάνι πριν την ιδιωτικοποίηση και επίσης μετά την ιδιωτικοποίηση, λαμβάνοντας υπόψη την εισαγωγή δεδομένων που παρέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Επιπλέον, το ΤΕΠΑΚ είναι υπεύθυνο για την τεχνική διαχείριση της διαδικασίας, δηλαδή για την εγκατάσταση, λειτουργία και αξιολόγηση του συστήματος πληροφοριών του STM Project “Port Collaborative Decision Making (PortCDM)” στο λιμάνι της Λεμεσού, σε στενή συνεργασία με την Αρχή Λιμένων Κύπρου και τις ιδιωτικές εταιρείες: Eurogate, DP World και P&O Maritime. Άλλα καθήκοντα του ΤΕΠΑΚ στο STM περιλαμβάνουν τη διάδοση του έργου, την παρουσίαση σε διάφορες εκδηλώσεις και επαφές με τους εμπλεκόμενους παράγοντες, προκειμένου να συγκεντρωθούν πληροφορίες και ανατροφοδότηση για τη μελλοντική βελτίωση της διαχείρισης των κυπριακών λιμανιών.

Τέλος, με τις ενέργειές του το ΤΕΠΑΚ έχει αναβαθμιστεί από απλό εταίρο σε Περιφερειακό Κέντρο του προγράμματος για την προώθηση της έννοιας του STM στα λιμάνια της Μέσης Ανατολής. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί συναντήσεις με ενδιαφερόμενα μέρη στο Ισραήλ και την Ιορδανία, καθώς και επαφές με ενδιαφερόμενα μέρη στην Ελλάδα και Αίγυπτο.